FANDOM


Kırmızıya Kayma...


Yerçekimi etkisinde olan karanlıkta ışık saçan bir cisimden kurtulan ışığın ışınları iki şekilde görülürler:kırmızılaşmış ve yönleri değiştirilmiş.Küresel cismin

sabit kütlesi küçülürken,onun yüzeyindeki yerçekimi kuvveti etkisinde artar ve yüzey tarafından yayılan ışıkışınları artarak kırmızıya kayar ve yönleri değişir.Cismin

yarıçapının Rs schwarzschild yarıçapına kadar olmasına izin verilirse ,çok uzaklara sonsuza kaçan ışığın ışınları gravitasyonel kırmızıya kayma eşitliği ila verilir.Böylece ,yarıçap schwarzschild yarıçapından üçte birinden daha büyükse koırmızıya kayma bire eşit olur.R yarıçapı Rs den milyonda bir farklı olduğu zaman

kırmızıya kayma 1000dir,fark trilyonda ikenkırmızıya kayma 1 milyondurve böyle sonsuza kadar devam eder.

KARADELİK


Kaçış hızı ışık hızından büyük olacak kadar çökmüş cisim.Günümüzde henüz gözlenememekle birliktekara deliklerin var olduğuna dair birçok teorik dayanak vardır

Çöken bir cisim Schwarzschild yarıçapına kadar büzüldüğünde ve artık bu cisimden kaçamaz olduğunda kara cisim haline gelir .Ve sonsuzluğa açılr.Bilimadamları

bu ssonsuzluğaun uzaydan kainattan bağımsız ayrı bir sonsuzluk kapısı açıldığını söylerler.Yani bu evreden sonra uzay diye bir kavram olmuyor.Zaman diye bir şey

kalmıyor.Yok ,bilinmeyen ,sınırötesi ??Başka bir görüş;kara delikler bir geçiş kapısı.Nasıl mı ?Kara delik başka bir boyut olduğu sanılmaktadır.Burada zaman ve mekan yok

.Bilim adamları kara delikleri geçiş kapısı olarak kullanarak , milyonlarca ışık yılı ötedeki ,bilinmeyen ,gidilemeyen belki hayatın var olduğu gezegenlere 50-100 yıllık sürede

gitmeyi hedefliyorlar.Kara deliklerin sırrı çözüldüğünde artık gidilemeyecek yer kalmayacak,bilinmeyenlere ulaşılabilecek.Bilimadamları bu konuda inanılmaz derecede çalışmakta eğeryarar sağlanmazsa ,bilinmeyen gezegenlere gitmek başka bahara kalacak.

KARADELİKLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-Herhangi bir yıldızı dengede tutan iki kuvvet vardır.Merkaze içeriye doğru olan kütle çekimi ile dışarıya doğru olan çekirdekteki füzyon patlamaları.Yıldız yakıtını tükettiğinde denge bozulurve içeriye doğru çökmeye başlar. Çöktükçe sıkışır ve kütle çekimi daha da artar.Bu yüzden daha da çöker.Bu kısır döngü yıldızın çekim kuvveti inanılmaz boyutlara varıncaya kadar devam eder.O öyleki artık ışık bile kalmayacaktır.ve bir maddeyi görmemiz için ışığın o maddeden yansıması gerktiği için kara delikler gökyüzünde sadec kara bir delik olarak kendini belli eder.

2-Bunu daha geniş düşündüğümüzde , kıyamet veya her neyse onun da fiziksel teorisi çıkıyor ortaya big-bang anında olan ve bunun olmasını sağlayan dışarı itme gücünün aşırı büyüklüğüydü,gerçi bu kuvvet hala evrenimiz hala ganişliyor,ama bir gün bu güç ,tüm evreni içine çekmeye çalışan güce yenik düşecek ve o zaman evren daralmaya başlıyacak ve harşeyçıktığı yerden içeri girecek derler ormanda .

Yalnız hesaplara göre evrenin büyümesinim durması için dah çook vakit varmış.

3-Bu arada çökme başladığı zaman dünya bi etki yaratmıyacak çok uzun bir süre yani galaksiler birbirine çok yaklaşıp çekim alanları güneş sisteminindengesini bozana dek.Zaten o zamana kadar güneş çoktan ölmüş olcak.

4-Bir yıldızın kara deliğe dönüşümü sırasında kütle kaybı olmaz,hacim limit sınıfa giderken yoğunluk da sonsuz gider ,çekim gücü sayesinde yakın çevredeki gezegen

vs ne varsa yutar ama hacim gene de artmaz,ama çekim daha da artar,bu paradoksal artış tek bir kara delik evreni yutabilir gibi bir teorinin doğmasına yol açmıştır.

5-Güneşin kütlesi 1.44 kat daha büyük olsaydı bir kara delik olurdu.Kara delikler yıldızların yakıtı olan hidrojeni ve helyumu bitirip daha ağır olan metalleri termonükleer

tepkimeye sokmaya çalışması ve bu yüzden çekirdeğin daha yoğunlaşması ile yıldızın içe doğru kendini çekerek büzülmesi sonucu ortaya çıkar bir karadeliğin çekim gücü kütlesinden dolayıçok fazladır,bunların yoğunluklarıise güneşin 1.44katı kadar kütlenin çapı 20km kadar küçük bi alana sıkışması sonucu olur.Kurtulma hızı

c den büyüktür .Kurtulma hızının c ye eşit olduğu yerde iç olay ufku denir.Kara deliğin merkezine ise TEKİLLİK adı verilir.

6-Kara delik uzay- zamanlevhasınıöylesine bükerki başka bir evrene geçit haline gelebilir.Lakin bu geçitten geçmek isteyen her obje sonsuz bir çekim gücüne maruz kalacaktırr.Öyleki bu delikten geçmek isteyen insan vücudu ele alınırsa ,kafa ve ayaklar arasındaki çekim farkı öylesine büyük olur ki vücud sonsuz uzunlukta bir ip olarak öbür taraftan çıkacaktır.Yani diğer evrene değil ancak ahirete yolculuk yapabiliyor.

7-3 parçadan oluşur,tekillik,olay ufku ve foton kuşağı tekillik denilen şey kara deliğin merkezidir olay ufku ise geri dönüşü olmayan sınırı belirlerbu sınırı geçen bir şeyin geri çıkmasıiçin hızının ışık hızından büyük olması gerekir.Foton kuşağı ise kara deliğin çekim etki alanının başladığı sınırdır bu etki alanına giren şeyin olay ufku sınırında çekimden kurtulması için minimum hızınnın ışık hızına eşit olması gerekir.Bu teori kara deliğin dönmeyen ve durağan olduğu varsayımı için geçerlidir.

8-Kara delikler gözükmeyen sönmüş yıldız kütleleridir.Ancak çevrelerindeki maddeyi çekim güçlerinin sınırında etkiledikleri için bu bölgede çekim alanının etkisine giren atomik yapısı bozulduğu için çeşitli partiküller yayılır.Bu yayılma o kadar şiddetlidir ki milyonlarca ışık yılı ötede normalde sıcak yıldızlarda x ışını yayılımı <karanlık> bir bölgeden geldiği görülür.İşte kradelik teorisinin kkökeni budur.

Atomun yapısını bozacak kadar güçlü ve görünmeyen bir kuvvet ne olabilr?Yüksek fizikte bir değerlendirme vardır ki bu evrende herşeyin görülebilir sınırlarınının dışında olabileceği kavramına dayanır.Örneğin bir cismin görünürlüğü çevresine olan etkisiyle de anlaşılabilir.Nitekim uzak mesafelerde bazı yıldızların hiç de <normal > fizik kurallarına uymayan hareketler yaptıkları gözlenmiştir.

Lavabonun tıpasını kaldırdğımız zaman nasıl su akıp gidiyorsa evrende kara delikler çevrelerindeki maddeyi işte böyle toplarlar vebu bir

görünürlük.

Ne yazık ki kara delikler bu kadar yavuz değiller .Çünkü olay ufkundan geçen maddeler birbirlerine o kadar yaklaşırlar ki doğal x ışını

yayılımıyla biz burdayız dercesine kara deliği son bir defa ispiyonlarlar.

Bir kara delikten kaçılamaz .

Kara deliklerin sıcak mı soğuk mu oldukları konusunda bir bilgi söylenemez amcak bu kadar yoğun kütlenin varlığı inanılmaz bir sıkışmayı akıllara getiriyor ki bunu sıcak ya da soğuk olmasından ziyade içerde ne olduğununun bilinmezliği sözkonusudur.İşte fizikçiler

bu bilinmezliğin kapalı bir evrende varolamayacağını düşünerek burayı bükülen evren modeli ile bir geçite çevirmişlerdir.Çünkü klasik

fizik c sabitini üzerinde dönüp duran bir spiral gibidir.Kara delik te busabiti yıkan bir gerçektir.

Bükülebilen evren modelinde bir alan ancak iki türlü sonsuz olabilir ya sonsuza kadar uzay düzleminde aşağıya doğru uzayacak yada evrenin çok uzay boyutlu boyutlu büklümlerinde başka bir uzay düzlemiyle <ters> olarak ortaya çıkacaktır.Yani klasik fizik mantığı geometri ile birleştirilirse kara delik bu evrende sonsuz yutan birşeyse limit değer tek atom bile olsa bütün kuramlar bunu sıcak olduğunu

gösterir.Ancak sıcak kavramı bile hareketliliği doğurduğu için kara deliğin çekim gücü caba yuttuğu maddelerin hareket etmesine olanak vermeyecek kadar yüksek midir?Eğer bir kara delik soğuk ise hareketsiz bir başka uzay düzleminde <fiskiye>olarak işleyen bir mekanizma olabilir

Akla gelen ilk soru neden bu evrende böyle fiskiyeler olmadığı .Belki de bilinen evren modellerimiz içinde henüz böyle bir düzlemde değiliz .Belki evren heterojik yapıdır yapıdadır ve bu yaoı sürekli değişim içindedirve kara delikler de bu saçma olan bükülebilen evren

modeli ile heterojen evren modelinin arasında bir köprü görevindedirler.Bu bizim algılarımızın dışında olduğundan hayal ettiğimiz bir takım

düşüncüler olarak kalır. Kara delikler ise bu düşüncenin dönüşü olmayan kapılar gibidirler ve gerçektirler.


IŞIĞIN YÖN DEĞİŞTİRMESİ

Düşey yüzeyden kurtulan ışığın yön değiştirmez.Yüzeye teğet hareket eden ışık ışınları daha çok yer değiştirir.Tekrar sabit kütleli sıkışan bir küresel cisim düşünelim.Sıkışan cismin yarıçapı Schwarzschild yarıçapının 1,5 katı olduğunda yüzeye teğet yayılan bütün ışınlar dairesel yörüngelere bükülürler. Bu<foton küresinin > yarı çapıdır kara delikten bu uzaklıktaki bir atom teğet doğrultuda yayılan ışınlar daha kuvvetli yön değiştirirler ve bir çoğu yüzye geri dönerler .Yalnızca bi<dış koni>ile yaılan ışınlar kaçabilir ve bu dış koni sıkışma devam ederken dolaşır.Cisim schwarzschild yarıçapına ulştığında dış koni tamamen kapanır ve hiçbirışık kaçamaz

Kırmızıya kayma ve yön değiştirme kara delikten hiçbir ışınımın olmadığından emin olmak için komplo kurarlar.

Schwarzschild yarıçapından 1,5 kere vbüyük foton küresinin bir kara delik dairesel yörüngeler etrafında dolanabilen ışık ışınlarının yüzeyidir.Budünyanı dışına kaçamaz.Işık konisinin geçmiş öyle çok geriye eğilir ki yalnızca ışık dünya tarafından alınır ve bununla birlikte parçacık yalnızca ayrıldığı dünyayı görür ve gözlediği onu kaderi değildir.Hatta Schwarzschild yüzeyi içindeki ışık konileri daha fazla eğilir ışık tekilliğe doğru hareket ederek ışığını yayar ve parçacık bir tekillik içine düştüğünü göremez.


İdari Kadrosu

Eğitim Kadrosu

Projelerimiz

Dumlupınar Lisesi

Web sayfamız için tıklayınız

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki