FANDOM


Kısa adı TÜGEMdir.

KURULUŞ DAYANAĞIEdit

" 06.06.1991 Tarih ve 3755 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kurulması Hakkında Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 07.08.1991 Tarih ve 441 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamedir."


GÖREVLEREdit

  • Entegre ve Münferit Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Projelerinin hazırlanması, taşra kuruluşları eliyle uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
  • Program ve master planlar doğrultusunda bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğinin artırılması, ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuar ve benzeri tesislerin kurulması yönünde tespitler yapmak ve Bakanlık Makamına teklifte bulunarak, kurulmalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak,
  • Hayvancılığın ve su ürünlerinin gelişmesini sağlamak, üretimini artırmak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama projeleri yapmak, yaptırmak,
  • Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, fidan, gübre, alet, makina, ekipman ve diğer girdilerin tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik ihtiyaçlara göre ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Taşra kuruluşlarının yetkisini aşan durumlarda bu kuruluşlar için gerekli makina, ekipman ve taşıtları temin etmek,
  • Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve mer'aların geliştirilmesi amacıyla alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak,
  • Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

TeşkilatEdit

Risk Yönetimi ve Projeler Dairesi BaşkanlığıEdit

Kanatlılar ve Küçükevciller Dairesi BaşkanlığıEdit

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Dairesi BaşkanlığıEdit

Su Ürünleri Dairesi BaşkanlığıEdit

Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi BaşkanlığıEdit

Bitkisel Üretim Dairesi Başkanlığı Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bitki-Besleme, Mekanizasyon ve Enerji Dairesi Başkanlığı Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Dairesi Başkanlığı Tohumculuk Dairesi Başkanlığı Tarım Havzaları ve Arazi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü

PersonelEdit

İsimler Daire Başkanlıklarına ve İdari kadro durumuna göre alfabetik sırayla listelenmiştir. Santral : (312) 287 33 60

ALTERNATİF TARIMSAL ÜRETİM TEKNİKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI ÜNVANI TEL. NO. E-MAİL ADRESİ Doç.Dr. Ahmet BAYANER DAİRE BAŞKANI 286 87 01 3030 ahmet.bayaner@tarim.gov.tr

M. Melih ÖZBAYER


Veri Toplama ve Değerlendirme Şb.Md.

286 58 31 3018 melihozbayer@yahoo.com

Mehmet HASDEMİR


Alternatif Tarımsal Üretim Şb.Md.

286 58 31 3014

mehmet.hasdemir@tarim.gov.tr Vildan KARAARSLAN

Mevzuat ve Politika Şb.Md.V.

286 51 78 3018

vildankaraarslan@yahoo.com Ali BAĞDİLİ Mühendis 3023

Ayşe MERT Kimya Mühendisi 3023

Birol İMECİ Mühendis 3013

Cemil Can COŞKUN Mühendis 3022 cemilcan.coskun@tarim.gov.tr Cengiz BUDAN Mühendis 3024

Erdal SÜNGÜ Mühendis 3043 erdal.sungu@tarim.gov.tr Fatma (BAYDIR) AKYOL Mühendis 3024 fatmaakyol1965@yahoo.com Fatma MAMAK Mühendis 3044 fatma.mamak@gmail.com Hülya ERDEMİR YAĞLI Mühendis 3013

Kerim EKMEKÇİ Mühendis 3013

Merhamet KÜÇÜKAY Mühendis 3013

Metay ÖZER Mühendis 3081 metay.ozer@tarim.gov.tr Nalan ALTINDAL Mühendis 3044

Osman ASLAN Mühendis 3043

Öykü YILDIRIM Mühendis 3013 oyku.yildirim@tarim.gov.tr R. Ratıp ÖZLÜ Mühendis 3022 r.ratip.ozlu@tarim.gov.tr Sevinç SAYGILI Mühendis 3023

Sibel GÜNEĞİ YETGİN Gıda Mühendisi 3043


sibel.gunegi@tarim.gov.tr Suat PARILDAR Mühendis 3044


suat.parildar@tarim.gov.tr Ülkü KÖSEOĞLU Veteriner Hekim 3024 ulku_kocak2000@yahoo.com Yasemin ÖÇALAN Mühendis 3013 yasemin.ocalan@tarim.gov.tr Yücel SAYGI Mühendis 3022 yucelsay@gmail.com Z.Gülsüm BOZKURT Mühendis 3003 gulsum.bozkurt@tarim.gov.tr Kamile Nihal DOĞAN İşçi 3032 Rabia URANİ Söz. Teknisyen 3032

Sultan KURGAN İşçi (Sekreter) 3030

Yeter KAYA İşçi 3032


BİTKİ BESLEME TARIMSAL MEKANİZASYON ve ENERJİ DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI ÜNVANI TEL. NO. E-MAİL ADRESİ Hüseyin Gazi KAYA

DAİRE BAŞKANI

286 75 78 3101 gazi.kaya@tarim.gov.tr

Ayhan GÜNERİ


İstatistik ve Destekleme Şb.Md.V.

286 74 96 3097 aguneri@tarim.gov.tr

Mehmet Ali OLGUN


Tarımsal Mekanizasyon Şb.Md.

286 66 54 3098 mehmetali.olgun@tarim.gov.tr Nizamettin ŞAHİN

Bitki Besleme Şb.Md.

286 65 31 3099

Ali ATALAY Mühendis 3087

Ayşe KIZILKOCA Mühendis 3087

Bahri GÜNDÜZ Mühendis 3093

Celal TAN Mühendis 3087

Deniz Savaş SARI Mühendis 3085

Dilek DEMİRCİ KURUM Mühendis 3092

Dilek UYANIK Mühendis 3093

Elifgül (GÖRMÜŞ) SELETLİ Mühendis 3094 elifgulgormus@yahoo.com Ertan ERBİL Mühendis 3096

Esin MERTOL Mühendis 3096 esinmertol@mynet.com Faruk AKÇA Mühendis 3095 farukakca@mynet.com Fazilet AKSAKAL Mühendis 3089 faziletaksakal@mynet.com Dr. H.Rıfkı KAVRUK Mühendis 3093

Hakan BEŞİRBELLİOĞLU Mühendis 3094

Haluk EMİROĞLU Mühendis 3088

Hikmet GÜLEÇ Mühendis 3087

İlhan ÇETİN Mühendis 3096 cetinilan66@mynet.com İsmail ACUN Mühendis 3093

M.Erol ÖZARSLAN Mühendis 3090

Mehmet TAŞCAN Mühendis 3091

Menekşe MAZMAN AKTEKİN Mühendis 3087

Dr. Necmi PİLANALI Mühendis 3095

Nejla KÖŞKER Mühendis 3090

Nesrin ATLAY Tekniker 3089

Neşe ALTINTAŞ Mühendis 3086

Numan SIĞINÇ Mühendis 3091

Nursel DELİKAYA Mühendis 3086

Rasim TOPÇU Mühendis 3087

Sadık MELEK Mühendis 3085

Sema TUNABOYLU(ERBAY) Söz.Mütercim-Tercüman 3089

Sonay ÇETİNKAYA Mühendis 3092

Ufuk GÜCELİOĞLU Mühendis 3091

Yaşar ORHAN Mühendis 3097 yasar.orhan@tarim.gov.tr Yusuf DELİKAYA Mühendis 3089 yusufdelikaya@mpnet.com Aysel DAĞLI İşçi 3100 ayseldagli@hotmail.com Engin URHAN Şef 3100

Filiz KENDİR (DEMİRCİ) Memur 3100

Yıldız AKTAŞ İşçi (Sekreter) 3101


BİTKİSEL ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI ÜNVANI TEL. NO. E-MAİL ADRESİ

Ümit Bayram KUTLU


DAİRE BAŞKANI

286 05 50 3002 ukutlu@tarim.gov.tr

Ercan TÜRKTEMEL


Bağ ve Bahçe Şb.Md.V.

286 46 48 300 ercan.turktemel@tarim.gov.tr Mesut AKDAMAR

Sebze ve Süs Bitkileri Üretim ve Planlama Şb.Md.V.


286 52 85 3012 mesut.akdamar@tarim.gov.tr Yüksel KÜÇÜKAY

Tarla Bitkileri Şb.Md.

286 55 64 3006 yuksel.kucukay@tarim.gov.tr Abdurrahim USLU Mühendis 3005 abdurrahim.uslu@tarim.gov.tr Ali CANYILMAZ Mühendis 3171 ali.canyilmaz@tarim.gov.tr Ali YALINKILIÇ Mühendis 3005 aliylnk@yahoo.com Ayla ÖZCAN Mühendis 3003 maozcan06@yahoo.com Ayşe AYDIN Mühendis 3008 ayseaydin65@hotmail.com Bilge ALAÇAM Mühendis 3161 bilge.alacam@tarim.gov.tr Canan KANLI (KIRICI) Mühendis 3015 ckanli@tarim.gov.tr Davut KILAĞUZ Mühendis 3015 davut.kilaguz@tarim.gov.tr Dilek ÇOBAN (KALYON) Mühendis 3008

Dr.Gül YILMAZ Mühendis 3005

Ebru ULAŞOĞLU Mühendis 3008 ebru.ulasoglu@tarim.gov.tr Evrim OVACIKLI Mühendis 3010

Ezgi ÇOBAN (YAZAR) Mühendis 3015

Fatma EROĞLU Mühendis 3011

Fehmi KİRAZ Mühendis 3004

H.Çiğdem AÇIKGÖZ Söz.Programcı 3161

H.Dilek DİLEKÇİ SÖNMEZ Mühendis 3015 dilek.sonmez@tarim.gov.tr Kadriye YILMAZ (ÖREN) Mühendis 3004 kadriye.yilmaz@tarim.gov.tr Kemal PEKDOĞAN Mühendis 3011 kemal.pekdogan@tarim.gov.tr Keziban ÖZKAN (YÜCESOY) Mühendis 3010 keziben.oezkan@web.de Kürşat Çağrı TUĞ Söz. Çözümleyici 3170 kursat150576@yahoo.com Levent DOĞRUYOL Mühendis 3011 levent.dogruyol@tarim.gov.tr Nuray ÇELEBİ Mühendis 3010

Neslihan UĞUZ (GÜLER) Mühendis 3015

Oğuzhan FAKILI Mühendis 3010 oguzhan.fakili@tarim.gov.tr Orhan KATI Mühendis 3004

Peyruze SARAÇOĞLU GÜZEL Mühendis 3009

Serpil ERKUL KILIÇ Gıda Mühendisi 3003 serpil.erkul@tarim.gov.tr Sevgi KARAARSLAN AYTEN Mühendis 3004

Timuçin ÜNLÜ Mühendis 3004

Tuncay Gürsoy YÜCE Mühendis 3010 tuncaygursoy.yuce@tarim.gov.tr Vahdettin DOĞAN Mühendis 3009 vahdettin.dogan@tarim.gov.tr Züleyha YÜKSEKKAYA BEŞENK Mühendis 3015 zuleyha.ybesenk@tarim.gov.tr Arife ŞAHİN (ASLAN) İşçi ( Sekreter) 3002

Aysel KAYADİBİ İşçi 3001

Fahri KAYAALP İşçi 3015 kayaalpfahri@hotmail.com Sait Şah AYDIN İşçi 3001

Selda Can YOLCU V.H.K.İ. 3011


BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI ÜNVANI TEL. NO. E-MAİL ADRESİ

Muhittin EYİMAYA


DAİRE BAŞKANI

286 91 73 3065 meyimaya@gmail.com

Hakan ÖZTÜRK


Hayvan Islahı ve Yetiştirici Birlikleri Şb.Md.

286 92 36 3061 hakan.ozturk@tarim.gov.tr

Dr.Ömer Sinan TAMER


Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Şb.Md.

287 71 04 3174 ostamer@gmail.com

Salih ÇELİK


Suni Tohumlama ve Biyoteknolojik Faaliyetler Şb.Md.

286 94 34 3062 scelik52@gmail.com Adem ONUR Veteriner Hekim 3054

A.İrem ERDEM Mühendis 3055 a.irem.erdem@tarim.gov.tr Ali Rıza AKINCI Mühendis 425 68 80 alirizaakinci@hotmail.com Behiye ERKAN (ANUK) Mühendis 3055

Buket EROL Veteriner Hekim 3059 bmerol1@hotmail.com Engin ERSAN Veteriner Hekim 3060 enginersan-41@hotmail.com Gülseren KISA Mühendis 3059 Gules03@gmail.com Dr. Gülten TÜRKEL Veteriner Hekim 3054 gulten.turkel@tarim.gov.tr Dr. Hilmi ÇETİN Veteriner Hekim 3055 yaren1806@hotmail.com İlhan Yaşar PEKER Veteriner Hekim 3059

Kahraman MAZLUM Mühendis 3055 kahraman.mazlum@tarim.gov.tr Kemalettin ÖZCAN Mühendis 425 68 80 kemalettin90@hotmail.com Kutluay GÜLBAZ Mühendis 3059

Mehmet KÜYÜK Mühendis 3060 m_kuyuk@hotmail.com Murat GÜNAY Mühendis 3174

Mustafa AHLATÇI Mühendis 3060 mustafaahlatci@hotmail.com Muşavver GÜL Veteriner Hekim 3055

Dr.Numan AKYOL Veteriner Hekim 3059

Nurettin KIZILER Mühendis 3059

Oğuzhan TEKKAYA Veteriner Hekim 3054 otekkaya06@hotmail.com Rıdvan YILMAZ Veteriner Hekim 3059

Sibel İNCE KÖSE Veteriner Hekim 3054

Tuğcihan DEDEOĞLU Veteriner Hekim 3059 tugcihan.dedeoglu@tarim.gov.tr Turan NALBANTOĞLU Veteriner Hekim 3060

Ü. Gülsüm ERDOĞAN Mühendis 425 68 80 ugerdogan@mynet.com Veysel AKSOY Mühendis 3059 vaksoy69@hotmail.com Yıldırım BEKTAŞ Veteriner Hekim 3054 yildirimbektas1506@gmail.com Zafer MAMUR Veteriner Hekim 3055

Gonca ÇÖLBEYİ İşçi (Sekreter) 3064 gcolbeyi@hotmail.com İbrahim EBE V.H.K.İ. 3048

Mualla ONUR İşçi 3048

Nurten KARAOĞLU İşçi 3048 karaoglunurten@hotmail.com


ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ VE HAVZA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI ÜNVANI TEL. NO.

E-MAİL ADRESİDAİRE BAŞKANI


286 87 42 3067


Gülcan TANIR

Havza Geliştirme Şb.Md.

286 85 60 3053

gulcan.tanir@tarim.gov.tr

Türkay KARACA


Çayır Mera Şb.Md.

286 85 60 3053


turkaykaraca@hotmail.com

Berat TAŞER


Yem Bitkileri Şb.Md.V.

286 85 60 3053


btaser2001@yahoo.co.uk Ahmet DALMIŞ Mühendis 3066

Aydan ŞİMŞEK Mühendis 3066

Bilgehan ÖZEN Mühendis 3050

Davut ÖZGÜR Mühendis 3146 davutozgur@yahoo.com Duran GÜL Mühendis 3146 dgul1968@yahoo.com Esen ÖZDEMİR Mühendis 3052 eertopuz@hotmail.com Fatma YOLDAŞ Mühendis 3066 fogulcan@hotmail.com Fevzi KAÇAR Mühendis 3051 fevzi.kacar1967@hotmail.com Gürsel ODABAŞI Mühendis 3051 gurselodabasi@hotmail.com İrem İmre PEHLİVAN Harita Mühendisi 3146

Kaytun Bora SÖYLEMEZ Mühendis 3066

Koray ALBAYRAK Mühendis 3050 koralalbayrak@yahoo.com

Mehmet Bülent AKÇAY Mühendis 3050 akcaymb@yahoo.com Melih YAHŞİ Mühendis 3066 myahsi@mynet.com Mustafa KIRAÇ Mühendis 3066

Nermin OYMANER Mühendis 3052 ner_nero@yahoo.com Nesrin BAYLAN Mühendis 3051

Özgül BAHAR CİHAN Harita Mühendisi 3146

Safiha KAYA Mühendis 3052 safihakaya@hotmail.com Serpil GÜMÜŞ ELİUZ Mühendis 3066 sergumus2000@yahoo.com Süreyya SELEK Tekniker 3066 suselek@tarim.gov.tr İbrahim BAŞTUĞ V.K.H.İ. 3049 bastugi@hotmail.com Saadet YÜKSEL İşçi 3048

Selva KARAHAN BÜKEN İşçi 3178 karahanselva@hotmail.com Semra CANALP Teknisyen 3049

Sevin BAŞTUĞ V.H.K.İ. 3049 sevin1074@hotmail.com

KANATLILAR VE KÜÇÜKEVCİLLER DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI ÜNVANI TEL. NO. E-MAİL ADRESİ Dr. İbrahim ÖZCAN

DAİRE BAŞKANI

286 92 23 3064

ibrahim.ozcan@tarim.gov.tr Dr.Bekir KADIOĞLU

Kanatlılar Şb.Md.

286 92 36 3061


Melda KÖKSAL


Arıcılık Şb.Md.

286 94 34 3062


Yavuz AYBİRDİ


Küçükevciller ve İpekböcekciliği Şb.Md.

286 92 36 3061 yaybirdi@tarim.gov.tr Aytekin KARAALİ Mühendis 3056 aytekinkaraali@hotmail.com Caner DENGE Mühendis 3057

Diba Mürüvvet MEMİŞOĞLU Mühendis 3058

Dr.Gülsen ALTAY Veteriner Hekim 3058

Ebru AKYÜREK Mühendis 3056

Funda BAŞKAN Mühendis 3056

Gönül ÖZTÜRK Mühendis 3058

Hayati KILINÇ Veteriner Hekim 3058

Nihat DEMİR Mühendis 3057

Nilay KÖSEDAĞ Veteriner Hekim 3057

Ramazan KOÇAK Veteriner Hekim 3057

Semray DEMİRCİ Mühendis 3058

Şah Hüseyin MULAOĞLU Veteriner Hekim 3057

Turgay YARİZ Uzman 3058

Ünal ESER Mühendis 3056

Volkan GÜLPINAR Veteriner Hekim 3057

Gülizar UZUNTAŞ İşçi 3048

Neslihan (ÖZCAN) ÖNER İşçi 3064

Zerrin YARIKKAŞ V.H.K.İ. 3048


KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI

ÜNVANI

TEL. NO.

E-MAİL ADRESİ Dr. A. Müfit ENGİZ

DAİRE BAŞKANI

286 69 84 3132 mufit.engiz@tarim.gov.tr Bayram GÖRÜR


Bütçe Program Şb.Md.


286 74 26 3124 bayram.gorur@tarim.gov.tr Hükmü KENKÜL

Uluslararası İlişkiler Şb.Md.

286 76 45 3134 hukmu.kenkul@tarim.gov.tr Nimet KAVUZ Koordinasyon Şb.Md. 286 76 45 3135 nimet.kavuz@tarim.gov.tr Aliye Öznur ÇALIŞKAN Mühendis 3133 aliyeoznur.caliskan@tarim.gov.tr Aylin DALGIÇ (GÜNAL) Mühendis 3158

Bülent ECEOĞLU Mühendis 3125 bulent.eceoglu@tarim.gov.tr Demet FIRINCIOĞLU Mühendis 3131 demet.firincioglu@tarim.gov.tr Derya KARSO Mühendis 3131

Ebru Handan ÖZLÜ Mühendis 3126 ebruhandan.ozlu@tarim.gov.tr Ebru ULUER Mühendis 3133 ebru.uluer@tarim.gov.tr Emel ÇETİN Mühendis 3133 emel.cetin@tarim.gov.tr Ertuğrul AKIN Mühendis 3126 ertugrul.akin@ tarim.gov.tr Etem DEĞER Mühendis 3131 etem.deger@tarim.gov.tr Fethiye Füsun TUĞRUL Mühendis 3131

Fulya KILIÇLI Ev Ekonomisti 3127 fulya.kilicli@tarim.gov.tr Halide GÜÇLÜ Söz. Mütercim-Tercüman 3127 halide.guclu@tarim.gov.tr Işıl EKER Teknisyen (Geç.Gör.) 3125 isil.eker@tarim.gov.tr İsmail PEKTAŞ Mühendis 3131 ismail.pektas@tarim.gov.tr İsmail YETGİN Su Ürünleri Mühendisi 3126 ismail.yetgin@tarim.gov.tr Mehtap AÇAR Söz. Mütercim-Tercüman 3127 mehtap.acar@tarim.gov.tr Metin KUVEL Ekonomist 3158 metin.kuvel@tarim.gov.tr Dr. Neriman BİLGİÇ Mühendis 3127 neriman.bilgic@tarim.gov.tr Nihal BOŞNAK Mühendis 3133 nihal.bosnak@tarim.gov.tr Nuray GEMALMAZ Mühendis 3125

Özlem KOÇ TUNABOYLU Mühendis 3133 ozlem.koc@tarim.gov.tr Rahmi ADAR APK Uzmanı (Geç.Gör.) 3126 rahmi.adar@tarim.gov.tr Sabahattin TUĞSEL Mühendis 3158 sabahattin.tugsel@tarim.gov.tr Salim ÖZTÜRK Mühendis 3159 salim.ozturk@tarim.gov.tr Sermin ŞENTÜRK Mühendis 3133 sermin.senturk@tarim.gov.tr Sinan KÜÇÜK Mühendis 3131 sinan.kucuk@tarim.gov.tr Songül (YETİŞ) GÜRKAN Mühendis 3127 songul.yetis@tarim.gov.tr Zuhal (AKDOĞAN) ATMACA Sözleşmeli Programcı 3126 zuhal.atmaca@tarim.gov.tr Emel (ORUÇ) ARIKOĞLU İşçi 3130 emel.oruc@tarim.gov.tr Fatma CAVGA V.H.K.İ. 3130

Fatma VARGÜN İşçi (Sekreter) 3132


3130


RİSK YÖNETİMİ VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI

ÜNVANI

TEL. NO.

E-MAİL ADRESİ Ahmet Savaş İNTİŞAH


DAİRE BAŞKANI

286 73 54 3119

ahmetsavas.intisah@tarim.gov.tr Bekir Engürülü

Risk Yönetimi Şb.Md.V.

286 36 19 3124

bekir.engurulu@tarim.gov.tr

Dr.A.Şule ÖZEVREN ÇEREKÇİ

Projeler Şb.Md.V.

286 24 03 3120

sule.ozveren@tarim.gov.tr Tuncer KALKAY

Çiftçi Kayıt Sistemi Şb.Md.V.

286 87 44 3120

tuncer.kalkay@tarim.gov.tr Ahmet KARLIOĞLU

Mühendis

3122

ahmet.karlioglu@tarim.gov.tr Ali Çağlar ÇELİKCAN

Mühendis

3116

alicaglarc@yahoo.com Ayhan ÇETİN

Mühendis

3116

ayhancetin66@gmail.com Aykut AVAN

Mühendis

3117

aykut.avan@tarim.gov.tr Cansu Hatice PEHLİVAN

Mühendis

3143

cansuhatice.pehlivan@tarim.gov.tr Cengiz Topel YILDIRIM

Mühendis

3115

cengiztopel.yildirim@tarim.gov.tr Faruk Bahadır ÖZER

Mühendis

3115

farukbahadir.ozer@tarim.gov.tr Figen KUTKAN

Mühendis

3121

fkutkan@hotmail.com Dr. Figen (UYANIK) GÜNGÖR

Söz.Proje Koordinatörü

3121

figen.gungor@tarim.gov.tr Güzin TUNCA ARI

Mühendis

3143

guzin.tunca@tarim.gov.tr Hakan ÜLGEY

Mühendis

3143

hakan.ulgey@tarim.gov.tr Hayri YILMAZ

Mühendis

3122 hayri.yilmaz@tarim.gov.tr Hürriyet KEÇELİ

Mühendis

3118 kecelihur@hotmail.com Hüseyin YILDIZ

Mühendis

3143

huseyin.yildiz@tarim.gov.tr Mehmet Emin ŞAHİN

Mühendis

3121

mehmetemin.sahin@tarim.gov.tr Mehmet Fatih HACIALİBEYOĞLU


Mühendis

3118

fatih.hacialibeyoglu@tarim.gov.tr Meltem BAŞOL

Mühendis

3117

meltem.basol@tarim.gov.tr Mustafa Fuat BUZ

Mühendis

3117

mustafafuat.buz@tarim.gov.tr Nejdet ÇAYLAN Mühendis 3143

Saliha AKBAŞ

Mühendis

3118

saliha28@yahoo. com Şerife (GÜNGÖR) ERCAN

Söz.Mütercim Tercüman

3117

serifeercan@tyahoo.com Ünal GÜNER

Mühendis

3115

unal.guner@tarim.gov.tr Mehmet Akif MERT

İşçi

3123

S.Sibel COŞAR KARAKAŞLI

Memur

3123


Tülay DAĞALP

İşçi (Sekreter)

3119


Türkan KIRPAÇ

İşçi

3123


SU ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI

ÜNVANI

TEL. NO.

E-MAİL ADRESİ

Erkan GÖZGÖZOĞLU


DAİRE BAŞKANI

286 75 92 3069 erkan.gozgozoglu@tarim.gov.tr Dr.Hayri DENİZ


Deniz Ürünleri Şb.Md. V.


286 49 01 3081 hayri.deniz@tarim.gov.tr

Mehmet Nuri YILMAZ


İç Su Şb.Md.


286 46 75 3071 nuri.yilmaz@tarim.gov.tr

Sadun ERTAŞ


Yetiştiricilik Ekonomisi ve Değerlendirme Şb. Md.

286 84 51 3070


sadun.ertas@tarim.gov.tr Aylin VELiOĞLU


Mühendis


3078


aylin.velioglu@tarim.gov.tr

Ayşegül Nur ANGÜN


Mühendis


3079 a_angun@yahoo.com

Doğan GÜNEŞ


Mühendis

3073 dogan.gunes@tarim.gov.tr Gülsen KAYA

Kimya Mühendisi

3075 gulsen.kaya@tarim.gov.tr Hadi KAYHAN Mühendis 3077


Halime ERSOY


Mühendis


3072 halime.ersoy@tarim.gov.tr Hülya ERBAŞ Su Ürünleri Mühendisi 3076

Hüseyin ARSLAN Veteriner Hekim 3074


Hüseyin KAPLAN


Mühendis


3077 huseyin.kaplan@tarim.gov.tr Lale BEYHAN

Mühendis

3075 lalebeyhan@hotmail.com M.Asım MUTLU


Mühendis


3072 mustafa.mutlu@tarim.gov.tr M.Suat İNAN


Su Ürünleri Mühendisi

3073 suat.inan@tarim.gov.tr Mustafa BAYRAKTAR

Mühendis

3077 mustafa.bayraktar@tarim.gov.tr Ö.Hakan YALÇIN Mühendis 3077 hakan.yalcin@tarim.gov.tr Özerdem MALTAŞ

Mühendis

3080 ozerdem.maltas@tarim.gov.tr Özgül YELEĞEN Tekniker 3075 ozgul.yelegen@tarim.gov.tr

Ramazan ÇELEBİ


Su Ürünleri Mühendisi


3078 ramazan.celebi@tarim.gov.tr

Selçuk Tayyip KÖSOĞLU


Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi


3076 selcukt.kosoglu@tarim.gov.tr Semavi ÖNAL Su Ürünleri Mühendisi 3076 semavi.onal@tarim.gov.tr Serdar Yıldırım BOZOKALFA Su Ürünleri Mühendisi 3074 sybozokalfa@gmail.com

Solmaz KUŞHAN


Eğitim Uzmanı


3079 solmazkushan@yahoo.com.tr Tolga AYDOSLU


Mühendis


3074


aydoslu06@hotmail.com

Uğur AYHAN


Mühendis


3073 ugurayhan@gmail.com Yeliz ECE Mühendis 3075

Yeşim ASLANOĞLU


Su Ürünleri Mühendisi


3072 yesim.aslanoglu@tarim.gov.tr Ayten TÜMAY Memur 3069

Esra (EVİRGEN) ŞAHİN

V.H.K.İ.

3082 esra.sahin@tarim.gov.tr Müge ORAN

V.H.K.İ.

3082 muge.oran@tarim.gov.tr

Özlem SARIALTIN


İşçi


3076 ozlem.sarialtin@tarim.gov.tr Sema KARASU

İşçi (Sekreter)

3069 erkin11@hotmail.com.tr

TARIM HAVZALARI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI

ÜNVANI

TEL. NO.

E-MAİL ADRESİ Hasan DURSUN

DAİRE BAŞKANI

286 87 20 3033 hasagrili@gmail.com Dr.İ.Hakan ERDEN

Tarım Arazilerini Değerlendirme Şb.Md.V.

286 13 59 1211 hakan.erden@tarim.gov.tr İ. Halil DUMAN

Tarım ve Çevre İlişkileri Şb.Md.

3037 ihduman@yahoo.com İsmail COZOĞLU

Tarım Havzaları Şb.Md.

286 13 59 3038 icozoglu@gmail.com A. Bülent BEŞPARMAK Mühendis

3042

Adnan ORHAN Mühendis

3041

Belgin ŞAHİN Mühendis

3040 belginSahin98@hotmail.com Bircan MİRZA Mühendis 3039

Çiğdem KARADENİZ TOKCAN Söz. Proje Koordinatörü 1222

Emine YEŞİLYURT Mühendis 1225 (UTABİM)

Erdal Cüneyt URAL Mühendis

1222 (UTABİM)

Gökmen BATMAZ Mühendis

1212 (UTABİM)

Gülşen ÖZTÜRK ÖNALEMDAR Mühendis

1223 (UTABİM)

Hakan TAŞHAN Mühendis 3034 hakan.tashan@tarim.gov.tr Hande MAHZEMİNLİ Sözleşmeli Şehir Plancısı 1214 (UTABİM)

Hasan SÖNMEZYURT Mühendis

3036 hsonmezyurt@hotmail.com Hikmet HATİPOĞLU Gıda Mühendisi

1212 (UTABİM) hikmethatip@hotmail.com İlhan ÖZCAN Mühendis

3036

İsmail AYDIN Mühendis

3036 gokkos_ismail@gmail.com İsmail TÜZGEN Sözleşmeli Çözümleyici 1214 (UTABİM)

Levent SAKA Mühendis 1222 levent.saka@tarim.gov.tr Mehmet KİBRİTÇİ Mühendis 1228

Mehmet ÜNAL Mühendis

1212 (UTABİM) mehmetunal2004@hotmail.com Metin KAVAK Mühendis 1226 (UTABİM)

Mustafa TURAN Mühendis

3034

Muzaffer S. KARAASLAN Jeoloji Mühendisi

3042 muzafferkaraaslan@turmail.com Necdet GÖRGÜLÜ Gıda Mühendisi

3040 necdetgerede@hotmail.com Nevin ERGENELİ Jeoloji Mühendisi 1224 (UTABİM)

Nevzat YILMAZ Mühendis 3034

Oya OKAN Mühendis

3040

Özgül ALTUNTAŞ Mühendis

1222 (UTABİM)

Sebahattin KESKİN Mühendis

1158 (UTABİM)

Sema (GÖNÜLTAŞ) YAZICI Mühendis

1223 (UTABİM)

Sevda KOÇDAŞ Mühendis 3034

Songül GÜNAY Mühendis 3039

Şakir TUNÇ Mühendis 3034

Şerafettin KIRIŞTIOĞLU Mühendis

3041 serafettin-65@hotmail.com Şule SOLMAZ Söz. Su Ürünleri Mühendisi 1214 (UTABİM)

Tuğkan TAŞ Sözleşmeli Programcı 1214 (UTABİM)

Tuna Nesibe OZAN Sözleşmeli Ziraat Mühendisi 1214 (UTABİM)

Tülay KIZILAY Mühendis 3039 tkizilay@hotmail.com Yasemin HAMURKAR Mühendis 3034

Zeliha YILMAZ MUTLU Mühendis

1226 (UTABİM)

Abdurrahman OLUROĞULLARI İşçi 3035

Başak (ESER) AKBIYUK İşçi (Sekreter) 3033

Emra ÖZAKTAŞ İşçi

3035

Nursabah ÇAMBAŞI İşçi

1210 (UTABİM)

Orhan BAL İşçi

3035


TOHUMCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ADI SOYADI

ÜNVANI

TEL. NO.

E-MAİL ADRESİ

Ali Metin KAYCIOĞLU


DAİRE BAŞKANI

286 37 54 3029 metin.kaycioglu@tarim.gov.tr Musa KOZAN

Tohumculuk Planlama ve Geliştirme Şb.Md.

286 5123 3020 musa.kozan@tarim.gov.tr

Eyüp KÖKSAL


Tohumluk Program ve Tedarik Şb.Md.

286 69 35 3028 eyup.koksal@tarim.gov.tr Osman YAMAN

Tescil, Sertifikasyon ve Islahçı Hakları Şb.Md.

286 51 23 3020 osman.yaman@tarim.gov.tr

Ali Naci KAYA


Mühendis


3019 alikaya@tarim.gov.tr Alper ŞAHİN Mühendis 3140 alper.sahin@tarim.gov.tr Asuman ÖZER SANCI Mühendis 3025 asuman.ozer@tarim.gov.tr Binnur FURAT Mühendis 3027 binnur.furat@tarim.gov.tr Canan DOĞRUYOL Mühendis 3021 canan.dogruyol@tarim.gov.tr

Devrim EKİN ÖZPOLAT Mühendis 3025 devrimekin.ozpolat@tarim.gov.tr Ebru GÜRBÜZ Gıda Mühendisi 3027 ebru.gurbuz@tarim.gov.tr Dr. Ece GÖKOK Mühendis 3026 ece.tanrivermis@tarim.gov.tr

Ferhat ÇOLAK


Mühendis


3019


ferhat.colak@tarim.gov.tr Filiz ERDİL

Mühendis

3021 filiz.erdil@tarim.gov.tr Filiz TEKELİ Mühendis 3140 filiz.tekeli@tarim.gov.tr F.Nilüfer DEK

Mühendis

3045

Handan BÜYÜKDEMİRCİ Mühendis 3127 handan.buyukdemirci@tarim.gov.tr

Dr.H.Aslı (SAKAL) ONAY


Peyzaj Mimarı


3026 asli.sakal@tarim.gov.tr Hasan ÇELEN

Mühendis

3140 hasan.celen@tarim.gov.tr Hatice DURMAZ Mühendis 3026 hatice.durmaz@tarim.gov.tr Hüseyin İYİDOĞAN Mühendis 3140 hüseyin.iyidogan@tarim.gov.tr İlknur YALVAÇ Mühendis 3140 ilknur.yalvac@tarim.gov.tr Meliha AKÇAY Mühendis 3025 meliha.akcay@tarim.gov.tr Mehtap BAŞAY Mühendis 3021 mehtap.basay@tarim.gov.tr Muhammet ERBAY Mühendis 3019 muhammet.erbay@tarim.gov.tr Necati YAŞAR

Mühendis

3045 necati.yasar@tarim.gov.tr Nilgün BÖREKÇİ

Mühendis

3021 nilgun.borekci@tarim.gov.tr Nurettin KAÇMAZ Mühendis 3019 nurettin.kacmaz@tarim.gov.tr Songül PEKUZ

Mühendis

3045 songulpekuz71@hotmail.com Velda Gül TANKUT Mühendis 3027 veldagul.tankut@tarim.gov.tr Aysel KILIÇ DUR İşçi 3029

Fatma Serpil GÖLLÜ İşçi 3031


Nilay ÇITAK


İşçi


3031 karincanil@hotmail.com Zeynep ALSAN

İşçi

3031


İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADI SOYADI

ÜNVANI

TEL. NO.

E-MAİL ADRESİ Ural YILMAZ

ŞUBE MÜDÜRÜ


286 20 43 3108 fax:2870041 u.yılmaz@tarim.gov.tr PERSONEL SERVİSİ Binnur KUNTAY (KARASU) İşçi (Büro Görevlisi) 3105

Leyla FIRAT İşçi (Büro Görevlisi) 3105

Nesrin ÇABUK (BAŞ) Memur 3105

Sevda AKÇAY V.H.K.İ. 3105

SEKRETERLİK VE FAX Aylin ÇOLAK Sekreter (İşçi) 3109

Ayşe ŞEN Sekreter (V.H.K.İ.) 3083

Betül AVŞAR Sekreter (İşçi) 3083

Derya DOĞAN Sekreter (Memur) 3102

Emine BAYRAK Sekreter (Memur) 3114

Havva UZUN Sekreter (İşçi) 3017

Nilay CAN Sekreter (İşçi) 3016

TAHAKKUK SERVİSİ Birol AKÇAY V.H.K.İ. 3106

Cengizhan AYDAR Bilgisayar İşletmeni 3106

M.MUSTAFA MALHATUN Şef 3106

Yasemin SEÇER (SAĞLAM) V.H.K.İ. 3106

GENEL EVRAK Fazlı KÖSE Eğitim Uzmanı 3104

Hatice BOSTANCI İşçi 3104

Kamuran KOCAMAN İşçi 3104

Kerim AYKAN Tekniker 3104

Nevin BAŞUTKU İşçi 3104

SATINALMA SERVİSİ Muharrem ÇELİK V.H.Kİ. 3111

Sebahattin BAŞ Teknisyen 3112

AMBAR SERVİSİ Mert ORHAN Taşınır Kayıt Kontrol Yet. 3110

Sedat MERİÇ Büro Görevlisi 3110

İDARİ İŞLER SERVİSİ Ahmet GÜRBÜZ Büro Görevlisi Aydın AKDENİZ Söz. Elektronik Teknisyeni 3139

Birol POLAT Hizmetli


Coşkun AÇIKGÖZ Büro Görevlisi Doğan DİNÇER Hizmetli (İşçi)


Ergun PEKTAŞ Büro Görevlisi 3103

Fuat ARAZ Büro Görevlisi Hasan KÜÇÜKTOP Hizmetli Kemal DEMİRYÜREK Memur 3107

Sevinç KOVA Mühendis 3103

Vuslat ORHAN İşçi (Faks Memuru) 3107

ŞOFÖRLER Ayhan YERBAZ Memur Geçici Gör. 3113

Bünyamin ERKAYA Şoför (İşçi) 3113

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI Nejla ANTEP Siv.Sav. Uzm. 287 03 99 3123

Ebubekir SARIDAĞ V.H.K.İ. 3153

ARŞİV - KÜTÜPHANE Sinan BUDAK Foto Dizgi Operatörü(Söz.) 3156

NÖBETÇİ AMİRLİĞİ A.Kemal SALTOĞLU Mühendis 3175

Cavit CAVGA Eğitim Uzmanı 3103

Haluk Nezihi FATI Jeomorfolog 3175

Süreyya BİLGEN Uzman 3175

NÖBETÇİ MEMURLUĞU Mustafa ÇELİK Memur 3103

Bülent ÖZCAN Memur 3175

Üzeyir ÖZKALP İşçi 3175

Yusuf CANAN Teknisyen (Geç.Gör.) 3175

GEÇİCİ GÖREVLİ OLANLAR Adnan BALCI Ahmet AKYOL Bilg.Müh.(Mec.Geç.Gör.) 310

Aytül KILIÇ TOPALOĞLU Büro Gör.(Özel Kal.Geç.G.) 2322

Bülent AYCAN Mühendis (Mec.Geç.Gör.)


Fehmi MERT Bakanlık Basın Müşavirliği Güldane ŞAHAN Şef (Mec.Geç.Gör.)


Halide ÖZTÜRK Tekniker (PERGEM Geç.Gör.) Handan ÇÖMLEKÇİ AYDAR Memur (Mec.Geç.Gör.) Hüseyin GÖZÜTOK İlknur TOPÇUOĞLU V.H.K.İ. (Müst.Geç.Gör.)


M.Birol KAYİM Mühendis (Müs.Geç.Gör.) 2012

M.Gündüz KARAMUSTFAOĞLU Veteriner Hekim (Yük.Kom.Kur.) Natik POYRAZ Nevzat USLUCAN Sait YILDIRIM Süheyla VAYNİ Memur (Baş.Geç.Gör.)


Şerife BARUTÇUOĞLU Teknisyen (Mec.Geç.Gör.)


Uğur ERDEM Şube Müdürü (Müsteşarlıkta Geç.Gör.) Vedat ERCAN Mühendis (Halkla İliş. Bil. Edinme Merk.) 2316

PROJE ÖZEL HESAPLARI Eshabil KAZANCI Uzman 3111

Nusret GÜLLÜ Şef 3112

Turan ŞENTÜRK Veznedar 3110


KadroEdit

TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜNVANI SAYISI Genel Müdür 1 Genel Müdür Yardımcısı 5 Daire Başkanı 11 Şube Müdürü 31 Veteriner Hekim 18 Ziraat Mühendisi 219 Su Ürünleri Mühendisi 16 Gıda Mühendisi 5 Jeoloji Mühendisi 2 Bilgisayar Mühendisi 1 Harita Mühendisi 1 Kimya Mühendisi 1 Mimar 1 Eğitim Uzmanı 3 Sivil Savunma Uzmanı 1 Uzman 3 Jeomorfolog 0 İstatistikçi 0 Ekonomist 1 Ev Ekonomisti 1 Tekniker 5 Teknisyen 5 Şef 5 Veri Hazırlama ve Kont.İşlet. 13 Memur 17 Ambar Memuru 0 Daktilograf 0 Sözleşmeli Personel 18 APK Uzmanı 1 Toplam Personel Sayısı :

385 Geçici Görevli İşçi Sayısı :

59

GENEL TOPLAM :444

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki