FANDOM


Bakınız

*TSHH:
TSHH < Yenişehir TSHH < TSHH / Yenişehir TSHH < TSHH / Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nedir? < TSHH / Tüketici Hakem Heyeti nedir? < TSHH / ÇETKODER Çevre ve Tüketici Özel Ödülü
*Formlar:
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilecek dilekçe örneği< TSHH dilekçe örneği < TSHH / dilekçe örneği < TSHH Başvuru Formu < TSHH / TSHH Başvuru Formu
*Kararlar:
Yenişehir TSHH/Örnek Kararlar
*Ödüller:
Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri Duyuru Metni < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009 < Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri < Çevre ve Tüketici Özel Ödülü < Geleneksel tüketici ödülleri yönetmeliği < TSHH / Tüketici Hakem Heyetinin Geleneksel Tüketici Ödüllerine Adaylık nasıl olur? < 13. Geleneksel Tüketici Ödülleri “Başarılı Kuruluş Ödülü”
*Kavramlar:
Tüketici < Tüketici memnuniyeti < Tüketicinin korunması < Tüketici sorunları < Tüketici anlaşmazlıkları <Ayıplı mal <Tüketici hakları
*Örgütler:
Tüketici örgütleri < Tüketiciyi koruma örgütleri < Tüketici dernekleri < Tüketici Hakları Derneği < ÇETKODER < Mersin Tüketici Hakları Derneği < TSHH / Mersin Tüketici Hakları Derneği *Görevlendirme:
TSHH'de bilirkişi görevlendirme < TSHH / Bilirkişi görevlendirme
*Medya:
Gazete taramaları < TSHH / Gazete taramaları < TSHH videoları < TSHH / TSHH videoları < Yenişehir TSHH broşür çalışması < TSHH / Yenişehir TSHH broşür çalışması < Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar < TSHH / Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar <Yenişehir TSHH/üyelerin online çalışma sistemi hakkındaki görüşleri


*TSHH/Dilekçe örneği *Başvuruda istenilecek belgeler *Yenişehir TSHH , *TSHH web projesi- *TSHH'de bilirkişi görevlendirme - *Tüketicinin korunması hakkında kanun *4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketiciye sağladığı haklar * TSHH sunu dökümanı [1]
*Mevzuat:
Tüketicinin korunması hakkında kanun < Garanti belgesi yönetmeliği

Şablon:Tüketici d

KAPIDAN SATIŞ İHTARNAME ÖRNEĞİ

(İadeli Taahhütlü Posta ile)

………………………………………………. FİRMASI’NA


     ……/……./200…. tarihinde firmanızın satış elemanları aşağıda belirtmiş olduğum adresime gelerek ……….……………………………………. malı/ürününü “kapıdan satış” yoluyla bana satmıştır. 
     Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Kapıdan Satışlarla ilgili 8. Maddesinde “tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir.” İbaresi yer almaktadır. Kanun hükümleri gereğince yapılan satıştan/sözleşmeden caydığımı iş bu ihtarname ile tarafınıza gönderilmiştir. 

Bu ihtarın elinize ulaştığı tarihten itibaren kanuni süre olan yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlü bulunduğunuzdan satışın yapıldığı adresime gelerek ürününüzü geri almanız gerekmektedir.

Gereğini dilerim.

                                                           Adı Soyadı İmzası

SÖZLEŞME TARİHİ: …../…../200…

SÖZLEŞME NOSU:……………………..

TEL: (…….) ……………………….

ADRES:………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….EKLER :

1 Adet Sözleşme Fotokopisi


ABONELİK SÖZLEŞMESİ ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Değeri 936,97 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda

.......... KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA Değeri 936,97 TL’nin üstünde bulunan uyuşmazlıklarda

..........VALİLİĞİ

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


ŞİKAYET EDEN  : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN  : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi (sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU  : Abonelik sözleşmesinin süresinde sonlandırılmaması ve/veya talebim doğrultunda süresinde sözleşme feshedilmeyerek fazladan kesinti yapılması

OLAYLAR .../.../200... tarihinde .... firmasıyla süreli yayın konusunda sözleşme yaptık. Bir süre sonra bu süreli yayınları tek taraflı olarak son vermek istediğimi belirten yazılı bildirim sağlayıcı firmaya iadeli taahhütlü veya noter vasıtasıyla ulaştırdım. Ancak aradan geçen 7 günlük süre içerisinde abonelik sözleşmemi bitirmediler. Haksız yere kesinti yapıldı.(olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir.)

(1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Hukuki Sebep  : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller  : Fatura, Fiş, Firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

Netice-i Talep : Firma yetkililerinin abonelik sözleşmemi bitirip sözleşmemin iptalini saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 200... (tarih)

                                                              Ad, Soyad, 
                                                   İmza


Açıklama: Değeri 936,97 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. b) Değeri 936,97 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan tüketici mahkemesine de başvurulabilir. Hakem heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliğinde olduğundan, uyuşmazlığın çözümlenmemesi halinde yine tüketici mahkemesine başvurmak gerekecektir.


DEVRE MÜLK ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tüketici Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na Veya (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde hangi mahkemenin yetkili olduğu araştırılarak) Tüketici Mahkemesi sıfatıyla (Asliye Ticaret Mahkemesi / Asliye Hukuk Mahkemesi) Sayın Başkanlığı’na

ŞİKAYET EDEN  : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN  : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi (sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU  : Paket tur sözleşmesinin verilmemesi

OLAYLAR  : Paket tur satışına konu olan olay, yaşadığınız hadiseler; net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Hukuki Sebep  : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller  : Fatura, ile firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

Netice-i Talep : Sözleşmenin verilememesi veya içeriğinin eksik olması dolayısıyla iptaline saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 200... (tarih)


                                                                       Ad, Soyad, 
                                                        İmzaFİYAT ETİKETLERİ ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………………... BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA VE/VEYA Değeri 936,97 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda

.......... KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA Değeri 936,97 TL’nin üstünde bulunan uyuşmazlıklarda

..........VALİLİĞİ

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


ŞİKAYET EDEN  : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN  : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi (sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU  : Sergilenen veya satılan üründe fiyat etiketinin bulundurulmaması

OLAYLAR  : .../.../200... tarihinde ... mağazasından yaptığım alışveriş sırasında malların üzerine etiket konulmadığını / hizmetler için fiyat tarifelerinin asılı olmadığını gördüm. (olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir.

(1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Hukuki Sebep  : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Deliller  : Fatura, Garanti Belgesi, (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

Netice-i Talep :

Yukarıda açıklanan nedenlerle İlgili firma hakkında yasal işlem yapılmasını ve malların üzerlerine etiket konulmasını / hizmetlerle ilgili fiyat tarifelerinin asılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 200... (tarih)

                                                                 Ad, Soyad, 
                                                         imza

Açıklama: Değeri 936,97 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. b) Değeri 936,97 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan tüketici mahkemesine de başvurulabilir. Hakem heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliğinde olduğundan, uyuşmazlığın çözümlenmemesi halinde yine tüketici mahkemesine başvurmak gerekecektir.


KREDİ KARTLARI ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tüketici Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na Veya (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde hangi mahkemenin yetkili olduğu araştırılarak) Tüketici Mahkemesi sıfatıyla (Asliye Ticaret Mahkemesi / Asliye Hukuk Mahkemesi) Sayın Başkanlığı’na

ŞİKAYET EDEN  : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN  : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi (sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU  : Kredi kartı sözleşmesine uygun olmayan faiz tahakkuk ettirilmesi.

OLAYLAR  : Kredi kartı faizine konu olan olay, yaşadığınız hadiseler; net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Hukuki Sebep  : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller  : Sözleşme, Firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle sözleşme dışına çıkılarak tarafıma gönderilen hesap ekstresine haksız temerrüt faizi uygulanmış, süresinde itiraz etmeme rağmen faiz yine de tahakkuk ettirilmiştir. Tarafımca ödenen haksız işlemin iptali ile yasal faiziyle tarafımdan alınan bedelin iadesini ve ilgili banka hakkında yasal işlem başlatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 200... (tarih)


                                                                       Ad, Soyad, 
                                                          imza


MESAFELİ SÖZLEŞMELER ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Değeri 936,97 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda

.......... KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA Değeri 936,97 TL’nin üstündebulunan uyuşmazlıklarda

..........VALİLİĞİ

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA


ŞİKAYET EDEN  : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN  : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi (sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU  : Mesafeli satışa konu olan ürünün teslim edilmemesi, ürünün ayıplı olması, firma ve/veya ürün bilgilerinin eksik olması, doğru olmaması, cayma bildirim hakkının tanınmaması, cayma bildirim beyannamesine uyulmaması v.s…

OLAYLAR  : Mesafeli satışa konu olan olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. .Örnek (../.../200... tarihinde .... web sitesinden....TL. sı ücretle .....marka ürünün sipariş ettim. Gelen ürün ayıplı çıktı.

(1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Hukuki Sebep  : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller  : Fatura, ilan, reklam, sözleşme (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) Firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Mesafeli satışa konu olan ürünün teslim edilmemesi ve/veya ürünün ayıplı olması ve/veya firma ve/veya ürün bilgilerinin eksik olması ve/veya doğru olmaması ve/veya cayma bildirim hakkının tanınmaması ve/veya cayma bildirim beyannamesine uyulmaması nedeniyle Sözleşmeden dönmeye karar verilmesini tarafımca ödenen ….. bedelin tarafıma iadesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./ …. 200...(tarih)

                                                                      Ad, Soyad, 
                                                            imza

Açıklama: Değeri 936,97 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. b) Değeri 936,97 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan tüketici mahkemesine de başvurulabilir. Hakem heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliğinde olduğundan, uyuşmazlığın çözümlenmemesi halinde yine tüketici mahkemesine başvurmak gerekecektir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki