FANDOM


SYDV, (Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı), fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza temel gereksinimlerini karşılamak üzere yardım yapmak için kurulmuş vakıflardır.

3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununa istinaden faaliyet gösterir.

Her İl ve İlçe de kurulmuştur. __

Yoksulluğun insani ve toplumsal bir sorun olması nedeniyle, yoksullukla mücadele edilerek ortadan kaldırılması için, devletin ve toplumsal organizasyonların müdahalesi gerekli hale gelmiştir.

Devletimizin Anayasada belirtilen Sosyal bir Hukuk Devleti olması özelliği gereği; gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem arz etmektedir.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki