Fandom

Yeni Wiki

Tedavi Hizmeti

67.082pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
  • Birinci basamak tedavi hizmetleri hastaların ilk başvurdukları sağlık ocağı, sağlık evleri gibi sağlık kurumlarında ayaktan yapılan tedavi uygulamalarıdır.
  • Birinci basamak uygulamada sağlık ocaklarının etkinliği ile bölge halkı gerektiğinde taranarak hastalıkların önceden erken teşhis ve tedavisi sağlanır.
  • Gerekli görüldüğünde hastalar hastanelere gönderilir.
  • Birinci basamak tedavi hizmetleri sağlık ocaklarının yanında, poliklinikler, muayenehane ve hastaların evlerinde de verilir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki