FANDOM


Ulu camii00:17

Ulu camii

Bakınız.png

Şablon:Ulucamii - d


Ulu camii
Ulu camii/Tarihçesi
Ulu camii/Evliya camii
Ulu camii/Hat sanatı

Ulu camii/Resimleri
Ulu camiide vav olmak - Vav

Vav varis.jpg
Vav sonu laleli somuncu babanın namaz kıldığı yer.jpg
Vav izzet allahın.jpg
Vav itteku vavat.jpg
Vav el kaviyy.jpg
Vav hu vallah.jpg
Vav şems.jpg
Bakınız.png

Şablon:Bursa camileri - d {{Bursacamileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri

Ulu camii - Niğbolu

Orhan Gazi camii veya Bursa Gazi Orhan Camii

Hüdavendigar camii - II. Murad camii
Sultan Murad Hüdavendigar - II. Murad

Yıldırım Bayezid Han câmîi
Yıldırım külliyesi - Yıldırım camii
Yıldırımhan camii

Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii
Yeşil camii - Çelebi Sultan Mehmet Camii
Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii
Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii

Lami camii
Abdal Murad
Ahmet Paşa Camii
Akbıyık Sultan
Alacahırka Camii
Alaaddinbey Camii
Ali Mest Zaviyesi
Ali Paşa Camii
Altıparmak Camii
Azab Bey Camii
Baba Zâkir
Başçı İbrahim Camii
Beşikçiler Camii
Bedreddin Camii
Çerağı Bey
Daru’l-Kurra
Daye Hatun Camii
Edebali Camii
Elvan Bey Haziresi
Emirsultan Camii
Fışkırık Camii
Hacı Sevinç Camii
Hamzabey Camii
Hanım Kızlar Türbe
Hoca Alizâde Camii
Hoca Hasan Camii
Hoca Sinan Camii
Hoca Muslihiddin Camii
Hoca Taşkın Camii
Hızır Dede
Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı)
İncirli Eşrefoğlu
İmaret-i İsabey
Karakâdi Camii
Kayhan Camii
Koca Naib Cami
Mecnun Dede
Mevlevihane
Mir-i Budelâ
Molla Arap Camii
Molla Fenarî Camii
Musa Baba Camii
Nakkaş Ali
Namazgah Sofu Mehmed Camii
Oruç Bey Kabri
Piremir Camii
Satı Fakih Mescidi
Selâmi Dergâhı
Selçuk Hatun Camii
Seyyid Nasır
Şeker hoca Camii
Şehreküstü Camii
Şehadet Camii
Uçkuzular camii
Umurbey Camii
Üftade Camii
Veled-i Vezir Camii
Veled-i Yaniç
Veli Şemsettin Camii
Yeşil Türbe bahçesi
Yiğid Cedid Camii
Yıldırım Camii
Yoğurtlu Baba Dergâhı
Zenciri Ali Efendi
Zeyniler camii
İbni Bezzaz Camii
Devlet Hatun
Boyacıkulu Fethullah Efendi
Yiğit Köhne Camii
Umurbey Beyler

Bursa'daki yeni camiiler
Zeki Müren camii - Kültürpark camii

Ulu camii hakkında Evliya Çelebi SeyahatnamesiEdit

Yıldırım Bayezid Han yapmıştır. Bursa'nın havadar, yüksek yerinde bir güzel camidir. Cami içinde dört köşe paye sütunlardan herbirinin aşağısı adam boyu kadar cilâlı, altınlı, nakışlı, yukarısında her payenin dört tarafın­da (yâ Hannan, yâ Mennan, yâ Deyyan, yâ Sübhan) Esmâ-i hüsna , çeşitli yazılarla süslüdür. Bu yazıların harfleri, altları üçer zirra'dır ki düzdür. Bu sü­tunlar üzerinde ondokuz tâk-ı kîsrâlı kubbesidir. Hepsi kur­cunla kaplı, her kubbenin alemleri güneş gibi ışık verir.

Ulu camiii bursa13:50

Ulu camiii bursa

Yir­minci kubbe, camiin ortasında olup sarı pirinç telden bir kubbe örülmüştür. Vahşî hayvanlar ve kuşlar giremeyip, ca­miin içine güneşin ışığı girip ışıklandırır. Bu açık kubbenin altında Hanefî mezhebine göre eni boyu onar arşın bir daire peklinde havuz vardır ki içinde çeşitli balıklar yüzerler. Bü­tün cemâat, o havuzdan abdest tazeleyip ibâdet ederler.

Bursa Ulu camii minberiEdit

Bir ceviz levhasından yapılmış siyah minberi üzerine üstad, var kuvvetini sarf edip bir Mani (l) nakşi ile süslemiştir ki, bura­da olan Bursalı Fahri oyması gibi çiçek , turunca , eşlemi  ?, çargül , katmer gülleri mutabbak gülleri ve çeşitli kitabele­ri dünya ressamları bir yere gelseler yapamazlar, emsali bu­lunmaz. Meğer Karadeniz sahilinde Sinop camii ndeki na­kışlı minber ola..

(1) Mani , ünlü Fars ressamıdır.

Bursa Ulu camii müezzin mahfiliEdit

Ve bir nakışlı müezzin mahfili vardır ki, güya cennet mahfilidir.

Dört tarafı pencerelerle, pencereler billurlarla süslenmiş bir ışıklı camidir.

Bursa Ulucamii HalılarıEdit

Evkafı kavi olduğundan burada olan halılar hiç bir camide, yoktur. Her gece yedi kandil ile aydınlanır bir nur gibi camidir.

CemaatıEdit

Gece ve gündüz kalabalık cemâati vardır. Hulusi baybali dr ulucamii de vaaz ederdi. 50 sene önce. ===Dersiamları===

Yetmiş yerde bütün bilgilerin dersiam ları vardır ki ikibin talebe ders ile meşgullerdir.

ulucamii vaizleriEdit

  • Ismail Haakki Bursevi ruhul beyan tefsirini 23 sene arapca olarak halka sunmustur. Muhtesem bir hatimle bitirmistir. Hatimde butun cevre iller bursa ulu camiye akin etmistirm
  • Hulusi baybali dr ulucamii de vaaz ederdi. 1965 lerde
*Fetullah Gulen

imamlariEdit

Caminin ebadıEdit

Bu camiin bir yan kapısından öteki yan kapısına varıncaya kadar uzunlu­ğu elli ayaktır. Kıble kapısından mihraba varıncaya kadar yüzseksen ayaktır.

KapılarıEdit

Üç kapısı vardır.

  • Kıble kapısı,

Kıble kapısında dış sofası vardır.


AvlusuEdit

Ama diğer ca­miler gibi büyük avlusu yoktur. Bir küçük avludur. Ortasında Şeyhülislâm Aziz Efendi bir abdesthâne, havuz yapmış­tır.

MinareleriEdit

Bu câmiinin sağ ve sol tarafında iki kalın tuğla yüksek minare vardır ki göğe baş kaldırmıştır.

ŞadırvanıEdit

Mahkeme tarafında­ki minarenin dibinde üstad mimar bir şadırvan kadehi icad edip, tatlı suyunu tâ Uludağdan uçurmuş.. Doğrusu marifet göstermiştir. Ama şimdiki halde zamanla suyolları bozulup fıskiye kullanılmaz kale gelmiştir.. Yağmur yağınca adı geçen şadırvan mahzenine su toplanıp kuşlar o yağmur suyun­dan içerek susuzluklarını giderirler.


ÖnemiEdit

Bu cami, Bursa şehri­nin Ayasofyasıdır. Bütün camilerin ulusu olduğu için evvelâ hu yazıldı.

*Şeyh Üftâde (k.s.) Hazretleri buyurdular: Kâbe-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şeriften sonra Bursa Ulu camiinden daha şerefli bir makam yoktur.

*Şeyh Üftâde (k.s.)Hazretleri buyurdular: Bursa Ulu Camii’nin yeri, Nuh Aleyhisselâm’a iman eden ve gemiye binmeye yetişemediği halde Allah’ın kendisini tufandan koruduğu yaşlı kadının evinin bulunduğu yerdir.

*Şeyh Üftâde (k.s.) Hazretleri buyurdular: Bazı tarikat ehline keşif yoluyla zahir oldu. Kim Bursa Ulu Camii nde ibâdet ve zikir ile meşgul olursa Allah, onu gaflet tufanından korur. (O yaşlı kadını tufandan koruduğu gibi.)

*Şeyh Üftâde (k.s.) Hazretleri buyurdular: Edeblerine riâyet etmek şartı ile Mekke’de bir gün ibâdet ile meşgul olmak, diğer yerlerde bir sene ibâdetle meşgul olmaya bedeldir.

*Şeyh Üftâde (k.s.) Hazretleri buyurdular: Bizim memleketimizde, ibâdet, zikir ve evrâd ile meşgul olunacak iki yer vardır. Biri, istanbul’da Ebû Eyyub El-Ensâri Hazretleri’nin makamı, diğeri de Bursada bulunan Seyyid Buharı Hazretleri’nin Câmiidir. Âbidler namazda, arifler niyazda, âşıklar şevk ve heyecan ile yâre (Allah’a) vuslatı elde etmeye çalışmaktadırlar. Gerisi hikâye Ya Rabbi! Bizleri senin rızan için meşgullerden eylesîn Amin.

Kaynak : İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 1/772-773.

Ulu Camii 3d ile YolculukEdit

http://www.3dmekanlar.com/tr/ulu-cami-2.html


1416388-ulu-cami-bursa.jpg

Kâbe Resmi Yeryüzünün ilk mabedi, müminlerin kıblegâhı Kâbe’nin,Osmanlı dönemine ait bir resmine değişik yönlerden bakıldığında Kâbe ve kapısı bakan kişiye dönük görünmektedir.

2838-kdhmz-bursa-ulu-camii-6732-950px.jpg

Ulu Camii

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki