FANDOM


Turing 8s.jpg

Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumunun ilk logosu olup nedense kurum bu logodan vazgeçmiştir. İçişleri Bakanlığı hukuksal açıklarını bulunca dernek onurunu düzeltmek için dernek genel sekretliğine Yargıtay Onursal Başkanı olan İbrahim Hakkı yı getirmiştir.

Ttoklogo.JPG

Kurumun daha sonraki el an cari logosu ki bayrak çıkarılmıştır.

Turing 1s.jpg

Arap harfleri ile yazılan yazıda Türkiye Seyyahin Cemiyeti Yani Türkiye Seyyahları Cemiyeti yazmaktadır

Reşit Saffet Atabinen.jpg

TTOK Kurucusu Reşit Saffet Atabinen

Turing 1s.jpg

Yazıda şu yazar:Türkiye Seyyahin Cemiyeti

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK) Turizm, kültür ve teknik alanlarında çalışan bir kurum.

TarihçesiEdit

1923 yılında Atatürk'ün talimatı üzerine kurulan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, edebiyatçı, tarihçi ve diplomat Reşit Saffet Atabinen ve bir grup aydın tarafından kurulmuştur. İlk başlarda Türk Seyyahin Cemiyeti sonra "Türkiye Turing Klübü" adlarını taşıyan yapılanma, daha sonra 1930 yılında kamu yararına çalışır kurum olarak tanınarak, gümrük ve trafik mevzuatı ile de, özel yetkiler ve görevler almış ve bugünkü adıyla faaliyet göstermeye başlamıştır.


Türkiye'nin ilk broşürleri, ilk afişleri, ilk turistik rehberleri, ilk karayolu haritası kurum tarafından basılmış, ilk dil kursları açılmış, ilk çevirmen rehber sınavları yapılmış, ilk turizm incelemeleri yazılmış ve yayınlanmış, turizm kongre ve konferansları Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenmiştir.

Cevdet Özoğul, Emekli Kurmay Albay Şükrü Ali Bey gibi iki-üç görevli ve sayıları 10'u geçmeyen üyelerin katkılarıyla oldukça önemli işler başarmıştır.

TTOK ve Safran Havuzlu Konak sitesindeki açıklamaları[1]Edit

Türkiye'nin turizm ve otomobil konulu alanlarında ulusal ve amatör organizasyonu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 1923'de, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın talimatları üzerine,

Avrupa'daki örnekleri gibi, başta, edebiyatçı, tarihçi ve diplomat bir şahsiyet olan Reşit Saffet Atabinen olmak üzere, bir grup aydın tarafından kurulmuştur.

Önce "Türk Seyyahîn Cemiyeti" sonra "Türkiye Turing Klübü" (Touring Club Turc) adlarını taşımış, 1930 yılında kamu yararına çalışır kurum olarak tanınmış, gümrük ve trafik mevzuatı ile de, özel yetkiler ve görevler almıştır.

Kurumumuz, ülkede bir boşluğu doldurarak ve gerçek bir ihtiyaca cevap vererek, uzun yıllar turizm, kültür ve teknik alanlarında, bir devlet organı gibi görev yapmış, çalışmaları ile Türkiye'nin ilk prospektüsleri, ilk afişleri, ilk turistik rehberleri, ilk karayolu haritası basılmış, ilk lisan kursları açılmış, ilk tercüman rehber sınavları yapılmış, ilk turizm incelemeleri yazılmış ve yayınlanmış, turizm kongre ve konferansları düzenlenmiş, devlet mekanizmasının, mevzuatın ve metotların, turizm ihtiyaçları ile yeni baştan düşünülmesi yolu açılmaya çalışılmıştır. Kurum bu dönemde Galata, Voyvoda Caddesinde Adalet Hanında, 2 odada 2 memurla çalışıyordu.. Ama dünya bilen 5- 10 üye, bir çok iş başarmıştır: Başkan Reşit Saffet Atabinen, eski Kudüs Mütesarrıfı Cevdet Özoğul, Müdür, Emekli Kurmay Albay Şükrü Ali Bey... Onların Türk sosyal yaşamına kattıkları bu ilk hizmetlerin herhangi birini yapmak, bir kuruluşu veya kişiyi, ülkenin turizm tarihine geçirmeye yeterdi.

1923- 1939 döneminin, dar kadrosuna ve çok sınırlı bütçesine göre çok başarılı geçen çalışmalarını taçlandıran olay, yeni üye olunan Uluslararası Turizm Birliğinin (AIT) İstanbul' da toplanmasının sağlanması ve bu amaçla Dolmabahçe Sarayının Tarihinde ilk kez turizme açılmasıdır. Bu olağanüstü olayın bir ucundaki şeref, Kurum Başkanı Atabinen'e aittir. Sarayı tören için açtıran da, Büyük Atatürk' dür. Atatürk, İstanbul basınına, Kurumu himayesine aldığını da duyurur. Kendisi, Atabinen'i mütareke yıllarından ve Akaretlerdeki komşuluklarından tanımaktadır ve büyük Nutkun fransızcaya çevrilmesini ona emanet ettiği gibi, bir kaç dönem milletvekili olarak, Meclise de almıştır.

Dünyada ve Türkiye ekonomisinde açılmanın ve canlanmanın başladığı 1950'lerde Kurum, yaşlanan kadrosu ve bünyesiyle, üzerine düşen yeni fonksiyonları üstlenebilmekten uzak kalan, belirgin bir durgunluk içerisinde gözlemlenir. Büro önce 5 yıl, Tepebaşı Meydanında Moralı Pasajının 2. kat dairesine taşınır. Sonra 10 yıl, Asmalı Mescit Sokağında, Nil Pasajının 2. katı. Burası, Kurumun ilk malıdır. Müdür, Said N. Duhani'dir (Beyoğlu yazarı). Çelik Gülersoy ise, önce 1947'de memur, sonra 1957'de Müdür Muavini, sonra, 1961-1965 arası, Hukuk Danışmanı.

Kurucu başkan, büyük kültür adamı, uluslararası saygın şahsiyet Reşit Saffet Atabinen, 42 yıllık yönetimden sonra 1965 yılında vefat etmiştir. Sonrasında, Kurumun 1947'den beri mensubu olan hukukçu Çelik Gülersoy, Genel Müdürlüğe getirilmiştir. Bu suretle açılan yeni devrede, Batı örneklerinden esinlenilerek;

- İlk teknik yol yardım servisi kurulmuş,

- Turistlere kredi açılması sistemine geçilmiş,

- Renkli ve yabancı dillerde ilk kitapların yayımına başlanmış,

- İlk Enformasyon hizmetleri verilmiştir.

Bu dönemde, Şişli Meydanı'ndaki bina satın alınarak çağdaş bir yerleşimle kadrolar genişletilmiştir.

1971 yılı, Kurum tarihinde dönüm noktasıdır: O yıl Gümrük ve Maliye Bakanlıklarıyla Kurum arasında imzalanan bir protokol ile, önemli bir döviz kaynağını Türkiye'ye kazandırmış, ilerisi için, Kurumun büyük kültür ve sanat hizmetlerinde kullanabileceği para kaynağının temelleri de, bu suretle atılmıştır: Yurt dışında sayıları artan Türklerin yurda otomobille izne gelişlerinde, gümrük için -bir teminat senedi olan- triptiklerinin Kurum tarafından Avrupa kulüplerine oranla yarı fiyatına, sınırlarda verilmesi sistemine ilk kez geçilmiştir.

1979 yılında İstanbul Belediyesi ile Kurum arasında, İstanbul'daki parklar ve köşklerin imarı, ıslahı ve işletmesi konusunda bir protokol yapılmıştır. Böylece İstanbul sahnesi esas alınarak, birbiri ardınca kültür, sanat ve turizm eserlerinin üretildiği bir dönem başlamıştır.

1990 yazında gümrüklerden giriş rejiminin ani bir kararla değiştirilip triptik zorunluluğunu kaldırması kurumu ana gelir kaynağından yoksun bırakarak Kurum için yeni ve mali güçlüklerle dolu bir dönemi başlatmıştır. Kurum büyük sarsıntılara, mal varlığını birer-birer tasfiye ederek karşılamaya çalışmış, bunlar arasında Bolu Koru Otelini satmıştır. İstanbul'da Kariye Oteli ve evlerini satmış, 1974'ten beri imar ettiği ve bakım altında tuttuğu bu tarihî dokuyu terk etmiştir.

1994 sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, parklar ve köşklerle ilgili sözleşmeyi yenilemeyerek, Kurumun aşağıdaki yerleri tahliye etmesini istemiştir:

- Yıldız Parkında: Malta Köşkü, Çadır Köşkü, Pembe ve Yeşil Seralar

- Emirgân Parkında: Beyaz Köşk, Sarı Köşk ve Pembe Köşk

- Çamlıca Tepesi Tesisleri

- Hıdiv Kasrı

Aynı yıl Kurum merkez birimleri Şişli Meydanındaki adresinden, I. Oto Sanayi Sitesinin TEM'e bakan cephesindeki araziye yerleştirilmiştir.

BaşkanlarıEdit

Dr.Uğur İbrahimhakkıoğlu

Yönetim KuruluEdit

Genel Kurulu ve ÜyeleriEdit

TTOK Genel Müdürü Çelik GülersoyEdit

TTOK, Atabinen'in ölümünden sonra genel müdür olan Çelik Gülersoy ile yeni bir yapıya kavuşarak daha büyük ataklar yapmıştır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

- İlk teknik yol yardım servisi kurulmuş,
- Turistlere kredi açılması sistemine geçilmiş,
- Renkli ve yabancı dillerde ilk kitapların yayımına başlanmış,
- İlk Enformasyon hizmetleri verilmiştir.


TTOK Genel Müdürü Çelik Gülersoy'a, kurumdaki çalışmaları nedeniyle 1978 yılında İtalya Cumhurbaşkanı tarafından "cavaliere" (Şovalye), 1979 yılında Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Ordre National du Merite nişanları ile 1980'de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca şeref plaketi verildi. 1986'da Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından onursal doktor unvanı verildi.

Çelik Gülersoy.jpg

Çelik Gülersoy

Ülke tanıtımına büyük katkıları olan[kaynak belirtilmeli], önemli miktarda döviz kazancı sağlayan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, kentsel mekanların düzenlenerek ve tarihsel yapıları onartarak ülke turizm ve tarihine büyük katkılarda bulunmuştur.

Kültürel kuruluşları Edit

 • Ankara Kültürevi
 • Büyükada Kültürevi
 • Elsanatları Çarşısı
 • İstanbul Kitaplığı
Yeşil ev bahçe.jpg

Kurumun işletmelerinden Yeşil Ev'in bahçesi

Turistik İşletmeleri Edit

 • Yeşil Ev Oteli
 • Ayasofya Konakları
 • Konuk Evi Oteli
 • Sarnıç Restoran
 • Fenerbahçesi Parkı
 • Romantika Cafè
 • Büyükada İskele Cafè
 • Havuzlu Asmazlar Konağı

Uluslararası trafik ve gümrük belgeleri Edit

(TTOK, 1930 yılından beri Türkiye'deki uluslararası gümrük ve trafik belgelerini düzenlemeye yetkili tek kuruluştur.)

Yayınları Edit

 • Hıdivler ve Çubuklu Kasrı, Çelik Gülersoy
 • Safranbolu (Tr-İng), Çelik Gülersoy
 • Türk Evi (İng), Önder Küçükerman
 • Türk Motifleri (İng), Cahide Keskiner
 • Göz Boncuğu (İng), Önder Küçükerman
 • Bir Fenerbahçe Vardı, Müfit Ekdal
 • Göksu'ya Ağıt, Çelik Gülersoy
 • Kayıklar, Çelik Gülersoy
 • Topkapı Sarayı ve Çevresi'nin Bizans Devri Arkeolojisi, H.Tezcan
 • Amcazade Yalısı ve Manzumesi, Cahide Tamer
 • Bergama (Alm), Von Wolfgang Radt
 • Çamlıca'dan Bakışlar, Çelik Gülersoy
 • Direklerarası, Burhan Arpad
 • Fenerbahçe'si, Çelik Gülersoy
 • Gezi Günlüğü, Burhan Arpad
 • Hıdivler ve Çubuklu Kasrı (İng), Çelik Gülersoy
 • Ihlamur Mesiresi, Çelik Gülersoy
 • İstanbul'un Anıtsal Ağaçları, Çelik Gülersoy
 • İstanbul Hamamları, M. Nermi Haskan
 • Kıbrıs Rehberi, Hakan Sukayar
 • Kıbrıs Rehberi, (İng), Hakan Sukayar
 • Küçüksu (Tr-İng), Çelik Gülersoy
 • Osmanlı İmp. Yeni Nizamların Cedveli, A. Terzioğlu- H. Hatemi
 • Reklamlar ve Biz, Çelik Gülersoy
 • Rumelihisarı, Cahide Tamer
 • Soğukçeşme Sokağı, Çelik Gülersoy
 • Soğukçeşme Sokağı (İng), Çelik Gülersoy
 • Sultan Selim Medresesi, Cahide Tamer
 • Serpuşlar, İzzet Kumbaracılar
 • Türk Evi (Alm), Önder Küçükerman
 • Türkiye Mağaraları (Alm), Temuçin Aygen
 • Yaşadığım Boğaziçi, İffet Evin
 • Yedikule, Cahide Tamer- İzzet Kumbaracılar
 • Yeşil Ev, Çelik Gülersoy
 • Yeşil Ev, (İng), Çelik Gülersoy
 • İstanbul Bizans anıtları ve Onarımları, Cahide Tamer
 • Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Cahide Tamer
 • Commagene Nemrut (İng), Semih Tulay-Hasibe Akad

Türkiye Turing Ve Otomobil Kurumu HaberleriEdit

Kuruma eleştirilerEdit

1923 yılında Atatürk'ün talimatı üzerine kurulan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, ifadesi yanlıştır. Ülkemizde vatandaşlardan hiç bir yasal dayanağıolmayan bir dernek olmasına rağmen bütün gümrüklerde triptik siğorta adı altında inanılmaz paralar devşirmektedir. Yasal dayanı nedir kurumun. Nasıl uluslararası sürücü belgesi verir. Bu konular kuruma eleştiri bölümünde olamlıdır. Geçen yunanistan'a giderken kapıda bir ton para aldılar. Uluslararsı ehliye, sağlık siğortası vs . Hiç bir yasal dayanaklarıda yok.

İletişimEdit

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yurtdışından ülkemize seyahat eden vatandaşlarımıza 24 saat açık olan bürolarından hizmet vermektedir. Kurumun irtibat bilgileri ve bürolarının telefon numaraları aşağıda sunulmuştur:

İrtibat Adresi: 1. Oto Sanayi Sitesi Yanı 4. Levent Maslak / İstanbul

Web Sitesi : http://www.turing.org.tr

E-Posta :Turing@turing.org.tr

Genel Merkez Tel : 0 212 282 81 40 (7 hat)

Genel Merkez Fax : 0 212 282 80 42

Ankara Bürosu Tel : 0 312 229 38 06-07

 • 24 Saat Açık Olan Büroları
 • Kapıkule : 0 284 238 23 27-238 24 04
 • İpsala : 0 284 616 15 74
 • Dereköy : 0 288 244 40 29
 • Hamzabeyli : 0 284 328 70 14
 • Habur : 0 486 528 71 32-528 70 32

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

HaberleriEdit

BaşkanıEdit

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu başkanı: Uğur İbrahimhakkıoğlu 21 Nisan, 2010 | 16:29

Türkiye’nin en eski kültür kuruluşu olan ve cumhuriyetin ilanından sadece bir hafta sonra büyük Atatürk’ün talimatı ile kurulmuş bulunan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun 17 Nisan 2010 tarihinde yapılan TTOK/Genel Kurulu Toplantısında mevcut başkan Yargıtay Onursal Genel Sekreteri Dr. Uğur İbrahimhakkıoğlu 350 hazirun içinde 247 oy alarak tekrar Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanlığına seçildi.

Türkiye’nin en büyük Butik Otel Zincirini bünyesinde bulunduran ve Turizm yatırımlarına devam eden Kurumsallaşmasını tamamlamış olan TURİNG; Son günlerde ;İSTANBUL EDEBİYAT HARİTASI adı altında ; Eşsiz bir eseri Türkiye’ye armağan etmişti.

Kurum, başta İstanbul olmak üzere ülkeye kazandırdığı olağanüstü güzellikteki mimari eserler ve Onursal Başkan Çelik Gülersoy’un özgün çalışmaları ile uluslararası platformda tanınmakta ve büyük prestij taşımaktadır.

TTOK/Butik Otelleri ZinciriEdit

Otellerin adları

x otel

y otel

Dış işleri bakanlığı nden ve hangi yasal gerekçeyle destek veriyor?Edit

Eyşi sözlükEdit

 1. seyrantepe sanayi giri$inde, soforler ve otomobilciler odasinin kar$isindaki kurum.
 2. eskiden uluslararası ehliyet almak için başvurulan yer. uluslararası gümrük ve trafik belgeleri vermekle yetkili kurum.

(bkz: turing) (bkz: touring)

 1. tomsfed kurulmadan önce türkiye de otomobil sporlarını düzenleme yetkisine sahip olan kurum

(bkz: asn)

 1. ayrica bircok kulturel faaliyet gerceklestiren kurum
 2. (bkz: uluslararası ehliyet)
 3. uluslararası trafiğe çıkabilmek için gereken belgeleri diğer ülkelere kıyasla inanılmaz fahiş fiyatlara satan kurumumuz.. örneğin abd'de 10$'a verilen uluslararası sürücü belgesini 209ytl'ye, avrupa'da 70-80 euro olan bir yıllık uluslararası trafik sigortasını 420 euro'ya veriyorlar.. haram olsun..
 4. +41° 5' 57.05", +29° 0' 20.84" koordinatlarında bulunuyor kendileri.

İçişleri Bakanlığı ve Turing KurumuEdit

TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA[3]

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği NO: 2005/06 BASIN AÇIKLAMASI ANKARA (04.03.2005)-

Bazı basın-yayın organlarının bugünkü sayılarında yer alan ve “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Derneği Yönetim Kurulunun bazı üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nca görevlerinden uzaklaştırılmalarına” ilişkin haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Derneği eski üyelerinden iki kişinin kurumun iş ve işlemlerinde meydana gelen usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin şikayet dilekçesi ve İstanbul Valiliğinin talebi üzerine; İçişleri Bakanlığının 14/05/2004 tarihli onaylarına istinaden bir Mülkiye Başmüfettişi ve iki Dernekler Denetçisi söz konusu iddiaların incelenmesi ve soruşturulması amacıyla görevlendirilmiştir. 8 ay süren soruşturma sonucunda, kurum yöneticileri tarafından yapılan iş ve işlemlerde kurumun zarara uğratıldığı müfettişlerce tespit edilmiştir.

Denetim raporlarından 4 adedi, ilgililer haklarında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiştir.

3/11/2004 gün ve 138-/106, 3/46, 12/20 sayılı tevdi raporuna istinaden Cumhuriyet Savcılığı tarafından suç tespitleri haklı ve yerinde bulunarak başkan ve bir yönetim kurulu üyesi hakkında dava açılmıştır.

Diğer 3 denetim raporu ile ilgili savcılıkta hazırlık soruşturması devam etmektedir.

5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27. maddesi “Kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenir.

Yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine, kamu yararına çalışan derneklerin organlarında görev alan üyeler veya ilgili personel, ağır hapis veya ağır para cezası verilmesini gerektiren suçların işlendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanınca görevden uzaklaştırılabilir.

Görevden uzaklaştırılanların yerlerine, kesin hükme kadar, öncelikle dernek üyelerinden olmak üzere görevlendirme yapılır.” hükmünü içermektedir.

İçişleri Bakanlığı bu hükme dayanarak denetim raporlarında usulsüzlük ve yolsuzlukları tespit edilen 6 yönetim kurulu üyesini görevden uzaklaştırmış ve yerlerine çoğunluğu dernek üyelerinden olmak üzere görevlendirme yapmıştır.

Cumhuriyetle yaşıt ve önemli bu kurumun daha fazla yıpranmaması, eski itibarını yeniden kazanması ve toplumsal kalkınmaya sağladığı desteğin devam ettirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yasal yetki kullanılmıştır.

Keyfiyet kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu içerik toplam 615771 kez gösterildi, Site toplam 7364992 kez gösterildi, sayfa

Kültür bakanlığı ve TTOK ilişkisiEdit

Uluslararası Örgütler > Uluslararası Turizm Birliği (AIT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)

Uluslararası Turizm Birliği (AIT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)Edit

AIT ve FIA, 15 Ekim 2004 tarihinde birleşme kararı almış iki uluslararası örgüttür. AIT-FIA, turing klüpleri ve otomobil dernekleri örgütüdür.

Örgütün temel görevi, tüm dünyada kişilerin seyahat güvenliği ve özgürlüğünü teşvik etmektir.

Ayrıca, Örgüt, dünya çapındaki üye kuruluşlarından hizmet alan kişilere, kaliteli hizmet sunulmasını ve seyahat özgürlüğünün akılcı ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Örgüte üye olunmasının nedeni, sektöre bu alanda öncülük etmektir.

Örgütün faaliyetleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından takip edilmektedir.

Yıllık aidat veya katkı payı: 618,25 $

TURSAB ve TTOK arasındaki kavga üzerine bir yazıEdit

BAŞARAN ULUSOYUN TURİNG OYUNU VE YANLIŞI 24 Ocak 2009 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 10'uncu sayfasında Başaran Ulusoy'un "TURİNG" hakkındaki görüşlerine yer veriliyor.. Şöyle ki:

"TÜRSAB adına şu anda Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin (UKTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu hatırlatan Başaran Ulusoy, şöyle devam etti: UKTAŞ hem kongre yapılarını hem de diğer bazı işletmeleri bünyesinde bulunduruyor. Adile Sultan’ı işletiyoruz. Topkapı Sarayı’nın girişinde bir tarihi "karakol binası" vardı onu da aldık. Restoran ve kafe olarak işleteceğiz. Yıldız Parkı içindeki Milli Saraylara bağlı porselen fabrikasının satış üniteleri, restoran ve kafeleri birinci sınıf işletme olarak işleteceğiz. Ancak bunlar aslında bizim işimiz değil, bunlar Turing’in işi. Turing ortada yok ve bu nedenle bunları biz yapmak zorundayız.

Hedefimiz Turing’in kaybettiği işletmeleri geri kazandırmak, ayrıca TÜRSAB olarak işlettiğimiz bazı işletmeleri Turing çatısı altında toplamak. 23 Mart’ta Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok sayıda müze ve ören yerinin işletmesini de ihaleyle özel sektöre açıyor. Biz bunlara da talibiz ve bu işletmeleri de Turing’in bünyesinde toplamak istiyoruz.

Turing şu anda en önemli gelir kalemi olan triptik gelirlerini de kaybetmek üzere. Köşklerden çekici hizmetlerine kadar Turing’in elinden giden hizmetlerin geri dönüşü için ortak platformda buluşabiliriz."

Başaran Ulusoy’un diline doladığı Turing, aslında bir dernekler yasası tüzel kişiliği kimliği taşıyan T.T.O.K. – Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.. 1923 yılında Istanbul’da dönemin aydın ve ilericileri tarafından kurulmuş.. 1930 yılında o yılların en önemli sivil toplum örgütlerinden olan

FIA – Uluslar arası Otomobil Federasyonu ile AIT – Uluslararası Turizm Birliğine bağlanmış. 1930 yılında kamu yararına çalışır kurum olarak tanınmış, gümrük ve trafik mevzuatına ilişkin özel yetkiler ve görevler almış, üstlenmiş ve üstesinden gelmiş..

Başaran Ulusoy’un Hürriyet Gazetesine giren, sözgelimi Turing hakkındaki sözleri, 24 Ocak 2009 tarihli bir olağanüstü genel kurul toplantısının yapılacağı güne denk düştü.. Çünkü Başaran Ulusoy ve son yıllarda TTOK’ya üye olmuş 100 kadar yeni üye, yönetimi devirmek üzere olağanüstü genel kurul kararı alıp uygulatmadalar.. Maksat, Turing dedikleri TTOK’ya el koymak.. Hem de 86 yıllık tarihinde hiç erişemediği kadar yüksek bir nakit varlığına bugünlerde kavuşmuş iken.. Hem de triptik gelirlerini dengeleyip arttırmış iken.. Hukuken bir kayyum dönemi yaşanırken ve önümüzdeki olağan 10.uncu genel kurul seçimleri sonrasında yönetimin, işin gerçek sahiplerine yani üyelere geçmesi beklenir iken.. Sanki olağan bir genel kurul Nisan 2008’de yapılmamış gibi..

Hernekadar kendileri, her zaman kullandığının aksine “Türsab Başkanı” değil TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Sn Başaran Ulusoy iseler de göz koymuş bulunduğu tüzel kişilik “Turing” değil Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’dur.. İsminden de açık açık anlaşılacağı üzere orası öncelikle “otomobillerin” daha sonra “otomobilleri kullananların” seyahat etmelerinden, turing eyleminde bulunmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler getirmek üzere otomobil endüstrisinin geliştiği tüm ülkelerde oluşmuş kulüplerdir, kurumlardır, derneklerdir, birliklerdir, federasyonlardır.. Özellikle uluslar arası ölçülerde.. Sürücü belgemizi kendi trafik yetkililerimizden alırız da bunu sınırlar ötesinde kullanmak istersek, yani uluslar arası geçerli sürücü belgesini Avrupa Birliği normlarına uygun olarak bulunduğumuz ülkenin turing ve otomobil kurumundan alırız.. Pembe ehliyet adı verilen bu belgeyle yurt dışında istediğimiz ülkede motorlu araçımızı kullanır, rent-a-car yapabiliriz.. Kendi ülkemizdeki trafik dairelerine kaydını yaptırdığımız ve plakasını aldığımız motorlu aracımızı o ülke sınırları dışında turing’de yani gezilerde veya otobüsler ve TIR’lar ile ticareti amaçlı götürüp kullanmak istiyorsak gene bu kurumdan gümrükler geçiş karnesi denilen belgeyi alırız ve öyle yurt dışına çıkabiliriz ve geri dönebiliriz, uluslar arası geçerli sigortasını, yeşil kartını alabiliriz..

Hele hele bir T.C. vatandaşı olarak T.C. pasaportu ile karayolu sınır kapılarımızdan bir yabancı plakalı araçla yurda giriş yapılacak ise; (T.C. gümrüklerinin gümrük vergisi gelir kayıplarını önlemek üzere)

a) motorlu araçın girişinin, b) o motorlu araçın çıkışının, c) araç sahibinin elinde kanıt olarak kalacak, yazılıp işlenecek, mühür altına alınacak olan 3 bölümlü belgede yer alıp adına 3 parçalı “triptik” dediğimiz ve uluslar arası koordinasyonlu ve değerli bir ruhsat düzenlenir ki bunun yetkilisi öteden beri Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’dur. TTOK ’nin birinci derecedeki görev alanı, sorumluluğu, yükümlülüğü ve yetkisi bu kapsamda olup gelir tahsis kaynaklarını tasarruflu kullanarak yarattığı maddi olanakların arkasında bu kalemler vardır..

Bu gelir kalemlerinin oluşması, her ne kadar devletimizin, 1923’lerde bir tahsisat ayırmış olmasına endeksli ise de bunların bilinçli kullanımı olmadan, oluşan bu maddi kaynakların kıymetini bilmeden bugünlere gelinmiş olunması olası değildir ve bu kaynakların birinci derecede sahipleri vardır.. TTOK’nın uzun geçmişi ile, deneyimleriyle, uzun geçmişte TTOK’nun geçmiş dönemlerinin tanıkları olan kongre üyeleriyle, gelmiş geçmiş ve bugünkü yöneticileri ve çalışanları yanısıra, uzun geçmişte yurda yabancı plakalı araçlarıyle girip çıkmış veya girecek çıkacak olan yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin, hatta Avrupa otobanlarında trafik kazası kurbanı olmuş o işçilerin çocuklarının, hatta torunlarının da payı vardır.. TTOK’da ileriye dönük mutlak söz sahibi olacak olanlar kuşkusuz, yukarıda sıraladıklarımızdan başkaları değildir.. TTOK tarihinde böylesine rastlanmamış bir olağanüstü genel kuruldan kendilerine çıkar sağlama peşinde koşanlar ise hiç değildir..

Halisene duygu ve düşüncelerimiz TTOK’nın TTOK’ya ve TTOK’lılara bırakılmasıdır.. Sen hem TÜRSAB’ın yönetim kurulu başkanı olacaksın, hem de hiç biri TÜRSAB kongrelerine veya yönetim kurulu toplantılarına gönderilmemiş ve gündem maddesi olarak girmemiş konulardan biri olarak sözgelimi Turing’i, yani Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nu bağlayacak tasarrufları öne çıkarıp, 2 ayrı camiayı öyle böyle iteleyeceksin, 2 ayrı camiayı asli görev sınırları dışına çıkarmaya teşebbüs edeceksin.. Besbelli zarar vereceksin..

TÜRSAB, adı üstünde Türkiye’nin seyahat acentalarının bir birliğidir.. Kökeni 1618 sayılı yasadır..

Birliğin ana hedefi, binbir yükümlülük içine soktuğu üyelerinin işlerinin rast gitmesine, gelişmesine katkıda bulunmaktır.. Eğer üyelerine yükümlülük yüklersen, onlara yükümlülük yüklediğin ölçüde bunun gereklerini yerine getirme yükümlülüğünden kurtuluşun yoktur.. Diyelim UKTAŞ – Uluslar arası Kongre Sarayı Tesisleri Ticaret A.Ş... Diyelim Topkapı Sarayı girişindeki eski karakol binasının yanısıra, Yıldız Parkı içindeki porselen fabrikasının restoran ve kafe olarak işletilmesi.. Diyelim Adile Sultan işletmesi.. Bunlar acaba bugünlerde yurt düzeyinde çabalama kaptan ben gidemem çığlıkları atan 4500 sayılarındaki TÜRSAB üyelerine ne fayda sağlar ?..

Aslında işlevine uygun olarak projelenmiş ve inşa edilmiş bir yapıyı, kaç zaman sonra başlangıç işlevi dışında bir formasyona devşirmek akıntıya kürek çekmekle eş değerdedir.. Önce, onarım tamiratı, sonra yeni işlevine uygun mimari değerlendirmesi, sonra bunun sürekli onarım ve bakımı, sonra ticaret dünyasındaki koşullarla cenk ederek gelir ve giderleri dengelemek abesle iştigal değilse nedir ?

Bu olsa olsa bir TTOK üyesi olan Başaran Ulusoy’un TTOK camiasına bir oyunudur ve bir başka yanlışıdır. Hatta bu yanlışının tescilidir.. 24 Ocak 2009 Cumartesi günü Maslak’taki genel merkez binasında kendi zoruyla toplanan 100 imzaya istinaden düzenlenmiş genel kurulda 100 oy farkıyla

Ulusoy’un görüşlerinin tamamen red edildiğinin de bir kanıtıdır.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kuruluna bundan sonra başarılı çalışmalar dilerim.

Oktay Alpin

(Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Turing Turizm İşletmeciliğinin

1966 – 1981 Dönemi Turizm Müdürü) Oktay ALPİN

26 Ocak 2009 Pazartesi[4]

Gümrük mevzuatı ve TTOKEdit

Birinci Bölüm :

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ 27/10/1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanununun 130 ve 131 inci maddeleri ve 20/01/2000 günlü 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 580 ve sonraki maddelerinde yer alan; taşıt giriş-çıkış formu ile giren ticari kullanıma özgü kara taşıtları; triptik, gümrük geçiş karnesi, yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, geçici giriş beyannamesi düzenlenmek yoluyla taşıtların yurda geçici giriş ve çıkışlarında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

İkinci Bölüm : TRİPTİK, GÜMRÜKLERDEN GEÇİŞ KARNESİ, YABANCI TAŞITLAR İÇİN GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ İLE GELEN TAŞITLAR

Yararlanacak Kişiler

Madde 2- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçla Türkiye'ye taşıt getirebilmeleri; Gümrük Yönetmeliğinin 585 ve 586 ncı maddelerinde belirtilen belgelere ek olarak; 582, 583 ve 584 üncü maddelerinde sayılan belgelerden birisinin ibrazına bağlı bulunmaktadır.

Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar

Madde 3-1. Triptik ve gümrüklerden geçiş karneleri; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK) ya da bu kurumun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince,

2. II Numaralı triptik ile yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesi; yalnız Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca,

3. Mülkiyet belgeleri; taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin Trafik, Belediye ya da yetkili diğer resmi kuruluşlarınca,

4. Sigorta poliçeleri; Türkiye'de etkinlik gösteren herhangi bir sigorta şirketince ya da Türkiye'de de geçerli olmak üzere yabancı ülke sigorta şirketlerince ve taşıtların Türkiye'de kalacakları süreyi içerecek şekilde verilir.

Belgelerin geçerli sayılamayacağı durumlar

Madde 4-1. Triptik ve gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süresi bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye ismi bulunuyorsa,

2. Mülkiyet belgesi bir başka kişi adına düzenlenmiş ve geçerli bir vekaletname yoksa,

3. Sigorta poliçelerinin süresi bitmiş ya da "yeşil kart"larda (Green Card - Carte Verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzeri çizilmişse,

Bu belgelerle herhangi bir taşıtın Türkiye'ye girişine izin verilmez.

Bu bölümden yararlanılarak getirilebilecek taşıtlar

Madde 5-1. Kara taşıtlarından; minibüs, otomobil, station wagon, pano, bisiklet, motosiklet, trisiklet (3 tekerlekli), saytcar (yan arabalı motosiklet), otobüs, otokar, römorklar, karavanlar, rulotlar ve boş ya da dolu kamyonlar,

2. Hava taşıtlarından; turistlerin kullandığı uçak ve helikopter ile benzerleri, anlaşılır.

Taşıtla birlikte getirilebilecek eşya

Madde 6- Belgelerinde yazılı olmak koşuluyla;

1. Motorlu taşıtlarla birlikte getirilen yedek ve yenileme parçaları,

2. Taşıtlara bağlı olan alıcı radyolar, televizyon, pikap, ses kayıt cihazı ve benzerleri,

3. Seyahat sırasında kullanılan mutfak ve yatak eşyası, kamping, av, kayak ve sair spor alet ve takımları, birlikte getirilebilir.

Süre ve sürenin hesaplanması

Madde 7-1. Gümrük Yönetmeliğinin 582 nci maddesinde belirtilen triptik ve 584 üncü maddesinde belirtilen yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesiyle; gelen turistlerin birlikte getirdikleri taşıtları için bir takvim yılı içinde en çok 6 ay süreyle; Türkiye'ye bir takvim yılı içinde birden fazla giriş yapan taşıtların sözü edilen 6 aylık süreyi aşmamak koşuluyla taşıt getirebilmeleri olanaklıdır.

Gümrük idarelerince verilen sürelerin bitiminde taşıtların yurtdışı edilmesi zorunludur.

Zorlayıcı nedenlerden ve beklenmeyen durumlardan doğan gecikmeler

Madde 8- Turistin ülkemizde doğal afete uğraması, hastalanması, taşıtın arızalanması ya da beklenmeyen diğer durumlarla, kaçınılması elde olmayan sair nedenlerden dolayı 7 inci maddede belirtilen 6 aylık süre içinde yurtdışına çıkarılması olanaklı olmayan taşıt ve eşyaya ilişkin sürenin uzatılması için gümrük idaresince verilen sürenin bitiminden önce TTOK aracılığı ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne-GKGM) iletilen istemler 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Uzatılan bu süre içinde de yurtdışına çıkarılmayan taşıt ve eşyaya ilişkin vergiler, TTOK'tan tahsil edilir.

Giriş ve çıkış gümrük idarelerince yapılacak işlemler

Giriş gümrük idarelerince yapılacak işlemler

Madde 9- Triptik ya da gümrüklerden geçiş karnesiyle taşıtları ile birlikte Türkiye'ye gelen turistlerin belgelerini giriş gümrüğüne ibrazından sonra,

a) Gümrük idaresince; bu belgelerin yetkili kurumların imza ve mührünü taşıyıp taşımadığı, geçerlilik süresinin geçip geçmediği ve Türkiye'de geçerli olup olmadığı kontrol edilir, uygunluğu durumunda taşıtın belgelerde yazılı niteliğe uygunluğu araştırılır.

b) Bu araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek Türkiye'ye özgü olan giriş-çıkış parçalarıyla karne dipkoçanındaki girişe ilişkin bölümler eksiksiz olarak doldurulur, muayene memurunca mühür ve imza uygulanır, mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilir.

1) Karne giriş parçaları alıkonularak arka yüzüne; kambiyo takibi, Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesiyle konulan cezaların geçici ithalat rejiminden yararlanan kişiden tahsili amacıyla, turistin pasaportunda kayıtlı ve tebligata esas olacak yurtiçi ya da yurtdışı adresi yazılır; karnenin diğer parçaları turiste verilerek taşıtın girişine izin verilir.

2) Sözü edilen belgeler ile giren taşıtlar; idarelerde bu konuya özgü defterlere sıra ilkesine uyulmak koşuluyla kaydedilir.

Bu defterlere turistin adı, soyadı, taşıtın plaka, şase numarası ile taşıtın girişi yapılan belge numarası kesinlikle kaydedilir.

3) Geçici giriş yapan taşıt araçlarına ait kopartılan giriş belgeleri (giriş parçaları) takip eden ayın sonunda 2 nüsha bordroya kayden Müsteşarlık Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Çıkış gümrük idarelerince yapılacak işlemler

Madde 10-1. Türkiye'ye triptik, gümrüklerden geçiş karnesi ve yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesi ile girmiş bulunan taşıtlar ülkeden çıkarılırken sürücüler ellerinde bulunan çıkış ve dipkoçanı belgelerini çıkış gümrük idarelerine ibraz ederler.

2. Gümrük idarelerince bu belgelerdeki verilerle taşıtın ayniyetine uygun olup olmadığı incelenir. Uygun bulunması durumunda bu parçaların her ikisine de gümrük idareleri için ayrılmış bölümlere çıkış gümrük idaresinin adı ve çıkış günü yazılarak altı muayene kaşesiyle mühürlenerek imzalanır.

3. Bu şekilde çıkış yapacak taşıtların plaka, şase numaraları ile sürücülerinin adı, soyadı ve belge numaraları gümrük idarelerince bu işlemlere özgü defterlere çıkış sırasına göre kesinlikle kaydedilir.

4) Çıkış parçaları da 9 uncu madde 3 üncü fıkrası hükümlerine uygun olarak, gönderilir.

Gecikme zammı

Madde 11- TTOK'nun kefil olduğu yabancı otomobil kulüplerince verilenbelgelere dayanılarak Türkiye'ye getirilip yurtdışı edilemeyen taşıtlar için tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin TTOK aracılığıyla tahsil edilmesi durumunda; 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca anılan vergiler dışında gecikme zammı aranmaz.

Sadece TTOK'ça verilen belgelerle (II. No.lu triptik dahil) yurda sokulan taşıtların yurtdışı edilmediği belirlenenleri için gümrük vergileriyle birlikte anılan Kanun uyarınca gecikme zammı uygulanır ve tahsil olunur.

1954 New York Sözleşmesi uyarınca TTOK'dan tahsil edilen gümrük vergileri ve gecikme zammı bir yıl süreyle depo hesabında tutularak bu süre sonunda irada kaydedilir. TTOK'ca taşıtın yurtdışı ya da bir gümrük idaresine tesliminin belgelendirilmesi durumunda tahsil edilen bu tutar Gümrük Yönetmeliğinin 802 nci ve sonraki maddeleri uyarınca iade edilir.

Üçüncü Bölüm : TAŞIT GİRİŞ ÇIKIŞ FORMU İLE GİREN TAŞITLAR

Taşıt giriş-çıkış formu ile yapılacak işlemler

Madde 12- Türkiye'ye eşya getiren, Türkiye'den transit geçen dolu ya da boş kamyon sürücüleri ile yolcu taşıyan otobüs sürücülerince ülkeye girişte; triptik ya da benzeri belgelerin ibraz edilmemesi; keza TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan TIR taşıtlarının eşyasını bir iç gümrük idaresine boşalttıktan sonra yurtdışı edilmesini sağlamak için; taşıt giriş-çıkış formu düzenlenir ve durum kişinin pasaportuna kaydedilir.

Giriş ve çıkış gümrük idarelerince yapılacak işlemler

Madde 13- Taşıt giriş-çıkış formu ile işlem gören taşıtlara giriş ve çıkış gümrük idareleri tarafından bu Tebliğin ikinci bölümünün 9 ve 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Dördüncü Bölüm : TÜRKİYE'YE GEÇİCİ VE BELİRLİ BİR SÜRE İÇİN ÇALIŞMAK, İNCELEME VE ÖĞRENİMDE BULUNMAK İÇİN GELEN YABANCILARIN TAŞITLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER

Taşıt getirebilecek kişiler

Madde 14- 1. Yabancı uyruklu olup, Türkiye'ye belirli bir süre için;

a) Çalışmak (diplomatik misyon ve benzer uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statü dışı memurlar, yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı kişiler ve hükümetimiz ile diğer hükümetler arasında yapılan teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlar dahil),

b) İncelemede bulunmak

c) Öğrenim görmek,

amacıyla gelen kişiler bu kısımdaki esaslardan yararlanarak taşıt getirebilirler.

Getirilecek taşıtlar

Madde 15- 14 üncü maddede sözü edilen kişilerin yalnız otomobil, minibüs, karavan ya da motosikletleri bu kısımdaki esaslardan yararlanır.

Bu kısımda kullanılan otomobil deyimi; otomobil, otomobile takılı gelen römork ve karavanlar ile arazi tipi taşıtları (eşya naklinde kullanılanlar hariç) kapsar.

Teminat

Madde 16-1. Bu kısımdan yararlanacak yabancı uyruklu kişiler TTOK'dan alınacak "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi",

2. Karşılık ilkesine göre Dışişleri Bakanlığınca bildirilen ülkelerin (Ek: 1) yurdumuzdaki diplomatik misyon ve benzer uluslararası kuruluşlarda çalışan yabancı uyruklu diplomatik statü dışı kişilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını ve bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının onayladığı taahhütnameyi de içeren "geçici giriş beyannamesi" (Ek: 2),

3. Türkiye'deki yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişiler için sahiplerinin beyanlarını ve bizzat İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce (İİBKGM) de imzalı taahhütnameyi içeren "geçici giriş beyannamesi" (Ek: 3),

4. Ülkemizle diğer ülkeler arasında yapılan teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanların taşıtları için sahiplerinin beyanlarını çalıştıkları kuruluş yetkililerinin imzaladığı taahhütnameyi içeren "geçici giriş beyannamesi" (Ek: 4),

En çok iki yıl süre ile teminat olarak kabul edilir.

Çalışma izni

Madde 17-1. Özel sektörde çalışacak yabancı uyruklu kişiler için resmi makamlardan alınacak çalışma izni aranır.

2. Ancak yabancı uyruklu olup, kamu sektöründe ve sermayesinin %50'den fazlası devlete ait kuruluşlarda çalışanlardan, teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlardan, özel okullarda çalıştırılacak yalnız öğretmenlerden, diplomatik misyon ve benzeri uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statü dışı memurlardan, NATO taahhütlerinde bulunan şirketlerde ve yabancı işçi bürolarında çalışan personelden ayrıca çalışma izni aranmaz.

3. Türkiye'ye inceleme ve öğrenim amacıyla gelen yabancı uyruklu kişilerden çalışma izni yerine ikamet izni aranır.

Giriş işlemini yapmaya yetkili gümrükler

Madde 18- 14 üncü maddede sözü edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin giriş iznini vermeye ve giriş işlemlerini yerine getirmeye; bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemelerde bulunduğu ya da öğrenim yaptığı yerdeki ya da buraya en yakın Gümrük Başmüdürlükleri ya da görevlendirecekleri Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

Yetkili gümrüklerce yapılacak işlemler

Madde 19- Taşıta ilişkin olup 16 ncı maddede belirtilen "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi", "geçici giriş beyannamesi" ve gerekiyorsa bu Tebliğin 17 nci maddesinde sözü edilen belge de istenir.

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesinin giriş parçası koparılır ve 9 uncu madde uyarınca GKGM'ye gönderilir. Diğer parçalar ise taşıt sahibine iade edilir. Öteki belgeler, her kişi için müstakil bir dosya açılarak saklanır. İleride o kişinin otomobili için yapılacak bütün işlemler bu dosyada muhafaza edilir.

Diplomatik misyon ve benzeri uluslararası kuruluşlarda, işçi bürolarında ve teknik işbirliği kapsamında çalışan kişilerin taşıtlarına uygulanacak işlemler.

a) Diplomatik misyon ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statü dışı memurların taşıtları için karne yerine sahiplerinin ve bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzasını taşıyan ve bir örneği bu tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" üzerine işlem yapılır (Ek: 2)

b) Türkiye'de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişilerin taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını ve İİBKGM'ce de imzalı taahhütnameyi içeren ve bir örneği bu tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" üzerinde işlem yapılır (Ek: 3)

c) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanların taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını ve çalıştıkları kuruluşun yetkililerince imzalı taahhütnameyi içeren ve bir örneği bu tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" üzerinde işlem yapılır (Ek: 4).

d) a, b, c bentlerinde belirtilen "geçici giriş beyannamesi" ile 17 nci maddeye göre alınacak belge her kişinin dosyasında, giriş işlemini yapan gümrük idaresince saklanır ve sonraki her türlü işlem bu dosya üzerinden yürütülür.

Taşıtların süresinde yurtdışı edilip edilmedikleri ilgili gümrük idarelerince takip edilir.

Takip işleminin yapılabilmesi için ilgili gümrüklerce bir takip defteri tutulur. Bu deftere "geçici giriş beyannameleri"; devlet ve diğer kuruluşlara göre sıra numarası verilmek, yurtta kalış süresi belirtilerek kaydedilir.

Geçici trafik tescil belgesi

Madde 20- Gümrük idaresi giriş işlemini yaptığı taşıtın trafiğe tescilini ve dahilde alınmakta olan vergi ve resimlerin tahsilini belirlemek için örneği bu Tebliğe ekli "geçici trafik tescil belgesi"ni düzenler ve taşıtın kayıt edilmek istendiği yerin bağlı bulunduğu ildeki trafik idaresine gönderir (Ek: 5).

Trafiğe tescil edilmeyen taşıtlar

Madde 21- Taşıtın bir ay içinde trafiğe tescili gerekli olup gümrük idarelerince, "geçici trafik tescil belgesi"nin gönderildiği trafik idaresinden, taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınmaması durumu bu kısımda belirtilen ilgili kuruluşlara bildirilir ve bu kişiler Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca para cezasına çarptırılır.

Taşıtlara verilecek plakalar

Madde 22- Trafik idarelerince, giriş gümrüğünce düzenlenen "geçici trafik tescil belgesi"ne dayanılarak, trafikle ilgili dahili vergiler alınmak koşuluyla, taşıtlara belirlenen usulde plaka verilir. Mükerrer vergi ödememeleri ve kendi ülkelerindeki kayıtlarının kapatılması için ulusal plakaları taşıt sahiplerine geri verilir.

Taşıtlarla ilgili süreler

Taşıtın Türkiye'de kalma süresi

Madde 23- Yabancı uyruklu kişilere ilişkin taşıtlar Türkiye'de iki yıl kalabilir. Türkiye'deki görevin sürdüğünün belgelenmesi durumunda bu süre:

1. Taşıt, yabancı taşıtlar geçici karnesi ile Türkiye'ye getirilmiş ise, süre uzatımı isteğinin TTOK aracılığı ile GKGM'ye yapılması koşuluyla,

2. Kişi:

a) Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomat olmayan memur ise Dışişleri Bakanlığı,

b) Türkiye'de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişilerden ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

c) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlardan ise çalıştığı Bakanlık ya da kuruluş aracılığı ile 18 inci maddedeki gümrük idarelerine başvurulması koşuluyla,

4458 sayılı Gümrük Kanununun 130 uncu maddesi uyarınca uzatılır.

Gümrük idareleri uzatılan süreleri; taşıt geçici giriş karnesi ile Türkiye'ye getirilmiş ise karne cildine, geçici giriş beyannamesi ile Türkiye'ye getirilmiş ise trafik ruhsatnamesine işler.

Süre uzatımı

Madde 24- Zorunlu durumlar dışında, taşıtın yurtta kalma süresinin uzatılması istemi süre bitmeden yapılır.

Ancak, süre uzatımı için ibraz edilmesi gereken belgelerin (çalışma izni, öğrenim belgesi, anlaşma vs.) sağlanmasının gecikeceği durumlarda sürenin bitiminden önce;

a) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilen taşıtlar için TTOK aracılığı ile GKGM'ye,

b) Geçici giriş beyannamesi ile getirilen taşıtlar için ise doğrudan ilgili gümrük idaresine istemde bulunulması durumunda belge sağlanmasına değin uygun bir süre verilir. Bu süre içinde belge ibraz edilmediği ya da bu süre bitmeden taşıt yurtdışı edilmediği ya da gümrüğe teslim edilmediği durumda Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Hak sahibi dışında kullanılan ya da yurtta kalma süresi biten taşıtlar

Madde 25-a) Tam muafiyet uygulanmak yoluyla yurda geçici ithal edilen taşıtlar için düzenlenen trafik şahadetnamelerine, (satılamaz) kaydının yanı sıra, (ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi ya da birlikte oturduğu çocukları dışındaki kişilerce kullanılamaz) ibaresi konulur.

b) Yurtta kalma süresinin geçirildiği ya da başkalarınca kullanıldığı trafik ekiplerince yapılan denetlemelerde belirlenen taşıtlar, trafikten men edilerek durum bir yazı ile gümrük idarelerine bildirilir. Ayrıca söz konusu taşıtın bu idarelere teslimi sağlanır.

İlgili gümrük idarelerince yukarıda belirtilen durumlarda taşıt; gümrük sundurmasına alınarak Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Süresi içinde çıkıp yeniden gelen taşıtlar

Madde 26- Taşıtların süreleri içinde çok kez çıkış ve girişlerine izin verilir. Her çıkış ve girişte "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi"nin ilgili parçaları koparılarak; bu Tebliğin 9 ve 10 uncu maddesi esaslarına göre GKGM'ye gönderilir.

Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statü dışı çalışan kişilerin taşıtları için "yabancı taşıtlar giriş karnesi" yerine örneği bu Tebliğe ekli ibraz edilen "geçici giriş beyannamesi" ibraz edildiğinden bu taşıtlar, tutulacak olan "geçici çıkış ve giriş defteri"ne kaydolunur.

Türkiye'de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişilerin ya da teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanların taşıtları için "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi" yerine örneği bu Tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" ibraz olunduğundan, bu taşıtlar da 2 nci fıkrada sözü geçen deftere kaydolunur.

Her üç durumda da ayrıca trafik ruhsatnamesinin son sayfasına işlenir.

Taşıtsız çıkacak kişiler

Madde 27- Bu Tebliğin 14 üncü maddesinden yararlanarak taşıt getirenlerin geçici olarak yurtdışına çıkışlarında; taşıtı gümrük denetimi altında bulunan antrepolara teslim etmeleri ya da taşıtın giriş işlemini yapan giriş gümrüğünce ya da Başmüdürlükçe yetki verilecek diğer gümrük idarelerince onaylanarak, belge geçerlilik süresinin taahhütname geçerlilik süresi olarak yazılması ve resmi ya da özel kuruluşlarca taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğinin; yazılı olarak belgelenmesi koşuluyla kişinin taşıtsız çıkışına izin verilir.Taşıtın kesin çıkışı


Madde 28- 1. Türkiye'de kalma süresi bitmesi ya da sahibinin görev, öğrenim ya da incelemesinin bitmesi nedeniyle çıkarılmak istenen taşıtların, trafik idarelerince ilişkilerinin kesilip kesilmediği kontrol edilir ve "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi"nin çıkış parçası koparılarak GKGM'ye gönderilir.

2.a) Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluş ile yabancı işçi irtibat büroları mensuplarına ya da teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlara ilişkin olup bu müesseselerin taahhütnamelerine dayanılarak giriş işlemi yapılan taşıtların kesin çıkışı, ilk giriş gümrük idaresince yapıldığı durumda 19 uncu maddede belirtilen deftere işlenir ve 19 uncu maddede sözü geçen özel dosyasına gerekli meşruhat verilerek dosyası işlemden kaldırılır.

b) Taşıtın kesin çıkışı; giriş işlemini yapan gümrükten başka bir gümrük idaresince yapıldığı durumda, çıkış işlemini yapan gümrük idaresi Tebliğin 19 uncu maddesinde belirtilen kayıtların kapatılması için durumu derhal giriş gümrüğüne bildirir.

Çalınan, kaza geçiren ya da tamir edilecek taşıtlar

Madde 29- Bu bölümde sözü edilen taşıtların çalınması, kaza geçirmesi, tamiri ya da eskiyen ya da bozulan parçalarının değiştirilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 594 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

Çıkarılmayan taşıtlar

Madde 30- Taşıt sahibi;

1. Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomat olmayan memurlardan ise taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile anılan kuruluşlar,

2. Yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerden ise taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da diğer resmi kuruluşlar aracılığı ile yabancı işçi irtibat büroları ya da öteki müesseseler,

3. Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlardan ise taşıtlarına ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için taahhütnameyi veren müesseseler,

Nezdinde, taşıtın ilk giriş işlemini yapan Gümrükler Başmüdürlükleri ve Gümrük Müdürlüklerince Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca gerekli takibat yapılır.

Süre uzatımında yapılacak işlemler

Madde 31-a) "Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi" ile giren taşıtlara ilişkin tüm süre uzatım işlemleri; merkezde bulunan karne giriş parçalarına dayanılarak GKGM'ce yapılır.

b) Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda ve yabancı işçi irtibat bürolarında ya da benzeri yerlerde çalışan yabancı uyruklu kişilere, teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlara ilişkin taşıtlar ile ilgili her türlü süre uzatım işlemlerini mevzuat uyarınca yapmaya taşıtın ilk giriş işlemini yapan Gümrük Müdürlükleri ile Gümrükler Başmüdürlükleri yetkilidir. Bu süre uzatım işlemlerine ilişkin yazılar da, önceden bu kişilere ilişkin açılmış özel dosyalara konur ve özel deftere uzatılan süre kaydedilir.

c) Taşıtın Türkiye'de kalma süresi uzatılması durumunda; taşıta ilişkin dahili vergi ve resimlerin ödenmiş olup olmadığı araştırılır; ödendiğine ilişkin belgenin ibrazı durumunda uzatma trafik ruhsatnamesinin son sayfası ile varsa karnesine işlenir.

Beşinci Bölüm

ORTAK HÜKÜMLER

Geçici Kabul Giriş Beyannamesi

Madde 32- Bu tebliğden yararlanarak tam muafiyet uygulanmak yoluyla yurda giriş yapacak taşıtlar için kullanılan her türlü belge geçici kabul giriş beyannamesi olarak kabul edilir.

Sigorta Poliçesi

Madde 33- Tam muafiyet uygulanmak yoluyla yurda geçici giriş yapacak taşıtların yurda girişleri sırasında Türkiye'de kalma süreleri kadar geçerli sigorta poliçelerinin olması zorunludur. Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi olmayan taşıtların; giriş gümrük idaresine en yakın yerleşim merkezinde sigorta ettirilmesinden sonra Türkiye'ye girişlerine izin verilir.

Birden Fazla Giriş

Madde 34- İkinci ve üçüncü bölümlerde yer alan geçici kabul taşıt araçlarının bir yıl içinde iki ya da daha çok giriş ve çıkış yapabilmeleri olanaklıdır. Ancak; bu taşıtların bir takvim yılı içinde Türkiye'de bulunma süreleri 6 ayı geçemez.

Belgeye dayanılarak kayıt kapama

Madde 35- Tebliğin ikinci bölümünde belirtilen belgelerle Türkiye'ye giren taşıtların; Müsteşarlığımızca yapılan araştırması sonucu, yurtdışında olduğuna ilişkin TTOK'ca yabancı ülkelerdeki resmi kuruluşlardan alınan belgelerin Müsteşarlığa ibrazı durumunda kayıtları kapatılır.Bu konuya ilişkin olup; ikinci ve üçüncü bölümde belirtilen belgelerle Türkiye'ye giren taşıtların; yapılan araştırması sonucu yurtdışı edildiğinin, bir gümrük idaresince teslim alındığının ya da gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması durumunda da idarelerce gönderilen çıkış-teslim alma örneklerine dayanılarak kayıtları kapatılır. Çalınan taşıt ve eşya

Madde 36- Yurtta kalma süresi içinde çalınmak yoluyla yeniden çıkarılması olanaksız taşıt ve eşyanın (karnede kayıtlı yedek parça, radyo-teyp, aksesuar vb. eşya) vergileri aranmaz ve bunlara ilişkin teminat çözülür. Çalınan taşıt ve eşya, bulunması durumunda en yakın gümrük denetimi altına konulur ve istem durumunda gümrükçe belirlenecek süre içinde yurtdışına çıkarılır.Çalınma olayının; mahkeme ilamı ya da Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenecek hazırlık evrakı ya da olayın olduğu yerin en büyük mülki amirince onaylanan belgelerle kanıtlanması gerekir. Kazaya uğrayan taşıt ve eşya

Madde 37- Türkiye'de kaza sonucu parçalanmak ya da yanmak gibi herhangi bir şekilde kullanılamayacak duruma gelen taşıt ve eşyanın vergileri aranmaz ve teminatı çözülür.

Kaza nedeniyle sahibince yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt ve eşyanın enkazı; koşulsuz terk dilekçesi ile taşıtın durumunu belirleyen mülki amirlerce onaylı resmi belgelerle kanıtlanması gerekir.

Terk edilmek istenen taşıtların getirilmesi durumunda gümrük denetimindeki antrepolarda; getirilmesinin olanaksızlığı durumunda ise olay yeri gümrük idaresince görevlendirilecek kurulca giriş niteliğine uygunluğu belirlenerek düzenlenecek tutanakla birlikte Müsteşarlığa bildirilir ve tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.

Süre uzatımı

Madde 38- Bu Tebliğin; birinci bölümünde belirtilen belgelerle giren turistlerin zorlayıcı neden ya da beklenmeyen durumları için süre bitiminden önce TTOK; ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen belgelerle giren turistlerin; zorlayıcı nedenleri konusunda ise en yakın gümrük idareleri; aracılığı ile durumlarını belirtir resmi belgeler alınır. Gümrük idarelerince merkeze gönderilen bu belgelere göre işlem GGKM'ce sonuçlandırılır.

Cezai işlemler

Madde 39- Kara taşıtlarının tam muafiyet kapsamında geçici ithalleri sonucu rejim ihlalinin ortaya çıkması durumunda Gümrük Kanununun 238, 241 ve Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 40- Bu Tebliğ, 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

(EK: 1)

Karşılılık İlkesine Dayanan Devletler Listesi

1- Almanya 27- Macaristan 2- Amerika 28- Malezya 3- Avustralya 29- Meksika 4- Avusturya 30- Mısır 5- Arjantin 31- Nijerya 6- Belçika 32- Norveç 7- Brezilya 33- Pakistan 8- Bulgaristan 34- Polonya 9- Çek Cumhuriyeti 35- Romanya 10- Danimarka 36- Suriye 11- Fas 37- Suudi Arabistan 12- Finlandiya 38- Şili 13- Filistin 39- Tunus 14- Fransa 40- Ürdün 15- Güney Kore 41- Vatikan 16- Hollanda 42- Venezüella 17- Irak 43- Vietnam 18- İran 44- Yunanistan 19- İtalya 45- Yugoslavya 20- İngiltere 21- İspanya 22- İsrail 23- İsveç 24- İsviçre 25- Kanada 26- KKTC

(EK: 2)

Geçici Giriş Beyannamesi Örneği

Büyükelçiliği ..........

No: .....

.......... Büyükelçiliğimizde/Teşkilatımızda diplomat olmayan memur olarak çalışmakta ve Türkiye'ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

Adı geçenin, bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken tekrar aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürülemez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kati olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini akti takdirde Gümrük İdarelerince aranan gümrük vergi ve resimlerinin ödeneceğini Elçiliğimizce beyan ve taahhüt ederiz.

Bu itibarla, söz konusu taşıta .......... günlü .......... sayılı Tebliğin .......... maddesine göre işlem yapılmasına izin verilmesini arz ederim.

.../.../20...

Büyükelçi (İmza ve Mühür)

Römork veya Karavan (varsa bu kısımda doldurulacak)

Otomobilin

1- Markası :

2- Tipi :

4- Cinsi :

5- Motor No.:

6- Şasi No. :

7- Kapı adedi :

8- Radyo markası :

9- Silindir adedi :

10- Ağırlığı :

11- Türkiye'ye giriş tarihi :

Taşıt sahibinin

Doğum yeri :

Doğum tarihi :

Türkiye'ye son geliş tarihi :

Türkiye'de kaç yıldan beri oturduğu :

.......... Elçiliğince/Teşkilatınca yukarıda taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza

(EK: 3)

YABANCI İŞÇİ BÜROLARINDA ÇALIŞANLARA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

.......... Türkiye'deki .......... İşçi İrtibat Bürosunda memur olarak çalışmakta ve Türkiye'ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını (Otomobil/Motosiklet) getirmiş bulunmaktadır.

Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götüremez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kati olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye Daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde Gümrük İdarelerince aranan her türlü vergi ve resimlerin Genel Müdürlüğümce ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

.../.../20...

İş ve İşçi Bulma Kurumu

Genel Müdürü(İmza ve Mühür)

Römork veya Karavan

Otomobilin (Varsa) bu kısımda doldurulacak

1- Markası :

2- Tipi :

3- Modeli :

4- Cinsi :

5- Motor No. :

6- Şasi No. :

7- Kapı adedi:

8- Radyo markası:

9- Silindir adedi:

10- Ağırlığı:

11- Türkiye'ye giriş tarihi:

Taşıt Sahibinin

Doğum yeri :

Doğum tarihi:

Türkiye'ye son giriş tarihi:

Türkiye'de kaç yıldan beri oturduğu :

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce yukarıda evsafı gösterilen aşıt hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza

(EK: 4) TÜRKİYE TEKNİK İŞBİRLİĞİ VEYA BENZERİ ANLAŞMALAR UYARINCA ALIŞMAK ÜZERE GELEN YABANCI UYRUKLU UZMANLARA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

.................... Hükümetimizle .................... Hükümeti arasında yapılan .../.../20... tarihli anlaşma hükümleri gereğince Bakanlığımızda/teşkilatımızda çalışmakta ve Türkiye'ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını .................... getirmiş bulunmaktadır.

Adı geçenin bu taşıtını hiç bir suretle satmayacağını giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kat'i olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye Daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde Gümrük İdarelerince aranan her türlü vergi ve resimlerin Bakanlığımız/Teşkilatımız tarafından ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

.../.../20... (Adı Soyadı) Tam yetkili şahsın (Memuriyet unvanı) (İmza ve Mühür)

Römork veya Karavan (Varsa) bu kısımda doldurulacak

Otomobilin

1- Markası :

2- Tipi :

3- Modeli:

4- Cinsi:

5- Motor No.:

6- Şasi No.:

7- Kapı adedi :

8- Radyo markası :

9- Silindir adedi :

10- Ağırlığı :

11- Türkiye'ye geliş tarihi:

Taşıt Sahibinin :

Doğum yeri:

Doğum tarihi :

Türkiye'ye son geliş tarihi:

Türkiye'de kaç yıldan beri oturduğu :

.................... Bakanlığınca/Teşkilatınca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

Tarih ve İmza

(EK: 5)

GEÇİCİ TRAFİK TESCİL BELGESİ ÖRNEĞİ

otomobil

Aşağıda özellikleri yazılı motosiklet hakkında .......... sayılı ......... günlü Tebliğin maddesi uyarınca gümrüğümüzde gerekli geçici giriş işlemi yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hususta yayımladığı tamime göre trafiğe tescil edilerek plaka verilmesi, kendi memleketindeki kayıtlarını kapatmaları için milli plakalarının kendilerine iade edilmesi ve bu "geçici trafik tescil belgesi"ne istinaden ahara, devir, satış veya Türkiye'de mukim şahıslar tarafından iktisabının yapılmaması; ricasıyla yalnız ......... trafik bürosuna ibraz olunmak üzere bu şahadetname düzenlenmiştir.

..... Gümrük Müdürü/Memuru (İmza ve Mühür)

Taşıtın

Markası:

Modeli :

Tipi:

Cinsi :

Motor No.:

Şasi no. :

Beygir gücü:

Kapı adedi:

Radyo markası:

Ağırlığı:

Silindir adedi :

Taşıt Sahibinin

Adı Soyadı :

Çalıştığı yerin :

Tahsilde bulunduğu Yer :

Tetkikte bulunduğu Yer :

Giriş Belgesinin

Cinsi :

Geçerlilik tarihi:

Numarası:

TTOK ve Turizmi Teşvik KanunuEdit

Son Hükümler

Yönetmelikler:

Madde 37 – Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde;

A. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar:

(1) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin belirlenmesi için çalışma gruplarının oluşturulması, Bakanlık ile ilişkileri, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin konular,

(2) Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesi, bu işletmelerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlar ve diğer konular,

(3) İnsan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere; belgeli yatırım ve işletmelerin belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların denetlenmesine ve denetleme elemanlarının niteliklerine, atanmalarına ve yetkilerine ait konular,

(4) (Değişik: 28/12/2006-5571/21 md.) Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliği ile bu Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin Denizcilik Müsteşarlığının görüşü alınarak tespit edilecek hususlar.

B. Bakanlık ile ilgili diğer bir bakanlıkça müştereken hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar:

(1) Maliye Bakanlığı ile;

(a) Bu Kanun uyarınca verilecek para cezalarının tahsili (1)

______________________

(1) Bu alt bendde yer alan “ve Turizmi Geliştirme Fonuna yatırılmasına ilişkin konular” ibaresi 21/2/2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa 13

5510-2

(b) (Mülga: 21/2/2001 – 4629/7 md.)

(2) İçişleri Bakanlığı ile;

Belgeli işletmelerin 2007 sayılı Türkiye‘de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilecek yabancı kişilerin meslek ve niteliklerine ilişkin konular.

(3) (Mülga: 24/7/2003-4957/7 md.)

C. Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenecek hususlar:

(1) Belge sahiplerinin Bakanlıkla, birbirleri ve müşterileriyle karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile bu ilişkilerde uymak zorunda oldukları konular,

(2) Bu Kanunun uygulanmasında cezalarla ilgili usul ve esaslar ile Bakanlık bünyesinde ceza uygulamalarını karara bağlayacak kurulların kimlerden oluşacağı ve ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hususlar,

(3) Bu Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer konular.

Kaldırılan hükümler:

Madde 38 – 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun triptik veya gümrük geçiş karnelerinin verilmesine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.(1)

Ek Madde 1 – (Ek: 27/10/1988 – 3487/1 md.)(2)

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içerisinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden suları, verilmiş ve kullanılmakta olan haklar ile tapuda müseccel haklar saklı tutulmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre turizm yatırımcılarına verilir.(3)

10 Haziran 1926 tarih ve 927 sayılı Kanun ile l7/6/1942 tarih ve 4268 sayılı Kanunun 24/5/l957 tarihli ve 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinde belirtilen kurumların yetkileri, ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içerisinde kalmak şartıyla Bakanlığa aittir. Ancak, özel idarelerin rüsum ve temettü hakları saklıdır. (3)

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içerisinde verilmiş kaynakları tesislerinde tam olarak kullanmayan hak sahiplerinin, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğünden itibaren bir yıl içerisinde, kaynak hakkını tam olarak kullanıp işleteceğini bildirmesi, plan ve projesini Bakanlığa vermesi ve uygun görülmesi şartıyla kaynak hakkından yararlanmaya devam eder. Aksi halde kullanılmakta olan sudan artan miktar Bakanlıkça isteklilerine verilir. (3)

Yıkanmaya mahsus şifalı su hakkı almış gerçek ve tüzel kişilerin yararlandıkları kaynak suyu fazlasının tespiti ile yararlanmadıkları kaynak suyu fazlasının işletilme şekil ve şartları, sahalarda yeniden bulunan kaynakların işletilmesine ve diğer hak sahipleriyle olan düzenlemelere ilişkin usul, şekil ve yeterlilikle ilgili hususlar; Sağlık ve Sosyal Yardım, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.

Ek Madde 2 – (Ek : 30/5/1991 – 3754/2 md.)

Türkiye’ye giriş yapan yabancılara ait karavan ve motokaravanlar bakım, onarım ve kışlamak amacı ile 2 yıla kadar kalabilir ve sahipleri başka bir vasıta ile Türkiye’den ayrılabilir.

_____________________

(1) Bu maddenin 1615 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair hükmü 18/4/1983 tarih ve 2817 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve mezkür maddenin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun triptik veya gümrük geçiş karnelerinin verilmesine ilişkin hükümleri yeniden yürürlüğe konmuştur.

(2) 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle “içmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak ve soğuk maden sularıyla kaplıcalar” hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırılmış

(3) Bu fıkralarda yer alan “turizm alanı ve merkezi” ibareleri ve Geçici Madde 3’teki “turizm alanı” ibaresi; 24/7/2003 tarihli ve 4957 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde değiştirilen ibareler kapsamında sayılmadığı halde Kanunda “turizm alanı” tanımının ilga edilmesi ve Kanunla ilgili tutanakların ve gerekçelerin incelenmesinden Kanun Koyucunun amacının bu ibarelerin değiştirilmesini de kapsadığı anlaşıldığından, sözkonusu ibareler ”kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki