FANDOM


Urfalı veya Urfa'ya ait demekte olup.

Irklara göre Urfa teleffuzuEdit

 • Öz Urfallılar Urfaya hala Urfi derler. Urfa eşrafı merkezde oturanlar Urfi derler. Köklü aileler Urfi derler. Necmettin Cevheri Urfidir. Onlara aynı zaman da Şeyhi derler
 • Kürtler , Raha araplar der. Reha muhtar. Ermenilerde raha der. Kürtler Ruha, der.
 • Zazalar Reha der. (Siverek'liler) der. Mersin'de Özdiker 'ler inşaat Karahan aşiretindendir.


Şiir'lerde UrfiEdit

Urfi seni çok özledim./Urfa seni çok özledim

anlamında bir şiirdir.

KonuşmadaEdit

 • Urfiye ne zaman gidiyorsun?
 • Urfi'den bize izot getir.

Bedilliler Karakaçililer Türkmendir ve Beyaz poşu çefiye veya kefiye mendil giyerler. Kürtler ise renkli poşu giyer. Uzun boylu ve beyaz tenlidirler.

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki Nizamnameleri araştırılmalı.

Urfanın adlarıEdit

Urfanın adı: Edessa dır. Kayıların Rumelide gittiği Pella'daki şehrin adı da Edessadır.

Viranşehirin eski adıson dönem olarak arapça Korunşar olarak kulanılmıştır. Maxsimilanpolis roma dönemi adıdır. Milla ve ya milli aşiretinden gelir. Nuh'un iki oğlu mil ve zil . Mil milan dersimden gelmiş. Zil zilanlar güneyden gelmiş. Barxanilerin atası isimiş. Babakurdi'ler fars sayılıyor. Timurlenk'in Viranşehir'de taşlardan dağ oluşturmuş.

Necmettin Cevheri, Rumelilere çok benzer. Tahsin Urfalı. Şeyh Ahmed-i Rufai nin nesline dayanmakata olduğu Viranşehirliler derneğince denmektedir.

 • nayma naiman aşireti
 • Feyzi Erol:Urfalı naimanlı, naymanlı aşireti, seyyid ,
 • Şeyhi Zıraf Kartal Karacadağda kabri. Niye Kartal, ibriğin içerisine girer, yılan alır, suvare kartal, yani Kartal'a bilen adam. Hacca gitmiş gelmiş. Kore harbine gitmiş gelmiş. Korede görüyorlar. Ertesi gün Urfa'da.


Üç kitap ailelerin kökeni için okunmalıEdit

 • Şerefname, en ince ayrıntılara kadar 2000 yıllık geçmişe inmektedir.

Kitaplar (Süleymaniye kütüphanesi)Edit

Eser Adı/Yazarlar Sınıflama/Yer Y.Trh Ktp/Bölüm/Oda Demirbaş Durum

1Divan-ı Urfi / Cemalüddin Muhammed eş-Şirazi Örfi 891.5 Süleymaniye - Halet Efendi - 000064 Rafta

2Gazeliyat / Urfi Muhammed b. Zeynüddin Ali Şirazi 891.551 1651 Süleymaniye - Ali Nihat Tarlan - 000121 Rafta

3 el-Kasaid / Urfi Muhammed b. Zeynüddin Ali Şirazi 891.551 Süleymaniye - Ali Nihat Tarlan - 000121 Rafta 4 Mecmaü'l-Ebkar / Urfi Muhammed b. Zeynüddin Ali Şirazi 891.551 Süleymaniye - Ali Nihat Tarlan - 000121 Rafta 5 Sakiname / Urfi Muhammed b. Zeynüddin Ali Şirazi 891.551 Süleymaniye - Ali Nihat Tarlan - 000121 Rafta 6 Divan / Urfi Muhammed b. Zeynüddin Ali Şirazi 891.511 1643 Süleymaniye - Ali Nihat Tarlan - 000152 Rafta 7 Divan-ı Urfi / Cemalüddin Muhammed eş-Şirazi Örfi 891.5 Süleymaniye - Halet Efendi - 000165 Rafta 8 Divan-ı Urfi / Cemalüddin Muhammed eş-Şirazi Örfi 891.5 Süleymaniye - Zühdü Bey - 000178 Rafta 9 Şerh-i ba’z-ı kasaid/i Urfi der ta’rif-i Kişmir 891.5 Süleymaniye - Halet Efendi ve Eki - 000180-01 Rafta 10 Şerh-i Gazeliyat-ı Urfi / Muhammed b. İbrahim Tilkizade 891.5 1185 Süleymaniye - Hafid Efendi - 000369 Rafta

Makamlarda Rufai makamıEdit

 • Defle çalınan bir zikir makamı.
 • İlahiler rufai çalmak, faha hızlı ve daha sert bir makam. İnsanın beynine beynine kalbine kalbine vuruyor. Ateşide silahıda hiç görmüyor.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki