Wikia

Yeni Wiki

Rûh-ı mücerred

65.203pages on
this wiki
Talk0
Bakınız.png

Şablon:Ruh - d


Ruh
Ruh-u mücerred
Türkçe - İngilizce çevirisi "ruh" 1 soul isim 2 spirit isim 3 spirits 4 aura 5 Psyche isim 6 essence isim 7 animus Tıp 8 kernel 9 heartbeat isim 10 inner man 11 manes isim 12 pith and marrow 13 ghost isim 14 genius isim 15 esprit isim 16 shade 17 essential oil 18 pith isim 19 jazz 20 pneuma 21 astral body 22 atman 23 cabbage 24 psycho 25 soul, spirit (of a living person or thing) 26 psych. psyche 27 liveliness, spirit, animation, life 28 heart (of a matter), essence (of a matter) 29 soul, spirit; essence, extract; animation, liveliness, spirit; zombie 30 (koklatılan) smelling salts 31 (a person's) character or nature 32 spirit of a dead person 33 psych 34 the inner man 35 mind 36 essence, spirit (of a volatile substance); extract, concentrated solution. R 37 ethos 38 inner 39 a ruh a spirit Less results Türkçe - Türkçe çevirisi "ruh" 40 His 41 Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse:"Doktor Hikmet, zayıflaya zayıflaya, âdeta bir ruh hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu 42 Kur'an 43 İsa (A.S.) 44 Cebrail (A.S.) 45 Öz, hülâsa, en mühim nokta 46 Korkmak. (Bak: Vicdan)(Ruh, bir kanun-u zivücud-u haricîdir. Bir namus-u zişuurdur. Sabit ve dâim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Bir seyyale-i lâtifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcud ruh, mâkul kanunun kardeşidir. İkisi hem dâimî, hem âlem-i emirden gelmiş 47 f. Yanak, yüz, çehre 48 Arabçada: Efsânevi bir kuş. (Bak: Ruhsâr)RUH : Can, nefes, canlılık 49 tin 50 can kuşu 51 urvan 52 çora 53 Bedenin yaşama gücü 54 Canlılık, duygu:"Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor."- Y. K. Beyatlı 55 Anka kuşu 56 Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf 57 Esans:"Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur."- H. R. Gürpınar 58 Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü 59 En önemli nokta, öz:"Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil."- M. Ş. Esendal 60 Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin 61 En önemli nokta, öz 62 Canlılık, duygu 63 Esans 64 Ruhlar ervah
İnsanın, mahiyetini kavrayamadığı; fakat aksiyomatik olarak farkında olduğu bir varlıktır. Rûh denince, hayatın kaynağı akla gelir[1], canlılık akla gelir. Kur'ân'a Rûh denirken[2], onun, bakımsız, ihmal edilmiş, manevî gıdasını alamamış, porsumuş, güçsüz kalmış ruhları, yeni­den sıhhatli hayatına döndürecek bir fonksiyon icra ettiği­ni düşünmemiz isteniyor olabilir. Kur'ân, insanların manevî ve ahlakî cephelerine sun­duğu, hayat bahşeden ilkeleri, öğütleri ve tavsiyeleriyle adeta hayat veren bir ruhtur. Nitekim Kur'ân, hayat ve­ren, canlılık veren bu özelliği ile, kısa süre içinde kabile anlayışı çerçevesinde bir hayat süren, ahlaken aşağı sevi­yelerde bulunan Arap Toplumu'ndan, büyük bir medeniye­tin mimarlarını yetiştirmiştir. Kur'ân'ın ilk muhatapları­na ve onların takipçilerine aşk, şevk ve canlılık veren, rûh veren İlahî Kelâm'dı. Çünkü o Rûh'tu. Hem de Allah'ın emrinden bir Rûh[3]. [1] Rağıb, el-Mufredat, s.205 [2] Şura 52 [3] İsra 85, Şura 52 Doç. Dr. Halis Albayrak Tefsir Usulu, Kur’an Araştırmaları, Şule Yayınları: 65. Ruh Farsça Yanak, yüz, çehre. Arabçada: Efsânevi bir kuş. (Bak: Ruhsâr) RUH: Can, nefes, canlılık. Öz, hülâsa, en mühim nokta. His. Kur'an. İsa (A.S.). Cebrail (A.S.). Korkmak. (Bak: Vicdan) (Ruh, bir kanun-u zivücud-u haricîdir. Bir namus-u zişuurdur. Sabit ve dâim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir. Bir seyyale-i lâtifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcud ruh, mâkul kanunun kardeşidir. İkisi hem dâimî, hem âlem-i emirden gelmişlerdir. Şâyet, nevilerdeki kanunlara kudret-i ezeliye bir vücud-u haricî giydirseydi, ruh olurdu. Eğer ruh, şuuru başından indirse yine lâyemut bir kanun olurdu. H.) (Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibariyle ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissî olmayan nevilerde hükümran olan kavânine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki: Eğer o kanun-u emrî, vücud-u haricî giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Halbuki o kanun dâima bakidir. Dâima müstemir, sabittir. Hiçbir tegayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine te'sir etmez, bozmaz. Meselâ: Bir incir ağacı ölse, dağılsa; onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde ölmeyerek baki kalır. İşte madem en âdi ve zaif emrî kanunlar dahi böyle beka ile devam ile alâkadardır. Elbette ruh-u insanî, değil yalnız beka ile, belki ebed-ül âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir. Çünki: Ruh dahi Kur'an'ın nassı ile:

Şablon:Mücerred O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım;
Her cerihamda, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na-şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.


‘’O zaman (camilere düşman ayağının basmadığı, ezan seslerinin yurdun her köşesinde duyulduğu zaman) yeryüzünde bir mezar taşım varsa, sevinç ve mutluluktan mezar taşım bile çoşkunlukla secdeye kapanacaktır.

Milletimin hür olduğunu görmenin ve şehitlik makamına ermenin kıvancı ile sevinç göz yaşlarım, savaşta aldığım yaralardan boşanır. Cesedim, cisimsiz bir ruh gibi göklere çıkar ve o kadar yükselir ki, belki göğün en yüksek katı olan Arş’a (Allah’ın yüce katına) ulaşır.

mücerred Edit

tek, yalnız, saf, katışıksız, arı osmanlıcadan türkçeye karşılığı olan kelime. kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.

misal;

ruh-i mücerred : saf ruh

üslub-u mücerred : sade üslub, söyleyişte tabiîlik

RuhEdit

Edit

Ico libri.png Anlamlar

[1] Ruh

Edit

Edit

Ico libri.png Anlamlar

[1] (din, felsefe) Birçok felsefi ve dini düşünceye göre maddesel olmayan, elle tutulamayan, gözle görülemeyen fakat varlığına inanılan; ayrıca yaşayan her varlığın içinde ve temelinde olduğuna inanılan olgu

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken rôh

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[1] tin

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>


<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet.png Çeviriler
Bakınız.png

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Affetmekle ilgili güzel yazılar

: [1] [[siel#
20160207 071955.jpg

3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

Bakınız.png

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Affetmekle ilgili güzel yazılar

|siel]] (af)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

2012-08-14 06.42.05.jpg
Hu-2.jpg

Hu

Edeb yahu.jpg

Edep Ya Hu

EDEP-YA-HU-Gumus-Erkek-Yuzuk.jpg

Edep Ya Hu

Bu-da-gecer-ya-hu.jpg

Bu da geçer ya hu

Yahu.jpg
Hoş gör ya hu.jpg

Hoş Gör Ya hu

YaHuWaH-poster.jpg

Yahowa yani YaHoWaH ve Ya Huve ye ne kadar benziyor ve aramalarda yahu ile çıkıyor. İkiside sami dillerinden gelmektedir.

: [1] lélek (hu)

|} |}</div></div>


Edit

Edit

Ico libri.png Anlamlar

[1] ruh

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken rôh
<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet.png Çeviriler
  • (İngilizce): [1] [[soul#(İngilizce)|soul]] (en), [[spirit#(İngilizce)|spirit]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddenin düzenlenmesinde yararlanılan kaynaklar">Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

az:ruh en:ruh fr:ruh fy:ruh hu:ruh io:ruh ka:ruh ku:ruh lt:ruh nl:ruh ro:ruh ru:ruh tt:ruh zh:ruh

Edit

Edit

Ico libri.png Anlamlar

[1] (psikoloji) Ruh.

Edit

Edit

Ico libri.png Anlamlar

[1] Konserve tenekesi.
[2] Kalay.

ar:tin de:tin el:tin en:tin es:tin fa:tin fi:tin fr:tin hr:tin hu:tin hy:tin id:tin io:tin is:tin it:tin kk:tin kn:tin ko:tin la:tin li:tin lo:tin lt:tin ml:tin my:tin nl:tin pl:tin pt:tin ro:tin ru:tin simple:tin sv:tin sw:tin ta:tin te:tin th:tin vi:tin zh:tin zh-min-nan:tin

MücerredEdit

Edit

Ico libri.png Anlamlar

[1] (C.: Mücerredât) Yalnız, tek.
[2] Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına.
[3] Çıplak, soyulmuş.
[4] Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
[5] Kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.
af:mücerred

Around Wikia's network

Random Wiki