FANDOM


Sistemin temel felsefesiEdit

 • Bütün müracaatçıların ve fakirlerin derecesi olmalıdır.
 • Fakirlerin 5 ayrı dereceye ayrılmasının yapılan yardımları nesnelleştirileceği düşündürmektedir.
 • Bize müracat eden fakire değil, ihtiyacına göre fakire yardım dağıtılmalıdır.
 • Kapılarda müracaatçıların perişan olmalarının önüne geçilmelidir.
 • Fakirlerin müracaatıyla yardım yapmak demek , yardım pastasını uyanıklara peşkeş çekmekten başka bir şey değildir.
 • Yardımların hangi ay kime ne kadar gideceği planlanabilmelidir.
 • Kayırmacılığın heyet toplantılarındaki bu bizim fakirimiz çok mağdur yardım yaplım tarzındaki şefaatçılığın önüne geçilmelidir.
 • Her mütevelli heyet üyesinin kanaatı derece olarak alınarak vakıf toplantılarına aktif katılımı sağlanmalıdır.
 • Vakıfda vakıf başkanın dediği değil, demokratik anlamda heyetin dediği olmalıdır.
 • Heyet üyelerinin hepsinin demokratik katılımı sağlanmalı ve derecede heyetin birer birer elde ettiği derecelerin ortalaması esas alınmalıdır.
 • İlkeli yardım yapılmalıdır.
 • Her mürcaatçının önceki aldığı yardımlar derece sistemi içerisine eklenerek daha objektif yardımlar dağıtılmalıdır.
 • Her belde ve köyün fakir listesi mütevelliye dağıtılarak iş ve işlemlerde şeffaflık sağlanmalıdır.
 • Mütevelliye fakirlerin şimdiye kadar aldığı yardımlar ayrıntılı verilmelidir ki bu ifade biraz ağır olmuş -Serrasefa61 11/21/07 5:46 PM önüne geçilsin.
 • Mütevelliye tüm fakirlerin listesi birer dosya olarak verilmelidir.
 • Mütevelliye gelecek haftanın gündemi bir haftadan önce verilmelidir ki mütevelli toplantılara hazırlıksız misafir sanatçı imiş gibi gelmesinin önüne geçilmelidir.
 • Yardım konularından ve yardım alacak kişiler hakkında mütevelli ayrıntılı bilgilendirilmelidir.
 • Bütçe hakkında ve yapılacaklar hakkında mütevelli ayrıntılı bilgilendirilmelidir.
 • Hane sayıları eklenmelidir ki fakir ona göre derecelendirilsin.
 • Aldığı yardımlar yanında yeşilkartı da var mı? sütunu eklenmelidir. Yoksa yeşilkart alması sağlanmalıdır.
 • Sosyal güvenliği var mı sütunu oluşturarak yanlışlıklar engellenmelidir. Eğer yaşlı veya sakatsa 2022 ye müracaatı sağlanmalıdır.
 • Şeffaf yönetim oluşturulmalıdır.
 • 1.derece fakirler en fakir vatandaşlarımızdan oluşmakta olup her ay yardım yapılması gereken kişilerdir. (…fakirden … oluşturmaktadır)
 • 2.derece fakirler 3 ayda bir yardımla ayakta durabilen şahıslardan oluşmaktadır.
 • 3.derece fakirler 6 ayda bir yardımla ayakta durabilen şahıslardan oluşmaktadır.
 • 4.derece fakirler senede bir yardımla ayakta durabilen şahıslardan oluşmaktadır.
 • 5.derece fakirler yardım yapılmasa da ayakta durabilen kişilerden oluşmaktadır.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki