FANDOM


TANIM: Tıbbi Sekreter, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, hastaların muayeneye hazırlık, kabul ve dosya işlemlerini yapma ile tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tıbbi Sekreter'in Yaptığı Görev ve İşlemler:

Tıbbi Sekreter, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

 • İş Organizasyonu Yapmak A01
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak A02
 • Haberleşme defterini incelemek A03
 • Günlük çalışma programı yapmak A04
 • Çalışma mekanını düzenlemek A05
 • Büro ekipmanlarını kullanıma hazır hale getirmek A06
 • Ekipman eksiklik ve arızalarını yetkiliye bildirmek A07
 • Haberleşme kayıtları tutmak B
 • Hastaların Muayeneye Hazırlık ve Kabul İşlemlerini Yapmak B01
 • Hasta randevularını düzenlemek B02
 • Hastalara ön bilgi vermek B03
 • Hasta dosyası açmak B04
 • Hasta tanıtma kartı hazırlamak B05
 • Hasta dosyası transferlerini sağlamak B06
 • Hasta kayıt defteri tutmak B07
 • Hastaların muayeneye alınmasını sağlamak B08
 • Hasta yatış evrakları hazırlamak (1)B09
 • Hasta yakınları ile irtibat sağlamak B10
 • Hastaların yatırılmasını sağlamak (1)B11
 • Hasta çıkış evraklarını hazırlamak (1)C
 • Hasta Dosyası İşlemlerini Yapmak C01
 • Hasta indeks kartlarını düzenlemek C02
 • Hasta dosyalarının içeriğini kontrol etmek C03
 • Hasta dosyası içi eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak C04
 • Hasta dosyalarını dosyalama sistemi içerisindeki yerine yerleştirmek C05
 • Hasta dosyası istemlerini karşılamak C06
 • Hasta dosyalarının güvenliğini sağlamak D
 • Tıbbi ve İdari Dokümanları Hazırlamak D01
 • Dokümanları yazmak D02
 • Dokümanların onaylanmasını sağlamak D03
 • Dokümanların kayıt defterine işlenmesini sağlamak D04
 • Dokümanları dosyalarına yerleştirmek D05
 • Dokümanların ilgililere ulaştırılmasını sağlamak E
 • İstatistiki Dokümanları Hazırlamak E01
 • Hastalık tanılarını kodlamak E02
 • Tanı kartlarını doldurmak E03
 • Tanı kartlarını kodlarına göre tasnif etmek E04
 • Periyodik istatistik formlarını doldurmak E05
 • İstatistik formlarının ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak F
 • Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek F01
 • Yardımcı elemanlara eğitim vermek F02
 • Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak F03
 • Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek F04
 • Meslekle ilgili hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlere katılmak

İç LinkEdit

Dış LinkEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki