FANDOM


KANUNLAREdit

Tarihi:11.01.1960 Sayısı:7402 R.G. Tarihi:11.01.1960 R.G. Sayısı:10402 Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun

TüzüklerEdit

YönetmeliklerEdit

YönergelerEdit

TebliğlerEdit

TEBLİĞLER-Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü TEBLİĞLER-İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü TEBLİĞLER-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı TEBLİĞLER-Hukuk Müşavirliği TEBLİĞLER-Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

GenelgelerEdit

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Refik Saydam Hızfıssıhha Merkezi Başkanlığı Savunma Sekreterliği Hukuk Müşavirliği Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı Proje Yönetim Destek Birimi

Dış linkler Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki