FANDOM


TPE-P-101

PATENTEdit

BAŞVURU FORMU

TPE

Barkod Alanı

1. Buluş Başlığı

Buluşu kısaca tanımlamalı, marka niteliğindeki terimleri içermemelidir.

SABİT ŞARJÖRLÜ OTOMATİK DOLUMLU TÜFEKLERDE BESLEME SİSTEMİ.

2. Uluslararası Patent Sınıfı

Buluşun patent sınıfını biliyorsanız yazınız. Bilmiyorsanız boş bırakınız.

F41

3. Başvuru Sahibi

Gerçek kişi ise ad ve soyad, tüzel kişi ise kuruluşun tam ve açık unvanını yazınız.

Saim Alper Erdem

3.1. Uyruk/Kayıtlı ÜlkeEdit

Gerçek kişi ise uyruğunu, tüzel kişi ise kayıtlı olduğu ülkeyi belirtiniz.

TC

3.2. T.C. Kimlik/Vergi NoEdit

Gerçek kişiler için T.C. kimlik no, tüzel kişiler için vergi no ve dairesini giriniz.

29824270116

3.3. AdresEdit

Yazışma adresini (şehir, ülke ve varsa posta kodu bilgilerini içerecek şekilde) yazınız.

Çelik Sokak No.22 Ferahevler Mah. Taarabya -İstanbul

3.4. Telefon/Faks/E-postaEdit

0212 26204 67

Başvuru sahibi birden fazla ise, bu kutucuğu işaretleyerek diğer sahiplere ait bilgileri ek sayfada belirtiniz.

4. Buluş Sahibi

Buluş sahibi gerçek kişinin ad ve soyadını yazınız.

CAFER ARSLAN

4.1. UyrukEdit

Buluş sahibinin uyruğunu belirtiniz.

TC

4.2. T.C. Kimlik NoEdit

Buluş sahibi T.C. vatandaşı ise, T.C. kimlik numarasını giriniz.

14368189178

4.3. AdresEdit

Yazışma adresini (şehir, ülke ve varsa posta kodu bilgilerini içerecek şekilde) yazınız.

ANDİÇEN MAH. GÖKTUĞ CAD. 26/5 SİNCAN/ANKARA

Buluş sahibi birden fazla ise, bu kutucuğu işaretleyerek diğer sahiplere ait bilgileri ek sayfada belirtiniz.

5. Başvuru Yapma Hakkı

Başvuru sahibinin/sahiplerinin başvuru yapma hakkını buluş sahibinden/sahiplerinden ne şekilde elde ettiğini belirtiniz.

Başvuru sahibi aynı zamanda buluş sahibidir.

Hizmet İlişkisi

Sözleşme Gereği

Devir / İntikal

Diğer (Açıklayınız)

6. Patent Vekili

Başvuru patent vekili aracılığıylayapılıyorsa, vekil ad-soyadı/firma unvanını giriniz.

6.1. Vekil Sicil NoEdit

7. Referans Numarası

Vekil veya başvuru sahibinin kendi verebileceği referans numarasını giriniz. (zorunlu değildir)

8. Başvuru Şekli

Başvurunuz daha önce TPE nezdinde yaptığınız bir başvurunun devamı (ek patent) ya da bu başvurudan bölünen (bölünmüş başvuru) bir başvuru ise, ilgili kutucukta belirtiniz. Aksi takdirde, bu kısmı boş bırakınız.

Ek Başvuru (Ana başvuru no: )

Bölünmüş Başvuru (Ana başvuru no: )

9. Rüçhan

TPE nezdindeki başvurunuza konu buluşunuz ile aynı konuda daha önce yapılan bir patent başvurunuz veya herhangi bir resmi sergi/fuar vb. katılımınız varsa belirtiniz.

Patent Başvuru Rüçhanı

Rüçhan NoEdit

Ülke

Tarih

Sergi Rüçhanı

Sergilenen Ülke/Şehir

Sergi Açılış Tarihi

Teşhir Tarihi

10. Erken Yayın

Başvurular 18 ay içinde yayımlanır. Başvurunuzun daha önce yayımlanmasını istiyorsanız "Evet" kısmını işaretleyiniz.

Patent başvurularının erken yayımlanabilmesi için araştırma talebinin yapılmış ve ilgili ücretlerin ödenmiş olması gerekir.

Evet

Hayır

11. Başvuru Formu Ekleri

11.1. Tarifname Takımı

Başvuru tarihinin kesinleşmesi için başvuru ile birlikte TPE’ye verilmelidir.

Tarifname

sayfa (2 Nüsha)

İstemler

adet (2 Nüsha)

Özet

sayfa (2 Nüsha)

Resimler

sayfa (2 Nüsha)

11.2. Tarifname Takımı Dili

Başvuru ile birlikte verilen tarifname takımı, yabancı bir dilde ise, Türkçe çevirilerin TPE’ye başvuru tarihinden itibaren en geç 1 (+3) ay içinde ek ücretlerle birlikte verilmesi gerekir. 1 aylık ek süre talebinin başvuru ile birlikte, 3 aylık ek süre talebinin de 1 aylık ek süre sona ermeden yapılması gerekir.

Türkçe

İngilizce

Fransızca

Almanca

11.3. Diğer Belgeler

Başvuru ücreti belgesi başvuru ile birlikte ya da en geç 7 gün içerisinde, varsa rüçhan belgesinin başvuru ile birlikte ya da en geç 3 ay içerisinde, araştırma talep formunun başvuru ile birlikte ya da en geç 15 ay içerisinde TPE’ye gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

TL

Rüçhan Belgesi

Araştırma Talep Formu (P10)

12. Talep

Başvuru patent vekili aracılığıyla yapılıyorsa bu kısımda vekil imzası bulunmalıdır. Vekil aracılığıyla yapılmıyorsa, başvuru sahibi (tüzel kişi ise) kaşesi ve yetkili bir kişinin imzası, başvuru sahibi (gerçek kişi ise) imzası bulunmalıdır. Başvuru sahibi birden çok ise, her birinin imzası/kaşesi bulunmalıdır.

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri uyarınca bu dilekçedeki bilgilere göre patent verilmesini talep ederim/ederiz.

İmza/Kaşe

Tarih (gün,ay,yıl)

/ /

AçıklamalarEdit

Başvuru formu ve eklerini aşağıdaki adrese gönderiniz.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

Patent Dairesi Başkanlığı

Hipodrom Cad. No:115 06330

Yenimahalle –ANKARA

TPE’nin banka hesap numaralarına www.turkpatent.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

Formda yer alan kutucukları işaretleyebilmek için kutucukların üzerine çift tıklamanız gerekmektedir.


'Ek Sayfa -'Başvuru ve Buluş Sahipleri İçin

Birden fazla başvuru/buluş sahibi varsa bu sayfayı kullanınız.

3. Başvuru Sahibi

Gerçek kişi ise ad ve soyad, tüzel kişi ise kuruluşun tam ve açık unvanını yazınız.

3.1. Uyruk/Kayıtlı ÜlkeEdit

Gerçek kişi ise uyruğunu, tüzel kişi ise kayıtlı olduğu ülkeyi belirtiniz.

3.2. T.C. Kimlik/Vergi NoEdit

Gerçek kişiler için T.C. kimlik no, tüzel kişiler için vergi no ve dairesini giriniz.

3.3. AdresEdit

Yazışma adresini (şehir, ülke ve varsa posta kodu bilgilerini içerecek şekilde) yazınız.

3.4. Telefon/Faks/E-postaEdit

3. Başvuru Sahibi

Gerçek kişi ise ad ve soyad, tüzel kişi ise kuruluşun tam ve açık unvanını yazınız.

3.1. Uyruk/Kayıtlı ÜlkeEdit

Gerçek kişi ise uyruğunu, tüzel kişi ise kayıtlı olduğu ülkeyi belirtiniz.

3.2. T.C. Kimlik/Vergi NoEdit

Gerçek kişiler için T.C. kimlik no, tüzel kişiler için vergi no ve dairesini giriniz.

3.3. AdresEdit

Yazışma adresini (şehir, ülke ve varsa posta kodu bilgilerini içerecek şekilde) yazınız.

3.4. Telefon/Faks/E-postaEdit

4. Buluş Sahibi

Buluş sahibi gerçek kişinin ad ve soyadını yazınız.

4.1. UyrukEdit

Buluş sahibinin uyruğunu belirtiniz.

4.2. T.C. Kimlik NoEdit

Buluş sahibi T.C. vatandaşı ise, T.C. kimlik numarasını giriniz.

4.3. AdresEdit

Yazışma adresini (şehir, ülke ve varsa posta kodu bilgilerini içerecek şekilde) yazınız.

4. Buluş Sahibi

Buluş sahibi gerçek kişinin ad ve soyadını yazınız.

4.1. UyrukEdit

Buluş sahibinin uyruğunu belirtiniz.

4.2. T.C. Kimlik NoEdit

Buluş sahibi T.C. vatandaşı ise, T.C. kimlik numarasını giriniz.

4.3. AdresEdit

Yazışma adresini (şehir, ülke ve varsa posta kodu bilgilerini içerecek şekilde) yazınız.