FANDOM


Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz, düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Kimi zaman motto, kelamıkibar ve ülger olarak da anılırlar. Özdeyişlerin söyleyeni genellikle bellidir; ancak bazı sloganlaşmış özdeyişlerin ilk kim tarafından yaratıldığı bilinmeyebilir.

Özdeyiş derin anlamı olan geniş duygu ve anlatıların tek ve sloganımsı cümle şeklini almış halidir yani derin duygu tasvirleri ve onlarca kelimeyle ifade edilmeye çalışılanın tek solukta çıkmasıdır.

"Damarlarımdaki kan gibisin varlığını her an hissetmiyorum ama yokluğunda yaşayamam." (J.Saramago).

Aforizma

Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz, düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Kimi zaman motto, kelamıkibar ve ülger olarak da anılırlar. Özdeyişlerin söyleyeni genellikle bellidir; ancak bazı sloganlaşmış özdeyişlerin ilk kim tarafından yaratıldığı bilinmeyebilir.

Özdeyiş derin anlamı olan geniş duygu ve anlatıların tek ve sloganımsı cümle şeklini almış halidir yani derin duygu tasvirleri ve onlarca kelimeyle ifade edilmeye çalışılanın tek solukta çıkmasıdır.

"Damarlarımdaki kan gibisin varlığını her an hissetmiyorum ama yokluğunda yaşayamam." (J.Saramago).


Aslında aforizmanın tanımını da yine aforizmaları ile de ses getiren Friedrich Wilhelm Nietzsche yapmıştır :

"Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi, on cümlede anlatmaktır."

Aforizma bir form olarak neredeyse bütün disiplinlerle dirsek temasındadır.

Mesela bir Schopenhauer, Nietzsche, Cioran, kimi zaman felsefi kimi zaman şiirsel kimi zaman da edebi yönü baskın olan aforizma yazarlarıdır.

Lichtenberg ise yer yer bir düşünür edasıyla tespitler ortaya koysa da, aforizmalarının büyük bölümünü eğitimle ilgili temalar oluşturur.

Genel anlamıyla aforizmayı düşündüğümüzde ise, filozofların neredeyse tamamına yakınından bir iki söz, motto bulmak olası olduğu gibi, günümüzde edebi metinlerde ve romanlarda sık sık kullanılan bir formdur aslında.

Son olarak; Aforizma irdelemez, imler.

Wiktionary'den

Kökeni

From Middle French aphorisme < Late Latin aphorismus < Ancient Greek ἀφορισμός ( aphorismos ) , “ ' pithy phrase containing a general truth ' ” ) < ἀφορίζω ( aphorizō ) , “ ' I define, mark off or determine ' ” ) < ἀπό ( “ ' off ' ” ) + ὁρίζω ( “ ' I divide, bound ' ” ) < ὅρος ( horos ) , “ ' boundary ' ” ) . Orta Fransızca aphorisme Gönderen <Late Latin aphorismus <Antik Yunanca ἀφορισμός (aphorismos), " 'özlü ifade genel bir gerçeği' içeren") <ἀφορίζω (aphorizō), "Ben, define işareti veya kapalı belirlemek '") <ἀπό ( "' ' ") kapalı + ὁρίζω (" Ben,' bağlı ") <ὅρος (horos) bölmek," 'sınır' ").

Pronunciation=

Ad

 • IPA : /ˈæ.fɔ.ɹɪzm̩/ IPA: / æ.fɔ.ɹɪzm̩ /

Noun / Ad

Singular Tekil aphorism aforizma


Plural aphorisms özdeyişlerinin aphorism ( plural aphorisms ) aforizma (çoğul özdeyişlerinin)

1. An original laconic phrase conveying some principle or concept of thought . Orijinal bir özlü ifade, bazı ilke veya düşünce ve kavramı taşıma.

Synonyms

Sıfat

 • See also Wikisaurus:saying Ayrıca Wikisaurus Bkz: söyleyerek

Related terms / İlgili terimler

 • aphorist vecize eden kimse
 • aphoristic aphoristic

Translations / Çeviriler=

short phrase conveying some principle or concept of thought / Kısa ifade bazı ilke veya düşünce kavramı taşıma

 • Bosnian: aforizam bs (bs) m . Boşnakça: aforizam bs (bs) m.
 • Catalan : aforisme ca (ca) Katalanca: aforisme ca (ca)
 • Croatian: aforìzam hr (hr) m . Hırvatça: aforìzam saat (saat) m.
 • Czech: aforismus cs (cs) m . , aforizmus cs (cs) m . Çekçe: aforismus CS (CS) m., Aforizmus CS (CS) m.
 • Danish: aforisme da (da) c . Danca: aforisme da (da) C.
 • Finnish: aforismi (fi) , mietelause fi (fi) Fince: aforismi (fi), mietelause fi () fi
 • French: aphorisme (fr) Fransızca: (fr) aphorisme
 • German: Aphorismus (de) Almanca: Aphorismus (de)
 • Greek: απόφθεγμα (el) Yunanca: απόφθεγμα (el)
 • Hebrew: פתגם (he) İbranice: פתגם (he)
 • Icelandic: kjarnyrði n . (is) , spakmæli n . pl . (is) , orðskviður f . pl . (is) , İzlandaca: kjarnyrði N. (Ise), spakmæli N. Pl. (Is), orðskviður f. Pl. (Is),
 • Italian: aforisma (it) İtalyanca: aforisma (it)
 • Japanese: 格言 ja (ja) (kakugen) Japonca: 格言 ja (ja) (kakugen)
 • Norwegian: aforisme no (no) m . Norveççe: no (hayır) m aforisme.
 • Portuguese: aforismo (pt) Portekizce: (pt) aforismo
 • Romanian: aforism (ro) Romanian: aforism (ro)
 • Russian: афоризм ru (ru) (aforízm) m . Rusça: афоризм ru (ru) (aforízm) m.
 • Serbian: Sırpça:
 • Cyrillic: афоризам m . Kiril: афоризам m.
 • Latin: aforizam m . Latince: aforizam m.
 • Slovene: aforizem m . Slovence: aforizem m.
 • Spanish: aforismo (es) İspanyolca: (es) aforismo
 • Swedish: aforism sv (sv) c . İsveç: aforism SV (sv) c.


masc. fem. neuter common gender plural

Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)

Page name: (e.g. amo for amō)

   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)
   Loading...

[ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

  * maxim maxim
  * adage özdeyiş

External links / Dış bağlantılar

 • aphorism in Webster's Revised Unabridged Dictionary , G. & C. Merriam, 1913 Webster's Revised Unabridged sözlük, G. & C. Merriam, 1913 yılında aforizma
 • aphorism in The Century Dictionary , The Century Co., New York, 1911 Yüzyıl Sözlük içinde aforizma, Century Co, New York, 1911
 • aphorism at OneLook® Dictionary Search OneLook ® Sözlük de aforizma Arama

Categories : Middle French derivations | Late Latin derivations | Ancient Greek derivations | English nouns | English aphorisms Sayfa kategorileri: Orta Fransızca sözcükler | Late Latin sözcükler | Antik Yunanca sözcükler | İngilizce isimler | İngilizce özdeyişlerinin

=WP'den alıntı , tr gözden geçirilecek

Not to be confused with aphorismus ./ Hayır aphorismus ile karıştırılmamalıdır. "Aphorisms" redirects here. "Özdeyişlerinin" burada yönlendirir. For the Red Sparowes album, see Aphorisms (album) . Red Sparowes albüm için) özdeyişlerinin (albüm bkz.

The word aphorism (literally "distinction" or "definition", from the Greek : ἀφορισμός , aphorismós ap-horizein "from-to bound") denotes an original thought, spoken or written in a laconic and easily memorable form. [ 1 ]

Kelime aforizma Yunan dan (kelimenin tam anlamıyla "ayrım" ya da "tanım",: ἀφορισμός, aphorismós ap-horizein "adresinden bağlanan") özgün bir düşünce, konuşma veya gösterir ve kolayca unutulmaz özlü formu dilinde yazılmış. [1]


The name was first used in the Aphorisms of Hippocrates . / Adını ilk özdeyişlerinin Hipokrat içinde kullanılmıştır.

The term came to be applied later to other sententious statements of physical science and later still to statements of all kinds of philosophical, moral or literary principles.

Terim daha sonra fizik diğer özlü tablolara uygulanacak ve daha sonra hala, ahlaki, felsefi ya da edebi ilkeler her türlü ifadeler geldi.

The Aphorisms of Hippocrates were one of the earliest collections, although the earlier Book of Proverbs is similar. :Ancak Atasözleri ve erken rezervasyon benzer özdeyişlerinin Hipokrat bir erken koleksiyonları vardı.

Hippocrates includes such notable and often invoked phrases as: "Life is short, [the] art long, opportunity fleeting, experience misleading, judgment difficult. The physician must not only be prepared to do what is right himself, but also to make the patient, the attendants, and externals cooperate."

Hipokrat gibi ifadeler gibi önemli ve çoğu çağrıldığında içerir: "Hayat, kısa [] sanat uzun, fırsat uçucu, tecrübe, zor karar. Hekim sadece neyin doğru kendisi yapmaya hazır olmamalıdır yanıltıcı, aynı zamanda hasta yapmak , memur ve dış işbirliği(konsiltasyon veya eczacılarla veya tecrübelilerle işbirliği). "

The aphoristic genre developed together with literacy, and after the invention of printing, aphorisms were collected and published in book form.

Aphoristic tür birlikte okuma-yazma, ve geliştirilen baskı icadından sonra, özdeyişlerinin toplanmış ve kitap halinde yayınlanmıştır.

The first noted published collection of aphorisms is Adagia by Erasmus of Rotterdam .

Özdeyişlerinin ilk yayınlanan kaydetti toplama Adagia Erasmus Rotterdam gereğidir.

Other important early aphorists were François de La Rochefoucauld and Blaise Pascal .

Diğer önemli erken aphorists edildi François de La Rochefoucauld ve Blaise Pascal.

Two influential collections of aphorisms published in the 20th century were The Uncombed Thoughts by Stanislaw Jerzy Lec (in Polish), and Itch of Wisdom by Mikhail Turovsky (in Russian) [ 2 ] .

Özdeyişlerinin 20. yüzyılda yayınlanan iki etkili koleksiyonlar Stanislaw Jerzy Lec tarafından Uncombed Düşünceler Lehçe (), ve idi Itch Wisdom Mikhail Turovsky tarafından (Rusça) [2].

Contents Içeriği [hide]

  * 1 Examples 1 Örnekler
  * 2 Aphorism and literature 2 aforizma ve edebiyat
  * 3 Poetics of the aphorism Aforizma 3 Poetics
  * 4 Aphorism and society 4 aforizma ve toplum
  * 5 Aphorists 5 Aphorists
  * 6 See also 6 Ayrıca bakınız
  * 7 References 7 Referanslar

[ edit ] Examples [Değiştir] Örnekler

Usually an aphorism is a concise statement containing a subjective truth or observation cleverly and pithily written. Genellikle bir aforizma özlü bir açıklamada akıllıca bir öznel gerçek veya gözlem içeren ve pithily yazılı olduğu. Aphorisms can be both prosaic or poetic, sometimes they have repeated words or phrases, and sometimes they have two parts that are of the same grammatical structure. Özdeyişlerinin hem yavan ya da şiirsel, bazen de tekrarladık kelime veya kelime grubu olabilir ve bazen aynı gramer yapısının iki parçaları var. Some examples include: Bazı örnekler:


  * Good Art seems ancient to its contemporaries, and modern - to their descendants. — Plutarch İyi Sanat çağdaşlarının onun için, antik ve modern görünmek - onların soyundan gelenler. - Plutarkhos
  * Lost time is never found again. — Benjamin Franklin Bir daha asla bir zaman kaybetti. - Benjamin Franklin
  * Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and to God the things that are God's. — Jesus Christ , Matt. Bu yüzden Sezar unto oluşturulma şeyler yani Tanrı'nın. - İsa Mesih, Matt vardır Sezar'ın ve Tanrı'ya şeyler vardır. 22:21 KJV 22:21 KJV
  * Mediocrity is forgiven more easily than talent. — Emil Krotky Sıradanlık daha kolay yetenek daha. Affetmiş olduğu - Emil Krotky
  * Nothing great was ever achieved without enthusiasm. — Ralph Waldo Emerson Hiç bir şey büyük coşku olmadan elde edildi. - Ralph Waldo Emerson
  * They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. — Benjamin Franklin Onlar biraz geçici güvenlik elde etmek için gerekli özgürlük kadar verebilir ne özgürlük ne de güvenlik hak. - Benjamin Franklin
  * That which does not destroy us makes us stronger. — Friedrich Nietzsche Bu da bizi daha güçlü kılar. Yok yok - Friedrich Nietzsche
  * If you see the teeth of the lion, do not think that the lion is smiling at you. — Al-Mutanabbi Eğer, bu aslan size gülümsüyor sanmıyorum aslanın dişlerini bakın. - Al-Mutanabbi
  * The first ape who became a man thus committed treason against his own kind. — Mikhail Turovsky Olan bir adam böylece vatana ihanet kendi tür karşı işlenen oldu ilk maymun. - Mihail Turovsky
  * Many of those who tried to enlighten were hanged from the lampposts. — Stanislaw Jerzy Lec Olanlar lampposts gelen asılıydı aydınlatmak çalıştı. Birçoğu - Stanislaw Jerzy Lec
  * A mystic hangs a fig leaf on a eunuch. — Stanislaw Jerzy Lec Bir mistik bir hadım bir incir yaprağı sallanıyor. - Stanislaw Jerzy Lec
  * You can play a shoestring if you're sincere. — John Coltrane Eğer samimi konum bir parayla oynayabilirsiniz. - John Coltrane
  * The psychology of committees is a special case of the psychology of mobs. — Celia Green Komitelerin psikoloji kalabalık bir psikoloji özel bir durumdur. - Celia Yeşil
  * It is not uncommon to commiserate with a stranger's misfortune, but it takes a really fine nature to appreciate a friend's success. — Oscar Wilde Bir yabancının talihsizlik ile başsağlığı dilemek için nadir değildir, ama bir arkadaş başarısını takdir etmek için gerçekten çok güzel doğa alır. - Oscar Wilde
  * Hypocrisy is the tribute that vice pays to virtue . — Unknown, possibly French proverb, or authored by François de La Rochefoucauld Ikiyüzlülük bu vice erdem için ödediği anısına. - Olasılıkla Fransızca Bilinmeyen atasözü veya François de La Rochefoucauld tarafından hazırlanan
  * Only that which always existed can be eternal. — G. Sadece her zaman var ebedi olabilir. - G. Antuan Suárez Antuan Suárez
  * Believe nothing you hear, and only half of what you see. — Mark Twain Iman hiçbir şey duymak ve ne görmek sadece yarısı. - Mark Twain
  * It is better to be hated for what one is, than loved for what one is not. — André Gide Ne ise, daha ne biri için sevilen değildir. - André Gide için nefret olmak daha iyidir
  * Truths are not relative. Gerçekler göreceli değildir. What are relative are opinions about truth. — Nicolás Gómez Dávila Ne görelidir gerçeği hakkında görüşler vardır. - Nicolás Gómez Dávila
  * Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. — " George Santayana 's Aphorism on Repetitive Consequences," from "The Life of Reason," Volume 1: "Reason in Common Sense," 1905. Olanlar geçmişte bunu tekrarlamak için mahkum hatırlayamıyorum. - "George Santayana 'Tekrarlanan sonuçları üzerinde", "Life of Reason", Cilt 1 den özdeyiş var: "Genel anlamda Reason," 1905.

[ edit ] Aphorism and literature [Değiştir] aforizma ve edebiyat

Aphoristic collections, sometimes known as wisdom literature , have a prominent place in the canons of several ancient societies: Eg the Biblical Ecclesiastes , Islamic Hadith , Hesiod 's Works and Days , or Epictetus ' Handbook. Aphoristic koleksiyonlar, bazen bilgelik edebiyatı olarak bilinen, birçok antik toplumların Canons önemli bir yeri vardır: İncil Vaiz, İslam Hadis Örneğin, Hesiodos 'İşler ve Günler veya Epiktetos' Handbook var. Aphoristic collections also make up an important part of the work of some modern authors, such as Georg Christoph Lichtenberg , Johann Wolfgang von Goethe , Friedrich Nietzsche , Franz Kafka , Karl Kraus , La Rouchefoucauld , Thomas Szasz , Stanislaw Jerzy Lec , Mikhail Turovsky , Celia Green , Robert A. Heinlein , Blaise Pascal , EM Cioran , and Oscar Wilde . Aphoristic koleksiyonları da Georg Christoph Lichtenberg, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Karl Kraus, La Rouchefoucauld, Thomas Szasz, Stanislaw Jerzy Lec, Mihail Turovsky, Celia gibi bazı çağdaş yazarlar, çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturan yeşil, Robert A. Heinlein, Blaise Pascal, EM Cioran, ve Oscar Wilde. A 1559 oil-on-oak-panel painting, Netherlandish Proverbs (also called The Blue Cloak or The Topsy Turvy World) by Pieter Brueghel the Elder , artfully depicts a land populated with literal renditions of Flemish aphorisms ( proverbs ) of the day. Pieter Brueghel Yaşlı tarafından Hollanda Atasözleri (ayrıca Mavi pelerini veya Topsy Turvy Dünya adı verilen bir yağ 1.559-on-meşe panel boyama,), ustaca bir kara Flaman özdeyişlerinin gün (atasözleri) ve edebi renditions doldurulur göstermektedir. [ edit ] Poetics of the aphorism [Değiştir] aforizma ile Poetics

The aphorism is considered a compressed poetic genre in itself. Aforizma kendi içinde sıkıştırılmış bir şiirsel tür olarak kabul edilir. Aphorisms typically make extensive use of such devices as alliteration , anaphora and rhyme . Özdeyişlerinin genellikle ses yinelemesi, anaphora ve kafiye gibi cihazların kullanımının geniş olun. [ edit ] Aphorism and society [Değiştir] aforizma ve toplum

In a number of cultures, such as Samuel Johnson 's England, many East and Southeast Asian societies, and throughout the world, the ability to spontaneously produce aphoristic sayings at exactly the right moment is a key determinant of social status. Böyle Samuel Johnson 'ler İngiltere gibi kültürlerin bir numara olarak, birçok Doğu ve Güneydoğu Asya toplumları ve dünya çapında, yetenek kendiliğinden tam doğru zamanda aphoristic sözler üretmek için bir sosyal statü önemli belirleyicisidir.

Many societies have traditional sages or culture heroes to whom aphorisms are commonly attributed, such as the Seven Sages of Greece , Confucius or King Solomon . Birçok toplumda yaygın olan atfedilen geleneksel bilgelerin veya kimler özdeyişlerinin için kültür kahramanları var Yunanistan, Konfüçyüs veya King Solomon ve Yedi Sages gibi.

Misquoted or misadvised aphorisms are frequently used as a source of humour; for instance, wordplays around aphorisms appear in the works of PG Wodehouse , Terry Pratchett and Douglas Adams (eg Zaphod Beeblebrox saying "Right now I need aphorisms like I need holes in my heads"). Misquoted veya misadvised özdeyişlerinin sık espri kaynağı olarak kullanılmaktadır; örneğin, özdeyişlerinin etrafında wordplays PG Wodehouse, Terry Pratchett ve Douglas Adams ( "Şu anda ben gibi özdeyişlerinin gerek söyleyerek Zaphod Beeblebrox örneğin bir işlerinde benim kafa delik gerekir görünür "). Aphorisms being misquoted by sports players, coaches and commentators forms the basis of Private Eye's Colemanballs section. Özdeyişlerinin spor oyuncular tarafından, misquoted olan antrenörler ve yorumcuların formları Özel Göz's Colemanballs bölümünde temeli. [ edit ] Aphorists [Değiştir] Aphorists

An aphorist is someone who produces or collects aphorisms. Bir vecize eden kimse üreten veya özdeyişlerinin toplar birileri. Famous aphorists include: Ünlü aphorists şunlardır:

  * Woody Allen Woody Allen
  * Yogi Berra Yogi Berra
  * Agustina Bessa-Luís Agustina Bessa-Luís
  * Ambrose Bierce Ambrose Bierce
  * William Blake William Blake
  * Eva Brann Eva Brann
  * Jean de La Bruyère Jean de La Bruyere
  * James Boswell James Boswell
  * George Carlin George Carlin
  * Nicolas Chamfort Nicolas Chamfort
  * François-René de Chateaubriand François-René de Chateaubriand
  * GK Chesterton GK Chesterton
  * Winston Churchill Winston Churchill
  * EM Cioran EM Cioran
  * Kung Fu Tzu "Confucius" Kung Fu Tzu "Konfüçyüs"
  * Mason Cooley Mason Cooley
  * The Dalai Lama Dalai Lama
  * Albert Einstein Albert Einstein
  * Bernard le Bovier de Fontenelle Bernard le Bovier de Fontenelle
  * Benjamin Franklin Benjamin Franklin
  * Joan Fuster Joan Fuster
  * Kahlil Gibran Kahlil Gibran
  * Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe


  * Nicolás Gómez Dávila Nicolás Gómez Dávila
  * Celia Green Celia Yeşil
  * Robert A. Heinlein Robert A. Heinlein
  * Hermann Hesse Hermann Hesse
  * John Heywood John Heywood
  * Eric Hoffer Eric Hoffer
  * Patricie Holečková Patricie Holečková
  * Jenny Holzer Jenny Holzer
  * Kin Hubbard Kin Hubbard
  * Ibn 'Ata Allah Ibn 'Ata Allah
  * Samuel Johnson Samuel Johnson
  * Karl Kraus Karl Kraus
  * Lao Tsu Lao Tsu
  * Stanisław Jerzy Lec Stanislaw Jerzy Lec
  * Georg Christoph Lichtenberg Georg Christoph Lichtenberg
  * Clare Boothe Luce Clare Boothe Luce
  * Andrzej Majewski Andrzej Majewski
  * Marshall McLuhan Marshall McLuhan
  * HL Mencken HL Mencken
  * Michel de Montaigne Michel de Montaigne
  * Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche
  * Andrés Ortíz-Osés Andrés Ortíz-işletim sistemleri


  * Dorothy Parker Dorothy Parker
  * Don Paterson Don Paterson
  * John Peel John Peel
  * Fernando Pessoa Fernando Pessoa
  * Antonio Porchia Antonio Porchia
  * Marcel Proust Marcel Proust
  * François de La Rochefoucauld François de La Rochefoucauld
  * George Santayana George Santayana
  * Friedrich Schlegel Friedrich Schlegel
  * Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer
  * George Bernard Shaw George Bernard Shaw
  * Leo Tolstoy Leo Tolstoy
  * Mikhail Turovsky Mihail Turovsky
  * Mark Twain Mark Twain
  * Paul Valéry Paul Valery
  * Marquis de Vauvenargues Marquis de VAUVENARGUES
  * Voltaire Voltaire
  * Mr. Natural Mr Natural
  * Oscar Wilde Oscar Wilde
  * Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein
  * Vedas Vedas
  * Lord Henry Wotton Lord Henry Wotton

[ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

  * Adage Özdeyiş
  * Book of Proverbs Kitap Atasözleri ve
  * Chiasmus Sözcük sırasının değişmesi
  * Cliché Klişe
  * Ecclesiastes Vaiz
  * Ecclesiasticus Ecclesiasticus
  * Epigram Epigram
  * Gospel of Thomas Tomas İncili
  * Greguería Greguería
  * Maxim Maxim
  * Proverb Atasözü
  * Pseudo-Phocylides Pseudo-Phocylides

[ edit ] References [Değiştir] Referanslar

 1. ^ Definition of aphorism from the Online Etymology Dictionary ^ Aforizma ve Online Etymology Dictionary den Tanımı
 2. ^ http://www.peoples.ru/art/painter/turovskiy/ ^ Http://www.peoples.ru/art/painter/turovskiy/
  * The World in a Phrase: A Brief History of the Aphorism by James Geary Bir Cümle de Dünya: James Geary tarafından aforizma A Brief History
  * This article incorporates text from the Encyclopædia Britannica , Eleventh Edition , a publication now in the public domain . Bu makalenin Britannica Ansiklopedisi, Eleventh Edition, kamu malı bir yayın artık metin içermektedir.
  * Itch of Wisdom by Mikhail Turovsky , Hemlock Press 1990 (English edition) Itch Wisdom Mikhail Turovsky, Hemlock Basın 1990 (İngilizce sürümü) tarafından
  * Aphorisms and favorite sayings Özdeyişlerinin ve sevdiğiniz sözler
  * Aphorisms, quotes and sayings of famous people Aphorisms, tırnak ve ünlü insanların sözler

Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Aphorism " "Http://en.wikipedia.org/wiki/Aphorism" 'dan alındı Categories : Phrases | Wisdom literature | Greek loanwords | Literary techniques Sayfa kategorileri: Deyimler | Hikmet edebiyatı | Yunan ayrımı | Edebiyat teknikleri

Alıntılar

Bu sayfa özdeyişlerinin konusunda tırnaklar için.

The word aphorism (literally "distinction" or "definition", from the Greek: αφορισμός, aphorismós ap-horizein , "from-to bound") denotes an original thought, spoken or written in a laconic and easily memorable form. Aforizma kelime Yunanca (kelimenin tam anlamıyla "ayrım" ya da "tanım",: αφορισμός, aphorismós ap-horizein, "adresinden bağlanan") özgün bir düşünce, konuşma veya gösterir ve kolayca unutulmaz özlü biçimde yazılmış. Contents Içeriği [hide]

  * 1 Sourced 1 Dış Kaynak
  * 2 Unsourced 2 ABD'li
  * 3 See also 3 Ayrıca bakınız
  * 4 External links 4 Dış bağlantılar

[ edit ] Sourced [] Dış Kaynak değiştir

  * The aphorist does not argue or explain, he asserts; and implicit in his assertion is a conviction that he is wiser and more intelligent than his readers. Vecize eden kimse itiraz etmez ya da açıklamak, o iddia ve onun iddiasını örtük bir inanç kendisi ve daha okurlarına daha zeki akıllıca olmasıdır.
     o WH Auden (1907–1973), Anglo-American poet. WH Auden (1907-1973), Anglo-Amerikan şair. Foreword, The Viking Book of Aphorisms (1962). Önsöz, Viking Kitap özdeyişlerinin (1962).
  * Aphorisms, except they should be ridiculous, cannot be made but of the pith and heart of sciences; for discourse of illustration is cut off; recitals of examples are cut off; discourse of connection and order is cut off; descriptions of practice are cut off. Özdeyişlerinin dışında onlar saçma olmalı, ama ruh ve bilimlerin kalp yapılamaz; illüstrasyon söylem için kesilir; örnekler resital kesilir; bağlantı söylem ve sipariş kesilir; uygulama açıklamalar kesilir . So there remaineth nothing to fill the aphorisms but some good quantity of observation; and therefore no man can suffice, nor in reason will attempt, to write aphorisms, but he that is sound and grounded. Bu nedenle ancak özdeyişlerinin doldurmak için hiçbir şey remaineth gözlem iyi miktar ve bu nedenle yeterli hiçbir adam, ne de çalışacak özdeyişlerinin yazmak için, ama o ses ve topraklı bir nedeni.
     o Francis Bacon (1561–1626), English philosopher, statesman and essayist. The Proficience and Advancement of Learning (1605), Second Book, XI–XX p. Francis Bacon (1561-1626), İngiliz filozof, devlet adamı ve denemeci. Proficience ve gelişimi Öğrenme (1605), İkinci Kitap, XI-XX P. 5 5
  * Aphorisms, representing a knowledge broken, do invite men to inquire further; whereas methods, carrying the show of a total, do secure men, as if they were at furthest. Aphorisms, bir bilgi kırık temsil eden, erkekler daha fazla bilgi almak için davet edebilirim; ise yöntemleri, toplam göstermek taşıyan, güvenli erkek yapmak, sanki uzak vardı.
     o Francis Bacon, The Proficience and Advancement of Learning (1605), Second Book XI–XX, p. Francis Bacon, Proficience ve gelişimi Öğrenme (1605) ile, ikinci kitabı XI-XX, s. 5 5
  * 'Aphorizein', from which we get the word 'aphorism', means to retreat to such a distance that a horizon of thought is formed which never again closes on itself. 'Aphorizein', hangi biz kelime 'aforizma', böyle bir mesafe olduğu düşünce ufku da tekrar kendi kendine kapanıyor asla oluşturulur çekilmek anlamına gelir olsun.
     o Jean Baudrillard (1929–2007), French philosopher and writer. Cool Memories V (2006) Jean Baudrillard (1929-2007), Fransız filozof ve yazar. Memories V (2006) Cool
  * APHORISM, n. Aforizma, n. Predigested wisdom. Predigested bilgelik.
   The flabby wine-skin of his brain Gevşek şarap beyni deri
   Yields to some pathologic strain, Bazı patolojik suşu için Değerleri,
   And voids from its unstored abysm Ve unstored sonsuz derinlik gelen boşlukları
   The driblet of an aphorism. Bir aforizma ile nebze.
   "The Mad Philosopher," 1697 "Mad Filozof," 1.697
     o Ambrose Bierce (1842–1914?), American writer. The Devil's Dictionary (1911) Ambrose Bierce (1842-1914?), Amerikalı yazar. Devil's Dictionary (1911)
  * The hunter for aphorisms on human nature has to fish in muddy water, and he is ever condemned to find much of his own mind. Insan doğasına özdeyişlerinin için avcı çamurlu suda balık ve var o hiç bulmak çok kendi aklını mahkum olduğunu.
     o Francis Herbert Bradley (1846–1924), British philosopher. Aphorisms (1930) Francis Herbert Bradley (1846-1924), İngiliz filozof. Özdeyişlerinin (1930)
  * It [an aphorism or epigram] should sound like something that somebody might say, but it should be something that nobody has ever said before. Bu [bir özdeyiş ya da vecize] şey biri diyebilirsiniz gibi ses gerekir, ama kimse önce o söyledi bir şey olmalıdır.
     o Ashley Brilliant (b. 1933), American cartoonist, epigrammatist and publisher. Ashley Parlak (d. 1933), Amerikalı karikatürist, nükteci ve yayıncı. From his interview for the Wall Street Journal, 6th January 1992. Wall Street Journal, 6 Ocak 1992 için yaptığı röportajda düşük. (He commentating here on his “Pot-Shots” postcards.) (Burada onun "Pot Doğum commentating-Shots" kartpostal.)
  * There is something anachronistic about the very idea of aphorisms or maxims. Orada özdeyişlerinin veya Özdeyiş bir çok fikir kronolojik hatayla ilgili bir şey olduğunu. Contemporary culture isn't stately enough, or stable enough, to support them. Çağdaş kültürü yeterince görkemli değil ya da yeterince istikrarlı, onları desteklemek.
     o Anatole Broyard (1920–1990), American literary critic. Anatole Broyard (1920-1990), ABD'li edebiyat eleştirmeni. 'Wisdom of Aphorisms', New York Times, 30th April 1983 'Wisdom özdeyişlerinin', New York Times, 30 Nisan 1983
  * The great writers of aphorisms read as if they had all known each other very well. Özdeyişlerinin ve büyük yazarlar sanki hepsi birbirine çok iyi biliyordu okuyun.
     o Elias Canetti (1905–1994), Jewish-Bulgarian writer. The Human Province (1942–1972) Elias Canetti (1905-1994), Yahudi-Bulgar yazar. İnsan Eyaleti (1942-1972)
  * Exclusively of the abstract sciences, the largest and worthiest portion of our knowledge consists of aphorisms: and the greatest and best of men is but an aphorism. Sadece soyut bilimler, bilgimizin en büyük ve worthiest bölümünün özdeyişlerinin oluşur: ve en büyük ve erkeklerin en iyi ama bir aforizma olduğunu.
     o Samuel Taylor Coleridge (1772–1834), English poet. Aids to Reflection , 'Introductory Aphorisms', No. 27 (1825) Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), İngiliz şair. Yansıma Yardımlar, 'Giriş özdeyişlerinin', No 27 (1825)
  * In an aphorism, aptness counts for more than truth. Bir aforizma olarak, için yatkınlık sayıları gerçeği fazla.
     o Mason Cooley (1927–2002), American literary academic and aphorist. City Aphorisms , Fourth Selection (1987) Mason Cooley (1927-2002), Amerikan akademik ve vecize eden kimse. Şehir aphorisms, Dördüncü Seçimi edebiyat (1987)
  * Aphorisms are not true or false, but pointed or flat. Özdeyişlerinin doğru değil veya yanlış, ama sivri ya da düz.
     o Mason Cooley. City Aphorisms , Fourth Selection (1987) Mason Cooley. Şehir aphorisms, Dördüncü Seçimi (1987)
  * Aphorisms have never seduced anybody, but they have fooled some into considering themselves worldly-wise. Özdeyişlerinin var baştan hiç kimseyi, ama onlar kendilerini dünyevi bakıldığında-bilge biraz aptal var.
     o Mason Cooley. City Aphorisms , Twelfth Selection (1993) Mason Cooley. Şehir aphorisms, Onikinci Seçimi (1993)
  * An aphorism that does not score is just one more sentence. Bunun bir puanı sadece bir cümle daha bir aforizma.
     o Mason Cooley. City Aphorisms , Thirteenth Selection (1994) Mason Cooley. Şehir aphorisms, Onüçüncü Seçimi (1994)
  * I've always felt aphorisms as reminders, gongs–in–words. Ben her zaman-in hatırlatıcıları gongs olarak özdeyişlerinin hissettim-kelime.
     o Olivia Dresher (b.1945), American literary editor, publisher and poet. Olivia Dresher (b.1945), Amerikan edebiyat editör, yayıncı ve şair. 'Aphorisms by Olivia Dresher', from, All Aphorisms, All the Time, a blog on James Geary's website, 24th February 2009 'Özdeyişlerinin Olivia Dresher' tarafından gelen, Tüm aphorisms, Her Zaman, bir blog James Geary web sitesinde, 24 Şubat 2009
  * Windbags can be right. Windbags olabilir doğru. Aphorists can be wrong. Aphorists yanlış olabilir. It is a tough world. Zor bir dünya.
     o James Fenton (b. 1949), English poet, journalist and literary critic. James Fenton (d. 1949), İngiliz şair, gazeteci ve edebiyat eleştirmeni. From his column in The Times (UK) newspaper, 21st February 1985 Times (İngiltere), onun sütunundan gazetesi, 21 Şubat 1985
  * There is a difference between being witty – quick with the repartee and the insight – and having an aptitude for aphorism. Esprili olmak arasında bir fark var - hazırcevap ve kavrayış hızlı - ve aforizma için bir yetenek sahip.
     o James Fenton. James Fenton. The Guardian (UK) newspaper, 17th February 2007 Guardian (İngiltere) gazetesi, 17 Şubat 2007
  * To have the last word, to be beyond contradiction, to inhabit a world of assertion and paradox – it may not be every aphorist's ambition, but it seems to come with the turf. Çelişkili ötesinde olduğu, için iddia ve paradoks bir dünyada yaşamak son sözü için - her vecize eden kimse arzusunun olmayabilir, ama çim gelmek gibi görünüyor.
     o James Fenton. James Fenton. The Guardian, 17th February 2007 Guardian, 17 Şubat 2007
  * Aphorisms are literature's hand luggage. Özdeyişlerinin edebiyatının el bagajı vardır. Light and compact they fit easily into the overhead compartment of your brain and contain everything you need to get through a rough day at the office or a dark night of the soul. Hafif ve kolayca beyin yükü yuvası içine uygun kompakt ve zor bir gün boyunca ofisi veya ruhun karanlık bir gece için gereken her şeyi içerir.
     o James Geary (b. 1962), American journalist, author and aphorist. The World in a Phrase (2005), Ch. James Geary (d. 1962), Amerikalı gazeteci, yazar ve vecize eden kimse. Dünya Kalıp (2005), Ch. 1 1
  * For the aphorist, I think, seeing something and saying something are the same thing. Vecize eden kimse için, bir şey görmek düşünmek ve bir şeyler söyleyerek aynı şeyler.
     o James Geary, 'Anatomy of an Aphorism', from, All Aphorisms, All The Time, a blog on James Geary's website, 16th October 2008 James Geary, 'Anatomi bir aforizma' ile gelen, Tüm aphorisms, Her Zaman, James Geary web sitesinde, 16 Ekim 2008 tarihinde bir blog
  * Aphorisms are short, pithy sayings; they are individual passages that can be recited and remain intelligible out of context; they can stand on their own without further support. Aphorisms, özlü sözler kısadır; onlar ve bağlam dışı kalması anlaşılır okunduğu olabilir bireysel geçişler vardır; kendi hakkında daha fazla desteği olmadan durabiliriz.
     o Dr. Louis Groarke , Canadian philosopher. Dr Louis Groarke, Kanadalı filozof. Philosophy as Inspiration: Blaise Pascal and the Epistemology of Aphorisms. Ilham Felsefe: Blaise Pascal ve Epistemoloji özdeyişlerinin ile. Essay in, Poetics Today, Fall 2007 Makalesinde, Poetics Bugün, Güz 2007
  * Without losing ourselves in a wilderness of definitions, we can all agree that the most obvious characteristic of an aphorism, apart from its brevity, is that it is a generalization. Tanımların bir vahşi doğada kendimizi kaybetmeden, hepimiz kendi kısalık bir aforizma ile en belirgin özelliği dışında, bunun bir genelleme olduğunu kabul edebilirsiniz. It offers a comment on some recurrent aspect of life, couched in terms which are meant to be permanently and universally applicable. Hayat bazı tekrarlayan yönü üzerinde kalıcı olmak ve evrensel olarak geçerli amaçlı bir yorum, bakımından yatmak sunmaktadır.
     o John Gross , English journalist, writer and literary critic. John Brüt, İngiliz gazeteci, yazar ve edebiyat eleştirmeni. 'Introduction', The Oxford Book of Aphorisms (1983) 'Giriş', Oxford Kitap özdeyişlerinin (1983)
  * But, perhaps, the excellence of aphorisms consists not so much in the expression of some rare or abstruse sentiment, as in the comprehension of some useful truth in few words. Ama, belki de, özdeyişlerinin ve mükemmellik bu nedenle bazı nadir veya abstruse duyguların ifadesinde, birkaç kelime bazı yararlı gerçeğin anlama gibi çok değil oluşur.
     o Samuel Johnson (1709–1784), English poet and lexicographer. Samuel Johnson (1709-1784), İngiliz şair ve sözlük yazarı. The Rambler, No. 175, 19th November 1751 Rambler, No 175, 19 Kasım 1751
  * Pointed axioms and acute replies fly loose about the world, and are assigned successively to those whom it may be the fashion to celebrate. Sivri aksiyomları ve akut yanıtlar dünya hakkında gevşek ve sinek gittikçe o bunu kutlamak için moda kime olabilir atanır.
     o Samuel Johnson. Samuel Johnson. 'Waller', Lives of the Poets (1779-81) 'Waller', Poets (1779-81) ve Lives
  * I fancy mankind may come, in time, to write all aphoristically, except in narrative; grow weary of preparation, and connection, and illustration, and all those arts by which a big book is made. Zaman I fantezi insanlar gelebilir, tüm aphoristically, anlatı dışında yazmak için; hazırlık yorgun büyümeye ve bağlantı ve illüstrasyon ve hangi tarafından büyük bir kitap yapılmış tüm bu sanat.
     o Samuel Johnson. Samuel Johnson. Journal entry for 16th August 1773 in, The Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson LL.D. , by James Boswell (1785) James Boswell (1785) tarafından Hebrides Samuel Johnson ile LL.D. için 16 Ağustos 1773 için Journal Entry, Journal Tour,
  * Genuine bon mots surprise those from whose lips they fall, no less than they do those who listen to them. Orijinal bon mots sürpriz bu onlar düşme olan dudaklar, hiçbir az onlar kendilerinden dinlemek yok.
     o Joseph Joubert (1754–1824), French moralist and essayist. Pensées (1842) Joseph Joubert (1754-1824), Fransız ahlâkçı ve denemeci. Pensées (1842)
  * An aphorism never coincides with the truth: it is either a half-truth or one-and-a-half truths. Bir aforizma gerçeği ile örtüşmektedir asla: bu ya yarım ya da bir gerçeği-ve-bir buçuk hakikatler olduğunu.
     o Karl Kraus (1874–1936), Austrian writer. Half–Truths and One–and–a–Half Truths , Translated by Harry Zohn (1990) Karl Kraus (1874-1936), Avusturyalı yazar. Half-truths ve One-ve-bir-Yarım Truths Harry Zohn (1990) Çeviri
  * Someone who can write aphorisms should not fritter away his time writing essays. Someone who deneme yazıları yazma zamanını uzakta ziyan olmamalı özdeyişlerinin yazabilirsiniz.
     o Karl Kraus. Half–Truths and One–and–a–Half Truths , translated by Harry Zohn (1990) Karl Kraus. Half-truths ve One-ve-bir-Yarım Truths Harry Zohn (1990) tarafından tercüme
  * One cannot dictate an aphorism to a typist. Tek bir daktilo bir aforizma dikte edemez. It would take too long. Çok uzun sürer.
     o Karl Kraus. Half–truths and One–and–a–Half Truths , translated by Harry Zohn (1990) Karl Kraus. Yarı gerçekleri ve One-ve-bir-Yarım Truths Harry Zohn (1990) tarafından tercüme
  * Aphorism: what is worth quoting from the soul's dialogue with itself. Aforizma: ne kendisi ile ruh diyalog alıntılar değer.
     o Yahia Lababidi (b. 1973), Egyptian-Lebanise essayist and poet. Signposts to Elswhere (2008) Yahia Lababidi (d. 1973), Mısır-Lebanise deneme yazarı ve şair. Elswhere (2008) Signposts
  * There is always something positive about the wisdom in aphorisms; jokes are not always that optimistic. Her zaman özdeyişlerinin içinde bilgelik hakkında bir şeyler olumlu; espriler her zaman iyimser değildir.
     o John Lloyd (b. 1951), British television comedy writer and producer. John Lloyd (d. 1951), İngiliz televizyon komedi yazarı ve yapımcısı. 'On the First Ever International Aphorism Symposium', from, All Aphorisms, All the Time, a blog on James Geary website, 11th March 2008 ', İlk aforizma Uluslararası Sempozyumu', kimden, Tüm aphorisms, Her Zaman, James Geary web sitesinde bir blog, 11 Mart 2008
  * Aphorism or maxim, let us remember that this wisdom of life is the true salt of literature; that those books, at least in prose, are most nourishing which are most richly stored with it; and that is one of the great objects, apart from the mere acquisition of knowledge, which men ought to seek in the reading of books. Vecize veya atasözü, bize hayatın bu bilgelik edebiyatının gerçek tuzudur hatırlamanız; bu nesir en azından bu kitaplar, en çoğu zengin onunla saklanır besleyici vardır ve bu bir büyük nesnelerin, dışında olduğunu bilginin sadece satın olan erkeklerin gerektiğini kitap okuma aramaya.
     o John Morley (1838-1923), 1st Viscount Morley of Blackburn, British statesman and writer. Aphorisms (1887) John Morley (1838-1923), 1st Viscount Morley Blackburn, İngiliz devlet adamı ve yazar. Özdeyişlerinin (1887)
  * Beware of cultivating this delicate art. Bu hassas sanat sürmeye dikkat edin.
     o John Morley (1838–1923), British statesman and writer. Aphorisms (1887) John Morley (1838-1923), İngiliz devlet adamı ve yazar. Özdeyişlerinin (1887)
  * There are aphorisms that, like airplanes, stay up only while they are in motion. Özdeyişlerinin var ki, uçaklar gibi, stay up sadece süre onlar hareket halindeler.
     o Vladimir Nabokov (1899–1977), Russian-American novelist and poet. The Gift (1937), Ch. Vladimir Nabokov (1899-1977), Rus-Amerikan yazar ve şair. Hediyelik (1937), Ch. 1 1
  * A good aphorism is too hard for the teeth of time and is not eaten up by all the centuries, even though it serves as food for every age: hence it is the greatest paradox in literature, the imperishable in the midst of change, the nourishment which—like salt—is always prized, but which never loses its savor as salt does. İyi bir aforizma çok zaman dişler için ve sert tüm yüzyıllar tarafından yenen değildir olsa bile, her yaş için besin olarak hizmet eder: dolayısıyla edebiyat, değişimin ortasında bozulmaz en büyük paradoks ise, besin hangi tuz-gibi-her zaman ödüllü, ama hangi tuz gibi kokmak da yok kaybeder asla.
     o Friedrich Nietzsche (1844–1900), German philosopher. Mixed Opinions and Maxims , aphorism 168, 'In Praise of Aphorisms' (1879) Friedrich Nietzsche (1844-1900), Alman filozof., 'Praise özdeyişlerinin ayında' (1879) görüş ve Özdeyiş, vecize 168 Karışık
  * Whoever writes in blood and aphorisms wants not to be learned but to be learned by heart. Kim kan yazar ve özdeyişlerinin ama öğrendim için ezbere öğrendim olmamak istiyor.
     o Friedrich Nietzsche (1844–1900), German philosopher. Thus Spoke Zarathustra , First Part, 'On Reading and Writing' (1883) Friedrich Nietzsche (1844-1900), Alman filozof. Böylece Spoke Zarathustra, Birinci Bölüm, 'Okuma ve Yazma' (1883) On
  * An aphorism, honestly stamped and molded, has not yet been “deciphered” once we have read it over; rather, its exegesis—for which an art of exegesis is needed—has only just begun. Bir aforizma, dürüst damgalı ve kalıplanmış, "henüz henüz deşifre" bir kez bunu üzerine okudum vardır; değil, onun tefsir-hangi tefsir bir sanat tabi sadece daha yeni başladı.
     o Friedrich Nietzsche (1844–1900), German philosopher. On the Genealogy of Morals , 'Preface', Section 8 (1887) Friedrich Nietzsche (1844-1900), Alman filozof. Şecere ahlak, 'Önsöz', Bölüm 8 (1887) günü
  * They've [aphorisms] got a real form to them. Onlar için gerçek bir formu var [özdeyişlerinin] ettik. They're not very popular or fashionable in Anglophone culture – they are assertions, so they can sound hubristic: you sometimes find yourself thinking, “Who the hell am I to say this?” But then, why not? Çok popüler değilseniz veya Anglofon kültüründe moda - onlar iddialar vardır, onlar da kibirli ses olabilir: Bazen kendinize, "Ben cehenneme" Ama sonra, neden bu? Değil söylemek kim am düşünme bulmak? You expect people to disagree. Insanların katılmıyorum bekliyoruz. The point is to stir things up. Noktası şeyleri uyandırmak olduğunu.
     o Don Paterson (b, 1963), Scottish poet and musician. Don Paterson (b, 1963), İskoç şair ve müzisyen. From his interview with Mark Seaton for The Guardian, 21st January 2004 Guardian, 21 Ocak 2004 için Mark Seaton ile yaptığı röportajda Gönderen
  * The aphorism is only useful in small measured doses—but even then it's only a kind of intellectual placebo, prompting ideas the reader should have prompted in themselves anyway. Aforizma sadece küçük ölçülen dozlarda yararlıdır ama daha sonra entelektüel plasebo sadece bir tür, okuyucu kendilerini zaten istendiğinde olmalıdır fikirleri isteyen.
     o Don Paterson, The Blind Eye: A Book of Late Advice (2007) Don Paterson, Kör Göz: Geç Advice (2007) ve Bir Kitap
  * Despite our attempts to imbue them with some flavor, any flavor—aphorisms all turn out so...generic; they all sound as if they were delivered by the same disenfranchised, bad-tempered minor deity. Bizim bazı girişimler lezzet onlara aşılamak rağmen, herhangi bir lezzet-özdeyişlerinin all so ... jenerik çevirmek dışarı hepsi sanki aynı haklarından mahrum edilmiş, kötü huylu küçük tanrı tarafından teslim edildi ses.
     o Don Paterson, Best Thought, Worst Thought: On Art, Sex, Work, and Death. (2008) Don Paterson, En İyi Düşünce, Kötü Düşünce: Sanat günü, Seks, İş, ve Ölüm. (2008)
  * Almost every wise saying has an opposite one, no less wise, to balance it. Hemen hemen her bilge söyleyerek, daha az akıllı onu dengelemek için tersi bir tek vardır.
     o George Santayana (1863–1952), Spanish-American novelist, essayist and poet. Little Essays, Drawn From the Writings of George Santayana , compiled and edited by Logan Pearsall Smith (1920) George Santayana (1863-1952), İspanyolca-Amerikalı romancı, denemeci ve şair. Little Denemeler, Çekilmiş George Santayana, derlenen Yazılar düşük ve Logan Pearsall Smith (1920) tarafından düzenlenen
  * An aphorism ought to be entirely isolated from the surrounding world like a little work of art and complete in itself like a hedgehog. Bir aforizma gerektiğine tamamen çevreleyen dünya sanat küçük bir iş gibi izole olması ve kendi başına bir kirpi gibi doldurun.
     o Freidrich von Schlegel (1772–1829), German philosopher. Freidrich von Schlegel (1772-1829), Alman filozof. Aphorism 206 in, Aphorisms from the Athenaeum (1798) Aforizma 206 yılında, Athena (1798) den özdeyişlerinin
  * Aphorisms are the true form of the universal philosophy. Özdeyişlerinin evrensel felsefenin gerçek şeklidir.
     o Friedrich von Schlegel (1772–1829), German philosopher. Friedrich von Schlegel (1772-1829), Alman filozof. From Aphorism 259, Aphorisms from the Athenaeum (1798) Aforizma 259, özdeyişlerinin Athena (1798) From
  * An aphorism has been defined as a proverb coined in a private mint, and the definition is a happy one; for the aphorism, like the proverb, is the result of observation, and however private and superior the mint, the coins it strikes must, to find acceptance, be made of current metal. Bir aforizma bir atasözü özel nane yılında icat olarak tayin edilmiş ve tanımı mutlu olduğunu; özdeyiş, atasözü gibi için, gözlem sonucu ve ancak özel ve üstün nane, bu grevler gerekir sikke, , kabul bulmak için geçerli metal yapılabilir.
     o Logan Pearsall Smith (1865–1946), American born essayist and critic. Logan Pearsall Smith (1865-1946), Amerikan doğumlu denemeci ve eleştirmen. 'Introduction', A Treasury of English Aphorisms (1943), p. 'Giriş', bir Hazine İngilizce özdeyişlerinin (1943), s. ve 7 7
  * It is in the nature of aphoristic thinking to be always in a state of concluding; a bid to have the final word is inherent in all powerful phrase-making. It aphoristic düşünme doğada her zaman sonuca bir devlet olmaktır; bir teklifiniz tüm güçlü ifade doğasında vardır yapma son sözü olması.
     o Susan Sontag (1933–2004), American essayist. Susan Sontag (1933-2004), Amerikalı denemeci. 'Writing Itself: On Roland Barthes', Introduction, Barthes: Selected Writings (1982) 'Itself Yazma: Açık Roland Barthes', Giriş, Barthes: Seçme Yazılar (1982)
  * Most maxim-mongers have preferred the prettiness to the justness of a thought, and the turn to the truth; but I have refused myself to everything that my own experience did not justify and confirm. En maxim-mongers bir düşünce doğruluk ve gerçeğe çevirmek güzellik tercih; ama her şey için kendi deneyim haklı değildi ve onaylamak kendimi reddetti.
     o Philip Dormer Stanhope , 4th Earl Chesterfield (1694–1773), British statesman, man of letters. Philip Dormer Stanhope, 4th Earl Chesterfield (1694-1773), İngiliz devlet adamı, mektup adam. Letter to his son, 15th January 1753. The Letters of the Earl of Chesterfield to His Son (1774–5) Mektup oğlu, 15 Ocak 1753 için. Oğlunu (1.774-5) için Earl Chesterfield of Letters

[ edit ] Unsourced [] ABD'li değiştir

  * Aphorisms are bad for novels. Özdeyişlerinin romanları için kötü. They stick in the reader's teeth. Bunlar okuyucunun dişlerde sopa.
     o Anatole Broyard (1920–1990), American literary critic. Anatole Broyard (1920-1990), ABD'li edebiyat eleştirmeni.
  * Aphorisms are so popular because, among other reasons, they contain half-truths, and that is an unusually high percentage. Çünkü, diğer nedenler arasında, onlar yarı-gerçekleri içeren özdeyişlerinin kadar popüler olduğunu ve olağan dışı yüksek bir yüzdesidir.
     o Gabriel Laub (1928–1998), Polish journalist, aphorist and satirist. Gabriel Laub (1928-1998), Lehçe gazeteci, vecize eden kimse ve hicivci.
  * A subtle aphorism needs erudition not explanation. Ince bir aforizma değil açıklama bilgelik gerekiyor.
     o Leonid S. Sukhorukov , Ukrainian journalist and aphorist. Leonid S. Sukhorukov, Ukraynaca gazeteci ve vecize eden kimse.

[ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

  * Quotations Teklif hazırlaması
  * Proverbs Atasözleri

[ edit ] External links [Değiştir] Dış bağlantılar

  * James Geary.com James Geary.com
  * FragLit.com FragLit.com
  * The Daily Aphorism Günlük aforizma

Dış bağlantılar

Şablon:Edebiyat-taslak

Motto

Quote/Alıntı

Alıntı Definition from Wiktionary, a free dictionary Vikisözlük sözlükten Tanımı Jump to: navigation , search Git ve: kullan, ara See also quote Ayrıca teklif bak Contents Içeriği [hide]

  * 1 German 1 Almanca
     o 1.1 Etymology 1,1 Kökeni
     o 1.2 Pronunciation 1,2 Telaffuz
     o 1.3 Noun 1,3 İsim
        + 1.3.1 Synonyms 1.3.1 Synonyms

[ edit ] German [Değiştir] Almanca [ edit ] Etymology [Değiştir] Kökeni

From Latin quotum 'quantity' Latin quotum 'miktar' Kimden [ edit ] Pronunciation [Değiştir] Ad Wikipedia-logo.png German Wikipedia has an article on: Almanca Vikipedi ile ilgili bir makale var: Quote Alıntı

 • Audio help , file Ses, dosya yardım

[ edit ] Noun [Değiştir] Ad

Quote f . ( genitive Quote , plural Quoten ) Quote f. (Hali Quote, çoğul Quoten)

1. A quota A kotası

[ edit ] Synonyms [Değiştir] Sıfat

  * Kontingent n . Kontingent N.
  * Menge Menge

Retrieved from " http://en.wiktionary.org/wiki/Quote " "Http://en.wiktionary.org/wiki/Quote adresinden" alındı Categories : Latin derivations | German nouns Sayfa kategorileri: Latince sözcükler | Almanca isimler


İngilizce [ edit ] Etymology [Değiştir] Kökeni

Recorded since 1387 "to mark (a book) with chapter numbers or marginal references", from Old French coter , from Medieval Latin quotare "to distinguish by numbers, number chapters", itself from Latin quotus "which, what number (in sequence)," from quot "how many" (related to quis "who").

1.387 kaydedilen "başlangıç bölüm numaraları veya marjinal referansları ile (bir kitap)", Eski Fransız coter dan, Ortaçağ Latince quotare gelen "numaralarıyla ayırmak için işaretlemek için, numara bölüm", kendisini Latin quotus "dan hangi, ne sayı dizisi (olarak) quot, "" adresinden nasıl "(ne" ile ilgili pek çok kim ").

The sense developped via "to give as a reference, to cite as an authority" to "to copy out exact words" (since 1680); the business sense "to state the price of a commodity" (1866) revives the etymological meaning.

Anlamda "referans olarak vermek yoluyla geliştirilen," bir otorite ", sözcükler kopya çıkışı olarak" (1680 den beri); iş duygusu "(1866) bir malın fiyat durumuna CITE etimolojik anlam canlandırıyor.

The noun, in the sense of "quotation," is attested from 1885.

Isim, "tırnak" anlamında 1.885 den onaylı olduğunu.

[ edit ] Pronunciation [Değiştir] Ad Wikipedia-logo.png Wikipedia has an article on: Wikipedia ile ilgili bir makale var: Quote Alıntı

  * IPA : /kwəʊt/ IPA: / kwəʊt /
  * Audio (US) help , file Ses (ABD), dosya yardım
  * Rhymes: -əʊt Tekerlemeler:-əʊt

[ edit ] Verb [Değiştir] Fiil

Infinitive Mastar to quote alıntı yapmak


Third person singular Üçüncü şahıs tekil quotes tırnak


Simple past Geçmiş quoted alıntı


Past participle Past participle quoted alıntı


Present participle Present participle quoting alıntı

to quote ( third-person singular simple present quotes , present participle quoting , simple past and past participle quoted ) (üçüncü şahıs tekil basit mevcut tırnak teklif için, present participle, alıntı geçmiş ve past participle alıntı) basit

 1. ( transitive ) To refer to (part of) a statement that has been made by someone else. (Geçişli) (part of) bir başkası tarafından yapılmış bir açıklamaya bakın için.
 2. ( transitive ) To prepare a summary of work to be done and set a price . (Geçişli) çalışmalarının bir özetini hazırlamak için yapılacak bir fiyat belirlemek.
 3. ( Commerce ) ( transitive ) To name the current price, notably of a financial security. (Ticaret) () geçişli, cari fiyat isim için özellikle mali güvenlik.
 4. ( intransitive ) To indicate verbally or by equivalent signs that a quotation is starting (Geçişsiz) sözlü belirtmek için veya eşdeğeri işaretleri ile bir tırnak başlıyor

Synonyms [Değiştir] Sıfat

 • cite Cite

Antonyms / antonyms

 • unquote tırnağı kapatmak

[ edit ] Derived terms [Değiştir] Sıfat

 • quotable tekrarlanabilir
 • misquote yanlış aktarmak

[ edit ] Related terms [Değiştir] İlgili terimler

 • quota kota
 • quotation tırnak
 • quotidian gündelik
 • quotient bölüm

[ edit ] Translations [Değiştir] Çeviriler [hide ▲] to refer to a statement that has been made by someone else bir başkası tarafından yapılmış bir açıklamaya başvurmak için

  * Czech: citovat cs (cs) Çekçe: citovat CS (CS)
  * Dutch: aanhalen nl (nl) , citeren nl (nl) Hollandaca: aanhalen nl (NL), citeren nl (nl)
  * Estonian: osundama et (et) Estonya: osundama et (et)
  * Finnish: lainata fi (fi) Fince: lainata fi (fi)
  * French: citer fr (fr) Fransızca: citer fr (fr)


  * Hungarian: idéz hu (hu) Macarca: idéz hu (hu)
  * Polish: cytować pl (pl) Lehçe: cytować pl (pl)
  * Portuguese: citar pt (pt) Portekizce: Alıntı PT (pt)
  * Spanish: citar es (es) İspanyolca: Alıntı es (es)
  * Turkish: vecize tr (tr) , alinti tr (tr) , söz tr (tr) Türk:), alinti tr (tr), söz tr (tr) tr (tr Vecize


  *
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)

[hide ▲] to prepare a summary of work to be done and set a price çalışmalarının bir özetini hazırlamak için yapılacak ve bir fiyat belirlemek

  * Dutch: een bestek opmaken , een (prijs)offerte doen Hollandaca: een bestek opmaken, een (prijs) offerte doen


  * Simplified Chinese: 报价 , 开价 Basitleştirilmiş Çince: 报价, 开价


  *
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)

[hide ▲] to name the current price cari fiyat isim

  * Czech: kótovat cs (cs) , kotovat cs (cs) Çekçe: kótovat CS (CS), kotovat CS (CS)
  * Dutch: quoteren Hollandaca: quoteren


  * Portuguese: cotar pt (pt) Portekizce: cotar PT (pt)


  *
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)
  The translations below need to be checked and inserted above into the appropriate translation tables, removing any numbers. Çeviriler aşağıda kontrol edilmesi ve yukarıda uygun çeviri tablolar eklenmiş herhangi bir sayı kaldırarak gerekir. Numbers do not necessarily match those in definitions. Numaraları mutlaka bu tanımlarında uyuşmuyor. See instructions at Help:How to check translations . Yardım Örnekler: Nasıl çevirileri kontrol etmek.

[hide ▲] Translations to be checked Çeviriler kontrol edilmesi için

  * Spanish : citar İspanyolca: Alıntı


  *
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)

[ edit ] Noun [Değiştir] Ad

Singular Tekil quote alıntı


Plural Plural quotes tırnak

quote ( plural quotes ) tırnak (çoğul tırnak)

 1. A quotation , statement attributed to someone else. Bir tırnak, beyanı biri başka atfedilmiştir.
 2. A quotation mark . Bir tırnak işareti.
 3. A summary of work to be done with a set price. Çalışmalarının bir özetini bir dizi fiyat ile yapılacak.
     After going over the hefty quotes , the board decided it was cheaper to have the project executed by its own staff Iri tırnaklar üzerinde gidiş sonra, Kurul, projenin kendi personeli tarafından yürütülen için daha ucuz olduğuna karar verdi

[ edit ] Usage notes [Değiştir] Kullanım notları This section does not cite its references or sources. Bu bölümde kendi referansları veya ZEIT. You can help Wiktionary verify this information by introducing appropriate citations. Sen Vikisözlük uygun alıntılar getirerek bu bilgileri doğrulamak yardımcı olabilir.

In a technical sense, "quote" is not a noun but a verb. Teknik anlamda, "böyle" bir isim ama bir fiil değildir. "a Quote" has seen common use for well over a hundred years, however, so if you (mis)use it you are still likely to be understood and are unlikely to be corrected except in a highly formal or academic context. için bir yüz yıl boyunca iyi, ancak, eğer (MIS) hala anlaşılması ve olası bir çok resmi ya da akademik bağlamda dışında düzeltilmesi olasılığı kullanmak "Teklif" ortak kullanım görmüştür. [ edit ] Derived terms [Değiştir] Sıfat

  * pull-quote Açılan teklif

[ edit ] Translations [Değiştir] Çeviriler [hide ▲] a statement attributed to someone else bir açıklamada başkasına atfedilen

  * Dutch: citaat n . , (tekst) aanhaling Hollandaca: citaat N. (Tekst) aanhaling
  * Estonian: osundus et (et) Estonya: osundus et (et)
  * French: citation fr (fr) f . Fransızca: alıntı fr (fr) f.
  * Polish: cytat pl (pl) Lehçe: cytat pl (tr)
  * Russian: цитата ru (ru) , фраза ru (ru) Rusça: цитата ru (ru), фраза ru (ru)
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)
   Loading...

[hide ▲] a quotation mark bir tırnak işareti

  * Dutch: aanhalingsteken nl (nl) Hollandaca: aanhalingsteken nl (NL)


  * Polish: cudzysłów pl (pl) Lehçe: PL (tr) cudzysłów


  *
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)

[hide ▲] a summary of work to be done with a set price çalışmalarının bir özetini bir dizi fiyat ile yapılacak

  * Dutch: bestek n . , (prijs) offerte , prijsopgave Hollandaca: bestek N., (Prijs), prijsopgave offerte
  * French: devis fr (fr) m . Fransızca: devis fr (fr) m.


  * Hebrew: הצעת מחיר he (he) f . İbranice: הצעת מחיר o (he) f.


  *
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)
  The translations below need to be checked and inserted above into the appropriate translation tables, removing any numbers. Çeviriler aşağıda kontrol edilmesi ve yukarıda uygun çeviri tablolar eklenmiş herhangi bir sayı kaldırarak gerekir. Numbers do not necessarily match those in definitions. Numaraları mutlaka bu tanımlarında uyuşmuyor. See instructions at Help:How to check translations . Yardım Örnekler: Nasıl çevirileri kontrol etmek.

[hide ▲] Translations to be checked Çeviriler kontrol edilmesi için

  * French : citation , devis m . Fransızca: alıntı, devis m.


  *
   Add translation : More
   masc. fem. neuter common gender plural
   Transliteration: (e.g. ázbuka for азбука)
   Page name: (e.g. amo for amō)
   Qualifier: (e.g. literally, formally, slang)
   Script template: (e.g. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)

[ edit ] See also [Değiştir] Ayrıca bakınız

  * attest kanıtlamak
  * MSRP RRP
  * invoice . fatura.

[ edit ] Anagrams [Değiştir] Anagrams

  * Alphagram : eoqtu Alphagram: eoqtu
  * toque miğfer

[ edit ] Italian [Değiştir] İtalyanca [ edit ] Noun [Değiştir] Ad

quote f . quote f.

 1. Plural form of quota . Kota ve Çoğul formu.

German [edit] Etymology

From Latin quotum 'quantity' [edit] Pronunciation Wikipedia-logo.png German Wikipedia has an article on: Quote

  * Audiohelp, file

[edit] Noun

Quote f. (genitive Quote, plural Quoten)

 1. A quota

[edit] Synonyms

  * Kontingent n.
  * Menge

Retrieved from "http://en.wiktionary.org/wiki/Quote" Categories: Latin derivations | German nouns

Wikipediadan (düzenlenecek)

Quotation is used in text to indicate the words of another speaker or writer.

Tırnak metin başka bir konuşmacı veya yazar kelimeleri belirtmek için kullanılır.

In speech and written text, quote may also refer to:

Konuşma ve yazılı metin olarak, teklif de anlamlara gelebilir:
 • Nested quotation , quotation inside a quotation / Iç içe tırnak, bir tırnak içinde tırnak
 • Block quotation and Pull quotes , methods to highlight quotations in texts or on web pages
Blok tırnak ve tırnak çekin, yöntem metinlerinde istekleri sayfasına ekleyin veya web sayfalarında vurgulamak için
 • Quotation mark glyphs , air quotes , and scare quotes , punctuation marks and their usage
Tırnak işareti glifleri, hava tırnak ve tırnak korkutmak, noktalama işaretleri ve bunların kullanımı
 • Quotation mining , compiling quotations / Tırnak madencilik, derleme istekleri sayfasına ekleyin
 • Quoting out of context , a form of fallacy / Bağlam, yanlış bir formu dışarı teklif
 • Use-mention distinction and quasi-quotation , the philosophical distinction between mentioning a word and using it to denote a thing or idea
Kullanımı söz ayrım ve yarı-tırnak, bir kelime söz ve bir şey veya fikir belirtmek için kullanmadan arasında felsefi ayrım

In computing, quote may refer to: / Computing, teklif anlamlara gelebilir:

 • String literals , computer programming languages' facility for embedding text in source code
String Değişmezler, kaynak kod metin katıştırma için bilgisayar programlama dilleri 'tesisi
 • Quoting in Lisp , the Lisp programming language's notion of quoting
Lisp içinde teklif tarihi, teklif ve Lisp programlama dili kavramı
 • Quoted-printable , encoding method for data transmission
Veri aktarımı için Quoted-printable, kodlama yöntemi

Quote may also refer to: / Quote da anlamlara gelebilir:

 • Financial quote or sales quote , commercial statement detailing a set of products and services to be purchased in a single transaction by one party from another for a defined price
Mali teklif veya satış teklif, ticari beyanı ürün ve hizmetleri bir dizi ayrıntılı tek bir işlemle bir parti tarafından tanımlanmış başka bir fiyat için satın alınacak
 • Quote.com , a financial website /Quote.com, mali bir web sitesi
 • Quote (Cave Story) , main fictional character / Quote (Cave Story), ana hayali karakter
 • Quote notation , representation of certain rational numbers / Quote gösterim, bazı rasyonel sayılar temsil
 • Quote... Quote ... Unquote , panel game on BBC Radio 4
Tırnağı kapatmak, BBC Radio 4 panelinde oyun

Disambig gray.svg This disambiguation page lists articles associated with the same title.

Bu anlam ayrımı sayfası yazı aynı başlık ile ilgili listeler.

If an internal link led you here, you may wish to change the link to point directly to the intended article.

Eğer bir iç bağlantı burada yol, sen bağlantıyı değiştirmek için doğrudan amaçlanan makale işaret isteyebilirsiniz.

Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Quote " "Http://en.wikipedia.org/wiki/Quote adresinden" alındı


"quote" nakilleri

Quotes

  * "Die Wirklichkeit erschließt sich am einfachsten zitatenweise. " - Elazar Benyoëtz , Einsprüche. "Gerçeklik en kolay akıllıca Zitat kendini ortaya koymaktadır." - Elazar Benyoëtz, temyiz. München: Gotthold Müller, 1973, S. 42. Münih: Gotthold Müller, 1973, s. 42
  * "Ein belesener Mann zitiert nie genau, eben weil er so belesen ist." "Bir iyi-doğru, kesin, çünkü çok iyi okumak bir tırnak hiç adam okuyun." - Hesketh Pearson , Common Misquotations, 1934 - Hesketh Pearson, Ortak Misquotations, 1934
  * "Ein gedruckt vorliegendes Zitat ist relativ leicht einem Autor zuzuordnen. Bei Filmzitaten sieht das oft ganz anders aus. Mehrere Autoren adaptieren eine literarische Vorlage, andere machen daraus ein Drehbuch , das von wieder anderen mehrmals überarbeitet wird, Regisseure und Schauspieler passen das Ganze ihren Bedürfnissen an. Dann wird ein Film synchronisiert." "Bir teklif basılı bir biçimde göreceli bir yazar atamak kolaydır. Filmi tırnak genellikle oldukça farklı görünüyor. Sayıda yazar, diğer bir senaryo içine, hala diğerleri tarafından birkaç kez, yönetmenleri ve oyuncuları da revize edilecektir make it onların tüm ihtiyaçlarına uygun bir edebi modeli adapte güncellenmiştir. Sonra bir filmi senkronize olacak. " - Peter Kordt , Ich seh Dir in die Augen, Kleines. - Peter Kordt, ben gözde evlat görüşürüz. Das große Buch der Filmzitate, die besten Dialoge aus mehr als 2000 Filmen. Büyük Kitap Film Alınan fazla 2000 filmleri en iyi diyalog. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin, 2004, ISBN 3-89602-540-6 , S. 5 Schwarzkopf & Henkel, Berlin, 2004, ISBN 3-89602-540-6, s. 5
  * "Falschzitate sind der Stolz und das Vorrecht der Gebildeten ." "Falschzitate gurur ve eğitimli sınıfların bir ayrıcalığı vardır." - Hesketh Pearson , Common Misquotations, 1934 - Hesketh Pearson, Ortak Misquotations, 1934
  * "Für einen ungebildeten Menschen ist das Lesen von Zitatensammlungen eine gute Sache." "Cahil bir adam için özlü sözler koleksiyonlarını okumak için iyi bir şeydir." - Winston Churchill , My Early Life, Kapitel 9, 1930 - Winston Churchill, En Erken Life, Bölüm 9, 1930
  * "Von den meisten Büchern bleiben nur Zitate übrig. Warum nicht gleich nur Zitate schreiben ?" "Sadece tırnak kalır kitapların çoğu. Değil tırnak gibi yazmak Neden?" - Stanisław Jerzy Lec , Unfrisierte Gedanken - Stanislaw Jerzy Lec, Unfrisierte düşünceler
  * "Wer zitiert, gewinnt!" Kim tırnak "Herkes kazanır!" - Peter Kordt , Ich seh Dir in die Augen, Kleines. - Peter Kordt, ben gözde evlat görüşürüz. Das große Buch der Filmzitate, die besten Dialoge aus mehr als 2000 Filmen. Büyük Kitap Film Alınan fazla 2000 filmleri en iyi diyalog. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin, 2004, ISBN 3-89602-540-6 , S. 4 Schwarzkopf & Henkel, Berlin, 2004, ISBN 3-89602-540-6, s. 4
  * "Zitate erfinden , eine hübsche Idee!" "Alınan güzel bir fikir icat!" - Julia Karnick , Brigitte Nr. 24/2006, S. 11 - Julia Karnick, Brigitte No 24/2006, s. 11

[ Bearbeiten ] Weblinks [Edit] Referanslar Vikisöz Siehe auch: Spruch Ayrıca bakınız: büyü

Zitat

Das Wort Zitat kann aus dem lateinischen Wort citare (= herbeirufen) hergeleitet werden und hat die Bedeutung einer wörtlich übernommenen Stelle aus einem Text oder ein Hinweis auf eine bestimmte Textstelle.

Sözcük tırnak Latince kelime citare den (=) toplamak ve elde olmak için önlerine bir metin veya belirli bir geçiş için bir referans bir geçiş anlamı üzerinde almıştır.

Ein Zitat ist also ein expliziter Hinweis auf einen anderen Autor.

Bir teklif böylece başka bir yazara açıkça bir referanstır.

Auch andere Medien , wie Bilder und Musik , können als Zitat verwendet werden.

Fotoğraf ve müzik gibi diğer medya, bir teklif olarak kullanılabilir.

Zitate, deren ursprünglicher Kontext verloren und nicht mehr rekonstruierbar ist, werden zu Fragmenten .

Tırnak, ve asıl bağlamı kaybetti artık parçaları haline yeniden olabilir.

Auch beim politischen Meinungsstreit spricht man von Zitaten, wenn man sich auf Äußerungen anderer bezieht. Başka kaygıların tabloların dayanıyordu bile siyasi tartışmalara alıntılar için, denir. Im Journalismus wird ein direkt verwendetes Zitat in wörtlicher Rede auch als O-Ton (Originalton) bezeichnet. Gazetecilik olarak, doğrudan bir edebi konuşmasında alıntı kullanılan orijinal ses (orijinal ses denilen bir bir).

Bekannte Zitate werden häufig als geflügeltes Wort verwendet. Ünlü Teklif hazırlaması sık sık bir ev sözcük olarak kullanılır bulunmaktadır. Beispielsweise sind viele Textstellen aus der Bibel so stark im allgemeinen Sprachgebrauch verankert, dass sie kaum mehr als Zitat empfunden werden. Örneğin için, İncil birçok pasajlar kadar ortak dilinde bunun pek bir tırnak olarak algılanması olabilir de kökleri vardır.

In der Regel wird ein Zitat durch eine Quellenangabe oder einen Literaturnachweis belegt, indem sein Autor und die genaue Textstelle genannt wird. Genel olarak, bir kaynak veya bir edebiyat kanıt tarafından bir teklif onun yazar ve tam geçit tarafından denir gösterdi olduğunu. Ein solcher Verweis wird in der Bibliothekswissenschaft als Zitation bezeichnet. Böyle bir referans bir alıntı olarak kütüphane bilimde bilinen bir. Zitationen können auch ohne dazugehöriges Zitat auftreten. Atıflar ona eşlik eden atıf olmadan oluşabilir. Inhaltsverzeichnis Içeriği [Verbergen]

  * 1 Zitate und Urheberrecht 1 Quotes ve telif hakkı
     o 1.1 Zitate im deutschen Urheberrecht Alman telif hukuk 1,1 Teklif hazırlaması
     o 1.2 Zitate im Schweizer Recht Swiss hukuk 1,2 Teklif hazırlaması
     o 1.3 Zitatrecht in Österreich Avusturya'da 1,3 Citation yasa
     o 1.4 Zitate nach liechtensteinischem Recht Liechtenstein Hukukunda 1,4 Teklif hazırlaması 
  * 2 Zitate im Meinungsstreit Çelişkiler içinde 2 alıntıları
  * 3 Zitate in der Wissenschaft Bilim 3 alıntıları
     o 3.1 Wissenschaftliche Zitierrichtlinien 3,1 Bilimsel Zitierrichtlinien
     o 3.2 Bedeutung 3,2 Önemi 
  * 4 Zitieren im Internet 4 İnternet Cite
  * 5 Siehe auch 5 Ayrıca bakınız
  * 6 Einzelnachweise 6 tek kanıtı
  * 7 Literatur 7 Edebiyatı
  * 8 Weblinks 8 Referanslar

Zitate und Urheberrecht [ Bearbeiten ] [Edit] Atıflar ve Telif hakkı

Die Verwendung von Zitaten ist durch das Urheberrecht geregelt und unter bestimmten Voraussetzungen gestattet, ohne dass eine Erlaubnis des Urhebers eingeholt oder diesem eine Vergütung gezahlt werden müsste (§ 51 UrhG in Deutschland, siehe unten). Atıf kullanımı telif hakları kanunu tarafından yönetilir olduğunu ve belirli şartlar altında yazarın izni olmadan izin veya bu tazminat elde Almanya'da, aşağıya bakın (§ 51 UrhG ödenmesi gerekmektedir). Die allgemeine Begründung dafür ist, dass Zitate der kulturellen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung einer Gesellschaft dienen (siehe auch Informationsfreiheit ). Bu tırnaklar bir toplumun kültürel ve bilimsel ilerleme için () da bilgileri görmek için kullanılan bir genel nedeni. Zitate stellen einen Unterfall der urheberrechtlichen Schranken dar. Quotes bir alt telif bar dar bir kategori vardır.

Zitate sind mit Quellenvermerken zu versehen (Gebot der Quellenangabe in § 63 deutsches UrhG im Sinne einer genauen Angabe der Fundstelle). Teklif hazırlaması kaynak notları ile § 63 Alman Telif Hakkı Yasası olarak kaynak için (sağ için kesin bir gösterge yönünden) referans sağlanan vardır. Das Zitatrecht dürfen nur Werke beanspruchen, die selbst urheberrechtlichen Schutz genießen, also eine eigene „ Schöpfungshöhe “ aufweisen. Alıntıyla hakkı yalnızca eser talep edebilir kendileri için, var ayrıca "yaratıcı kendi yüksekliği telif hakkı koruma zevk." Demnach dürfen sich Zitatsammlungen, die ausschließlich Fremdleistungen wiedergeben, nicht auf das Zitatrecht berufen. Dolayısıyla özlü sözler koleksiyonları sadece, teklif sağ dayanmaz dış hizmetler yansıtıyor olabilir. Die (wirtschaftlichen) Interessen des Urhebers bzw. Rechteinhabers des zitierten Werkes dürfen durch ein Zitat nicht über Gebühr eingeschränkt werden. () Yazarı veya Year eserin telif hakkı sahibinin çıkarlarını ekonomik haksız yere bir tırnak ile sınırlı olmamalı.

Zitate unterliegen dem Änderungsverbot , doch sind Kürzungen zulässig, wenn sie den Sinn nicht entstellen. Teklif hazırlaması yasağı değişikliği tabidir, ama eğer anlamını bozucu olmayan kesim izin veriliyor.

Unterschieden werden: Fark vardır:

  * Großzitate – Zitate ganzer Werke Großzitate - tüm eserlerin Teklif hazırlaması
  * Kleinzitate – auszugsweise Zitate, z. B. einzelne Sätze oder Gedankengänge Klein tırnak - kısmi tırnak, tek tek cümle veya fikirler gibi
  * Bildzitate , Musikzitate und Filmzitate Bild tırnak, Müzik tırnak, ve film tırnak

Großzitate sind nur in wissenschaftlichen Arbeiten zulässig. Großzitate bilimsel çalışma sadece izin verilmektedir. Voraussetzung für ein Großzitat ist die bereits erfolgte Veröffentlichung (in Deutschland: das Erscheinen). Bir Großzitat için Gereksinimi zaten göstermek Almanya () yayımlanır.

Kleinzitate dürfen weiterreichend verwendet werden. Klein tırnak olabilir daha geniş kapsamlı kullanır. Der Zitierzweck muss erkennbar sein. Zitierzweck görülme gerekir. Das Zitat muss also in irgendeiner Beziehung zu der eigenen Leistung stehen, beispielsweise als Erörterungsgrundlage. Tırnak nedenle bazı ilişki içinde kişinin kendi performansına, tartışmalar için bir temel olarak örneğin olmak zorundadır. Der Umfang des Zitats muss dem Zweck angemessen sein. Alıntının ölçüde amaçla orantılı olmalıdır.

Bildzitate sind rechtlich am schwierigsten zu handhaben. Bildzitate sind einerseits als Großzitate (im wissenschaftlichen Bereich) gerechtfertigt, andererseits aber nach herrschender Lehre auch als Große Kleinzitate möglich. Hem Großzitate bilim () gibi, haklı Bild tırnak yasal olarak en başa zordur. Resim istekleri sayfasına ekleyin ama olası diğer büyük küçük tırnak gibi geçerli doktrini göre.

Filmzitate werden als Sonderform von Bildzitaten angesehen. Filmzitate resimli özlü sözler özel bir biçimi olarak kabul edilebilir. Allerdings ist es beispielsweise in der Filmbranche nicht unüblich, Parodien auf ganze Filme zu produzieren, die als eigenständige Kunstwerke angesehen und akzeptiert werden, auch wenn das parodierte Original (bei dieser Kunstform notwendigerweise) eindeutig erkennbar ist. Ancak, bu olağandışı olduğunu, film endüstrisinde örneğin hangi sanat bağımsız eser olarak incelendi ve kabul bütün film,, ve taklitleri üretmek yok bile orijinal parodisi bu sanat formu (, mutlaka) açıkça görülebilir üzerinde. Zitate im deutschen Urheberrecht [ Bearbeiten ] [Edit] Alman telif hukuk Quotes

Im deutschen Urheberrecht gilt für Zitate § 51 UrhG (Stand: 1. Januar 2008): Alman telif hakkı yasası altında alıntılar için § 51 UrhG için geçerlidir (1 Ocak 2008 itibariyle):

  UrhG § 51 Zitate UrhG § 51 Quotes
  Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Sürece kullanmak, kendi alanlarında belirli bir amaç tarafından haklı olduğunu, kopyalama, dağıtım ve tırnak amacıyla yayınlanan bir çalışma, kamu performans İzin. Zulässig ist dies insbesondere, wenn Özellikle İzin eğer
   1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden, bağımsız bir bilimsel çalışmanın yayınlanmasından sonra içerik dahil göstermek için bireysel eser bulunmaktadır
   2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden, Ajanslar bağımsız bir dilsel çalışma yukarıda bir çalışma yayın şunlardır
   3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik angeführt werden. bir müzik eseri tek tek noktaları müzik ayrı bir parçasında da sözlerine ekledi.

Zitate im Schweizer Recht [ Bearbeiten ] [Edit] İsviçre hukuk Quotes

Art. 25 Zitate des Urheberrechtsgesetzes (URG) lautet: Madde 25 Telif Hakkı Yasası (LDA) tırnak geçerli:

   1. Veröffentlichte Werke dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. Eğer teklif, bilgi açıklamak ya da gösteri amaçlı ve tırnak kapsamı için Yayınlandı eserler bu amaçla tarafından haklı bir alıntı olabilir.
   2. Das Zitat als solches und die Quelle müssen bezeichnet werden. Ve kaynak böyle bilinmesi gerekmektedir olarak tırnak. Wird in der Quelle auf die Urheberschaft hingewiesen, so ist diese ebenfalls anzugeben. Yazarlık için kaynak dikkat çeken, onlar da açıklanması gerekir.

Von Bedeutung für die Auslegung dieser Vorschrift war ein Rechtsstreit zwischen dem Historiker Georg Kreis und der Zeitschrift Schweizerzeit , die ein vollständiges Editorial von Kreis ohne seine Erlaubnis abdruckte. Bu hükmün yorumlanması için önem Tarihçi Georg Kreis arasında bir anlaşmazlık, ve İsviçre dergisi Time, bu onun izni olmadan dairenin tüm içerik yayımlanmaktadır oldu. Das Gericht kam zum Ergebnis, dass die Zitierung eines ganzen Werks zulässig sei, solange es dem Zweck des Zitats behilflich sei. Mahkeme sonucu bu bütün bir çalışma alıntı edilemeyeceği için, sürece alıntı amacı olarak size yardımcı olmaktır geldi. Im genannten Fall verfasste der Zürcher Politiker Christoph Mörgeli in der Tageszeitung Tages-Anzeiger ein Editorial, und eine Woche später antwortete sein Kontrahent Georg Kreis mit einem eigenen. Durumda Zürih politikacı Christoph Mörgeli için yazdı gazetesi Tages olarak anılacaktır-Anzeiger bir editör ve bir hafta sonra, rakibi George yanıtladı kendi çemberle. Um dem Leser der Schweizerzeit in sinnvoller Weise den Konflikt darzustellen, sei der vollständige Abdruck beider Texte nötig gewesen. [1] Okuyucu çatışma hem makalelerin tam metin olarak gerekli sahip olduğunu anlamlı bir şekilde İsviçre zaman göstermek için kullanılır. [1] Zitatrecht in Österreich [ Bearbeiten ] Avusturya [Edit] Citation yasa

§ 46 UrhG (at) regelt das Zitatrecht. § 46 UrhG (at) sağ teklif için yönetir. Bildzitate werden vom Wortlaut nicht erfasst, wurden aber von der Rechtsprechung als zulässig angesehen. Metin alıntıları görüntü, ama dahil değildir mahkemeler tarafından kabul edildi kabul gerekir.

Der Text des § 46 UrhG lautet: § 46 Copyright Act of metni sağlar:

  Zulässig sind die Vervielfältigung und die Verbreitung sowie der öffentliche Vortrag und die Rundfunksendung: Gibi üreme ve yayılma İzin kamu ve radyo yayını dersler:
   1. wenn einzelne Stellen eines veröffentlichten Sprachwerkes angeführt werden; zaman bireysel kuruluşları yayımlanmış bir edebi eser verilmiştir;
   2. wenn einzelne Sprachwerke oder Werke der im § 2, Z 3, bezeichneten Art nach ihrem Erscheinen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein die Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden; ein Werk der im § 2, Z 3, bezeichneten Art darf nur zur Erläuterung des Inhaltes aufgenommen werden. Bazı dil işleri, veya § 2, Z 3 çalışır, bir ölçüde bir tür bilimsel çalışmalarına temel şey kurma amacı tarafından haklı kendi görünümünü sonra açıklanan, § 2, Z 3 belirtilen bir çalışma dahil, tür sadece içerik açıklanması kaydedilir.

Zitate nach liechtensteinischem Recht [ Bearbeiten ] [Edit] Alınan Liechtenstein Hukukunda

Die Rezeptionsvorlage für das liechtensteinische Urheberrechtsgesetz ( URG ) bildete das schweizerische Urheberrechtsgesetz. Ön Liechtenstein telif hakkı yasası (ACL) için İsviçre telif hakkı yasası vardı şablonu.

Art. 27 ( Zitate ) des liechtensteinischen Urheberrechtsgesetzes (URG, LGBl 160/1999) lautet: Liechtenstein Telif Hakkı Kanunu Madde 27 (alıntı) (LDA, LGBl 160/1999 ise):

   1. Veröffentlichte Werke dürfen zitiert werden, wenn das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur Veranschaulichung dient und der Umfang des Zitats durch diesen Zweck gerechtfertigt ist. Eğer teklif, bilgi açıklamak ya da gösteri amaçlı ve tırnak kapsamı için Yayınlandı eserler bu amaçla tarafından haklı bir alıntı olabilir.
   2. Das Zitat als solches und die Quelle müssen bezeichnet werden. Ve kaynak böyle bilinmesi gerekmektedir olarak tırnak. Wird in der Quelle auf die Urheberschaft hingewiesen, so ist diese ebenfalls anzugeben. Yazarlık için kaynak dikkat çeken, onlar da açıklanması gerekir.

Bedeutende Rechtsprechung zu dieser Bestimmung durch liechtensteinische Gerichte ist in noch keine erfolgt. Liechtenstein mahkemeler tarafından bu hüküm tarihinde önemli içtihadı hiçbir yapılmışsa. Zitate im Meinungsstreit [ Bearbeiten ] [Edit] tartışmalara tırnak

In der öffentlichen Auseinandersetzung werden oft Äußerungen von Politikern oder anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angeführt, um sie zurückzuweisen oder die eigene Auffassung zu untermauern. Kamuoyu tartışması genelde politikacılar veya diğer kamu figürleri tarafından beyan veya kanıtlamak için kendi görüşünü çürütmek gösterdi vardır. Gegen wahre Zitate kann sich ihr Urheber nicht wehren. Gerçek tırnak doğru onların neden savunmak değildir. Niemand braucht es sich aber gefallen zu lassen, dass ihm falsche Zitate unterschoben werden oder dass Zitate etwa durch Auslassungen verfälscht werden. Kimse ile koymak için gereklidir ancak onun yanlış tırnak eksikliklerden ya da bu şekilde bozulmuş olan tırnak foisted olabilir. Solche Manipulationen verstoßen gegen das Persönlichkeitsrecht . Bu tür manipülasyon kişisel haklarını ihlal. Wie das Landgericht Berlin in einer juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Bundesumweltminister Jürgen Trittin und der Bild-Zeitung unterstrich, sind an die Wiedergabe wörtlicher Zitate strenge Anforderungen zu stellen. [2] Federal Çevre Bakanı Jürgen Trittin ve Bild gazetesi arasında yasal anlaşmazlığında Berlin bölge mahkemesi olarak altı çizili oyun içinde, sıkı gereksinimleri çok edebi Teklif hazırlaması vardır vardır. [2] Zitate in der Wissenschaft [ Bearbeiten ] [Edit] bilim Atıflar

Zitate haben in der Wissenschaft ihre größte Bedeutung. Bilim Atıflar onların büyük bir öneme sahip. Wissenschaftler sind stets darauf angewiesen, Arbeiten anderer Personen zu verwenden, damit etwa unnötige Wiederholungen eines Experiments verhindert werden. Bilim adamları her zaman amacıyla bir denemenin gereksiz tekrarı önlemek için diğer kişilerin çalışma ile bağlıdır. Der Wissenschaftler arbeitet sozusagen auf den Schultern eines Riesen (dh auf der Erfahrung seiner vielen Vorgänger): Zum Beispiel wird im einleitenden Text einer Dissertation mit Zitaten belegt, welche Aspekte des Themas schon bekannt sind und welche Wissenslücken noch bestehen. Bilim adamı gibi devlerin omuzları üzerinde, pek çok yeni modellerinin deneyimlerini (IE) çalışıyorlardı, bir tez bu sorunun yönleri olan teklifler, ile belgelenen ve giriş metni örneğin olduğu zaten bilinen ve ne hala boşluklar var.

In der Wissenschaft wird davon ausgegangen, dass ein Forscher die Literatur zu seinem Thema kennt und sich mit den bisherigen Erkenntnissen auseinandergesetzt hat. Bilim olarak, bu araştırmacı ve konuyla ilgili literatür bilir son bulgular ele sahip olduğu varsayılır. Wenn man etwas von einem anderen Autor übernimmt, muss man die Quelle und gegebenenfalls die Art der Übernahme deutlich machen, sonst setzt man sich dem Vorwurf des Plagiats aus (siehe auch Betrug und Fälschung in der Wissenschaft ). Eğer bir yazarın başka bir şey kabul eder, biz ve olasılıkla önemli, aksi takdirde biz intihal suçlanan olacaktır (da) bilim yılında dolandırıcılık ve sahtecilik görmek ediniminin tipi kaynak yapmak gerekir. Das Zitieren und die Quellenangabe haben folgenden Sinn: Kaynak künye ve şu anlama gelir:

  * Wissenschaftliche Arbeit ist Arbeit in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft; es soll bereits getätigte Arbeit nicht unnötigerweise wiederholt werden. Bilimsel çalışma bilimsel bir topluluk içinde çalışmak, çalışmak gerektiğini zaten gereksiz yere tekrarlanmaz yapılır.
  * Wissenschaftliche Arbeit muss nachprüfbar sein, daher muss genau angegeben werden, worauf man sich beruft. Bilimsel çalışma, bu nedenle tam olarak belirtmelisiniz ne çağırdı doğrulanabilir olmalıdır.
  * Wissenschaftliche Arbeit muss anerkannt werden. Bilimsel çalışmaları göz önüne alınmalıdır. Die Übernahme von Erkenntnissen ohne Erwähnung des benutzten Autors ist geistiger Diebstahl; sie ist unmoralisch und kann soziale und rechtliche Folgen haben. Entelektüel hırsızlık yazarın kullanım söz olmaksızın bilgi ve edinimi, bu ahlaksız ve sosyal ve hukuki sonuçlar doğurabilir.

In der Praxis kann es allerdings zu Unsicherheiten dazu kommen, ob eine Erkenntnis Allgemeingut ist und belegt werden muss, ob ein Autor tatsächlich unabhängig von einem anderen zur selben Erkenntnis gekommen ist usw. Pratik olarak, Ancak, bu belirsizliği, bir algı yaygın olarak mülkiyet olarak ve yol açabilecek belgelenmelidir, ister yazar gerçekten birbirinden aynı sonuca, vb için bağımsız geldi

In der literaturwissenschaftlichen Theoriebildung gelten Zitate als Fall von Intertextualität (siehe auch Intertextualitätstheorie ). Metinlerarasılık durumunda edebiyat teorisi tırnak kabul vardır) olarak (ayrıca Intertextualitätstheorie bkz.

In der Wissenschaft wird grundsätzlich zwischen direkten und indirekten Zitaten bzw. Entlehnungen unterschieden: Direkte Zitate sind wörtliche Übernahmen aus der Originalquelle und sind in Anführungszeichen zu setzen. Bilim doğrudan ve dolaylı teklifler ve borçlanmalar arasında temel bir fark vardır: direkt alıntılar özgün kaynaktan harfi harfine kredileri ve tırnak işaretleri yerleştirilir. Indirekte Zitate geben demgegenüber den Inhalt der Originalquelle nicht wörtlich, sondern sinngemäß wieder („vgl. …“ – früher auch „cf.“ für „ confer “) oder dienen als Verweis auf weiterführende Literatur („siehe …“). Dolaylı tırnak kontrast vermek, orijinal kaynak içeriği yok gerçekten ama ruhu içinde (tekrar, "bakın ..." - Eskiden "cf" "görüşmek" için) durgunluk veya daha fazla okuma için bir referans olarak hizmet (bkz. ... "). Wissenschaftliche Zitierrichtlinien [ Bearbeiten ] [Edit] Bilimsel Zitierrichtlinien

Für juristisches Zitieren siehe leg cit . Devlet hukuk CITE, bacak akt bkz.

Für den wissenschaftlich korrekten Umgang mit den zitierten Quellen kann die folgende Liste als beispielhaft gelten. Kaynaklarının bilimsel olarak doğru kullanımı için bir örnek teşkil edebileceğini aşağıdaki listeden alıntı.

 1. Ein wörtliches Zitat muss formal und inhaltlich völlig mit dem Original übereinstimmen. Doğrudan teklif biçim ve içerik mükemmel orijinal maç olmalıdır. Dies gilt auch für Hervorhebungen (Unterstreichungen, gesperrt Gedrucktes u. Ä.) und eigenwillige Zeichensetzung innerhalb des Originals. Bu da italik için (vurgu, bloke ve benzeri basılı malzeme geçerlidir.) Ve kendine has noktalama Orjinal.
 2. Eigene Hervorhebungen oder eingeschobene Erläuterungen – in eckigen Klammern – müssen durch einen Hinweis wie (Hervorhebung des Verfassers) oder (Erläuterung des Verfassers) herausgestellt werden. Kişisel olayları veya yanlışlığı parantez - in - takılı bir referans (ağırlık veriliyor) gibi, ya da (not yazar) tespit edilmelidir. Beispiel: „Es darf nicht die Impression [gemeint ist wohl: der Eindruck, AK] entstehen, die Additiones [Hinzufügungen, AK] stünden so bereits in der Vorlage“ (Hervorhebung AK), wobei AK für ein Autorenkürzel steht. Örnek: "Bu izlenim değil [anlamına olasılıkla doğrudur: izlenim AK] Additiones hazırlandı [Yüklenenler AK] zaten şablonda durdu" (vurgu AK), burada AK yazar kısaltması anlamına gelir.
 3. Auslassungen mehrerer Worte oder von ganzen Teilsätzen müssen durch drei Punkte und Klammern (z. B. (…) oder […]) kenntlich gemacht werden. ((...) Veya [...]) örneğin birkaç kelime veya kelime grubu ihlali bütün parçası üç puan ile, ve parantez olmalıdır tanımlanır. Dabei ist darauf zu achten, dass durch die Auslassungen der Sinn nicht entstellt wird. Bu aklın ihmal tarafından bozulmuş değildir sağlamak için önemlidir. Auslassungen von nur einem Wort werden mit (..), also nur zwei Punkten gekennzeichnet. Bir kelime ihlali (..), sadece iki nokta işaretlenir.
 4. Bei kurzen Zitaten (ein Wort, ein Satzteil) ist darauf zu achten, dass die zitierte Textstelle in sich sinnvoll ist oder durch den Satzzusammenhang entsprechend ergänzt wird. Kısa Teklif hazırlaması için (bir kelime, bir cümle) bir alıntı geçit anlamda kendisi ya da buna göre ceza kapsamında takip yapar sağlamak için önemlidir.
 5. Ein wörtliches Zitat wird gekennzeichnet durch Anführungszeichen. Doğrudan alıntı tırnak işaretleri ile gösterilir.
 6. Ein Zitat innerhalb eines wörtlichen Zitats wird durch halbe Anführungszeichen markiert. Bir edebi tırnak içindeki alıntı tek tırnak ile işaretlenir.
 7. Wird ein längeres wörtliches Zitat in eine eigene Arbeit eingebaut, so erfolgt die Kennzeichnung zusätzlich durch Einrücken. Eğer uzun bir harfi harfine tırnak kendi çalışmaları dahil, kutluyor ek olarak girinti tarafından.
 8. Wörtliche Zitate sollten in der Regel eher sparsam und nur dann eingesetzt werden, wenn nicht nur der Inhalt der Aussage, sondern auch deren Formulierung von Bedeutung ist. Literal Teklif hazırlaması genel ve idareli kullanılması gerektiğini, yalnızca ifadenin sadece içeriği değil, aynı zamanda anlam formülasyonu. Ist das nicht der Fall, ist eine sinngemäße Wiedergabe in Form eines indirekten Zitats vorzuziehen. Dolaylı bir tırnak şeklinde tercih edilebilir olmayan durum oldu paraphrasing var.
 9. Die sinngemäße Wiedergabe fremder Äußerungen (Entlehnung) erfolgt zur Abgrenzung von eigenen Aussagen zweckmäßigerweise im Konjunktiv. Yabancı ifadeler (borçlanma) ve paraphrasing kolayca kendi ifadeleri arasında dilek olarak ayırt etmek için kullanılır. Sie wird zusätzlich gekennzeichnet durch den Namen des Verfassers und/oder Anmerkungen wie: „in Anlehnung an“; „sinngemäß nach“; „vgl. Ayrıca yazar ve / veya yorumlar: "dayalı" adı ile karakterizedir; "" mutatis mutandis için, bkz: hierzu: …“ yorumladı: ... "
 10. Alle Zitate müssen durch einen genauen Quellennachweis ergänzt werden. Tüm alıntıları doğru bir kaynak tarafından eşlik etmelidir çağırılır.
 11. Der Hinweis auf die Quellenangabe kann auf verschiedene Arten erfolgen. Kaynağına referans farklı şekillerde yapılabilir. Beim sog. „Chicago Style“ verweist eine hochgestellte Zahl oder ein hochgestelltes Zeichen am Ende des Zitats auf eine Fuß- oder Endnote, in der dann die Quelle genannt wird. Sözde "Chicago Style" bir üst karakter bir üst numarası veya bir dipnot olarak veya tırnak içinde kaynak olarak adlandırılan bir EndNote sonunda başvurulan denir. Beim sog. Harvard Style wird demgegenüber die zitierte Quelle mit Verfasserangabe, Erscheinungsjahr und ggf. Seite direkt – in Klammern gesetzt – im Text genannt (Theisen 2004). So-Harvard tarzı denilen Year kaynak byline, yayın tarihi ve herhangi bir siteye doğrudan parantez - in - metin (Theisen 2004) aksine bulunmaktadır.
 12. Die Quellenangabe kann in Form eines Vollbelegs in der Fußnote oder am Schluss der gesamten Arbeit aufgeführt werden (Kurzbeleg). Kaynak (Kurzbeleg şeklinde tamamen dipnot, ya da tüm çalışma Sonuç olarak işgal gerçekleştirilen) olması olabilir. Beim Kurzbeleg sind dabei verschiedene Formen üblich. Zaman uygulama Kurzbeleg farklı formları. Der platzsparendste, aber am wenigsten aussagekräftige Zitierstil ist die fortlaufende Nummerierung aller zitierten Quellen. Yerden tasarruf sağlayan, ama en anlamlı tırnak prosedürü tüm kaynakların numaralandırma sıralı çağırılır. Insbesondere in der Informatik üblich ist eine Kombination der ersten drei Buchstaben des Autorennamens und der letzten beiden Ziffern des Erscheinungsjahres (z. B. „The04“ für Theisen 2004). ( "Theisen 2004 için) The04 örneğin Özellikle bilgisayar bilimleri ortak yazarın adının ilk üç harf kombinasyonu ve yayın yılın son iki basamağıdır. Wohl am weitesten verbreitet ist der vollständige Verfassernamen mit Erscheinungsjahr, wobei mehrere Quellen desselben Autors innerhalb eines Jahres durch fortlaufende Buchstaben kenntlich gemacht werden (z. B. „Theisen 2004c“). Muhtemelen en çok kullanılan yayın yıl tam yazar adı, bir yıl içinde aynı yazar tarafından çeşitli kaynaklardan ile sıralı harfler örneğin () tarafından gösterilir, "Theisen 2004c. Weniger üblich, aber am aussagekräftigsten ist die Quellenangabe unter Hinzufügung eines Schlagwortes, das den mit der Materie vertrauten Leser zumeist bereits die zitierte Quelle erkennen lässt, z. B. in der Form „Theisen (Wissenschaftliches Arbeiten, 2004)“. Daha az, ama en anlamlı ortak kaynak, bu okuyucu genellikle madde ile tanıdık sağlayan bir anahtar kelime ekleyerek olduğunu zaten formu "(Bilimsel Çalışma, 2004) Theisen örneğin alıntı kaynağı tanımış. Da mehrere Zitierstile bzw. Zitiertechniken zur Verfügung stehen, sind in einem Dokument nicht mehrere zu verwenden; ein ausgewählter Zitierstil ist auf jeden Fall im gesamten Dokument konsequent beizubehalten. [3] Çünkü birkaç alıntı stil veya Zitiertechniken bir belge kullanmayın tanesi, seçilen bir atıf tarzı birkaç sürekli her durumda belge boyunca muhafaza edilmelidir mevcuttur. [3]

In den unterschiedlichen Fächern gibt es eine Fülle verschiedener Zitierrichtlinien für das Anführen gedruckter Literatur. Farklı konular olarak, orada yazılı edebiyat liderlik farklı Zitierrichtlinien bir bolluk olduğunu. Eine mögliche Variante beschreibt das folgende Beispiel: Muhtemel bir varyant Aşağıdaki örnekte anlatılmaktadır:

 1. Der wörtlich übernommene Text ist in Anführungszeichen zu setzen. Metin gelen, kelimesi kelimesine tırnak işaretleri yerleştirilir. Lange Zitate sind möglichst zu vermeiden und sinngemäß wiederzugeben. Uzun istekleri sayfasına ekleyin eğer mümkünse kaçınılmalıdır ve yorumlamak.
 2. Auch die sinngemäße Wiedergabe ist durch genaue Quellenangabe kenntlich zu machen. Paraphrasing doğru kaynaktan açıkça işaretlenmiş olması.
 3. Wird aus zweiter Hand (= Sekundärliteratur) zitiert, so ist in der Fußnote zuerst die Originalquelle zu nennen mit dem Vermerk: …zitiert bei… Where) ikinci el alıntı (=, ilk dipnot olarak yorum ile orijinal kaynak aramak için ikincil: ... ... aktardığı
 4. Alle Zahlen in Tabellen und Diagrammen sind mit Quellenangaben zu versehen. Tablolardaki bütün numaraları ve şemalar kaynak veri ile sağlanır.
 5. Auf jeder Seite sind die Fußnoten fortlaufend zu nummerieren. Dipnotlar her tarafında ardışık numaralıdır. Jede Seite beginnt mit der Fußnummer 1. Her sayfa Fußnummer 1 ile başlar
 6. Regeln für Quellenangaben: Referanslar için Kurallar:
     a) Zitieren aus Büchern a) alıntı kitaplarından
      1. Vorname des Verfassers, so dass keine Verwechslungen möglich sind Yazarın Soyadı, böylece hiçbir hata mümkündür
      2. Familienname des Verfassers; ist kein Verfasser angegeben, dann „oV“ = ohne Verfasserangabe ; bis zu drei Verfasser werden jeweils komplett ausgeschrieben, bei mehr als drei Verfassern sind nach dem Erstautor die Abkürzungen „ua“ oder „et al.“ üblich (z. B. „Theisen et al. 2004“) Yazarın soyadı ve yazar, sonra "ov" = no şube hattı, üç yazarın her tamamen yazılır, üçten fazla yazar ile, ilk "veya" dahil et al. "(Usual için için kısaltmalar vardır belirtilmezse B. "Theisen ve ark. 2004")
      3. Titel des Buches Kitap Başlığı
      4. Auflage Reprint
      5. Verlagsort; bei mehr als drei Verlagsorten wird – wie bei den Verfassern – zumeist abgekürzt Yayıncı, üçten fazla olan yerler için yayıncılık - gibi yazarlar kısaltılır - çoğunlukla
      6. Verlagsjahr; ist kein Verlagsjahr angegeben, dann „oJ“ = ohne Jahresangabe Yayıncı yıl, hiçbir yayıncı yıl sonra "nd" = tarihsiz verilir
      7. Seitenangabe; erstreckt sich die zitierte Stelle über die folgende Seite, so ist dieses mit dem Zusatz „f.“ zu kennzeichnen. Sayfa numarası;, bu f "uygun" izliyor sonraki sayfada alıntı geçit uzanır. Erstreckt sie sich über mehrere folgende Seiten, so ist der Zusatz „ff.“ notwendig Birkaç aşağıdaki sayfalarında, sözcükleri "ff" gerekli uzanır 
     b) Zitieren aus Zeitschriftenaufsätzen b) dergi makalelerden alıntı
      1. Vorname des Verfassers, so dass keine Verwechslungen möglich sind Yazarın Soyadı, böylece hiçbir hata mümkündür
      2. Familienname des Verfassers Yazarın Soyadı
      3. Titel des Aufsatzes Başlık makalenin
      4. Name der Zeitschrift = „in“ = "De dergi Adı
      5. Nummer des Jahrgangs Number of vintage
      6. Nummer des Bandes Numarası bant
      7. Seitenangabe Sayfa numarası 
     c) Zitieren aus Zeitungsartikeln c) gazete makaleleri alıntılar
      1. Vorname des Verfassers, so dass keine Verwechslungen möglich sind Yazarın Soyadı, böylece hiçbir hata mümkündür
      2. Familienname des Verfassers; fehlen 1. Yazarın Soyadı; Hataları 1 und 2., dann Signatur angeben; ansonsten wie bei b) bearbeiten ve 2, sonra da imza gösterir; düzenleme aksi olarak b) de 
     d) Zitieren aus Sammelwerken d) compilations alıntılar
      1. Vorname des Verfassers, so dass keine Verwechslungen möglich sind Yazarın Soyadı, böylece hiçbir hata mümkündür
      2. Familienname des Verfassers Yazarın Soyadı
      3. Titel des Aufsatzes Başlık makalenin
      4. Titel des Sammelwerkes = „in“ Başlık Toplu İşin = "içinde"
      5. Name des Herausgebers = „Hrsg. Editör Adı = "Ed …“ ... "
      6. Auflage Reprint
      7. Verlagsort Yayıncı
      8. Verlagsjahr Yayıncı Yıl
      9. Seitenangabe Sayfa numarası 
     e) Wird dieselbe Quelle mehrfach zitiert, so genügt vom zweiten Mal ab die Nennung des Verfassers mit dem Hinweis „am angeführten Ort (aaO) + Seitenangabe“ (op.cit.) oder, wenn sich wiederholt auf die gleiche Seite bezogen wird, auch „ ebenda “ (ibidem); Bsp: Hegemann, Heinen, Scholz; Wirtschafts- und Soziallehre; Teil 1; 4. e) Eğer art arda aynı kaynağa dayandırdı, onu ikinci kez tarafından yeterli kelime "sitede listelenen yazarın aşağıdaki adlandırma (yukarıda) + sayfa numarası" (Op. akt.) veya, eğer tekrar tekrar aynı sayfaya, sevk bile "bk" (agy), örneğin, Hegemann, Heinen, Scholz, Ekonomik ve Sosyal Bölüm 1; 4 Auflage; Köln-Porz; 1976; S. 160; im Folgenden zitiert als: Hegemann, Heinen, Scholz; aaO; S. … oder (ebenda) Reprint, Köln-Porz, 1976, s. 160, Year; bundan böyle: Hegemann, Heinen, Scholz, age, s. ... ya da (agy) 
     f) Jede Tabelle ist mit einer Überschrift zu versehen. f) Her tablo bir başlık ile donatılmıştır. Am Kopf jeder Tabelle steht ausgeschrieben das Wort „Tabelle“ mit der jeweiligen Nummer. Her tablonun en üstünde kelime dışarı yazılmıştır numarası ile "masa". Alle Zahlenangaben sind durch Fußnoten nachzuweisen. Tüm rakamlar dipnotlar tarafından gösterilir.

Bedeutung [ Bearbeiten ] [Edit] Önemi

Für Autoren zitierter Werke spielen Zitate eine wesentliche Rolle zur Bildung von Reputation . Yazarlar için alıntıları ün oluşumunda önemli bir rol oynamaya Year çalışır.

Zur Recherche und Analyse von Zitationen gibt es spezielle Zitationsdatenbanken . Araştırma ve alıntıları analizi için, orada özel Citation Index vardır. Die Zitationsanalyse untersucht im Rahmen der Szientometrie , der quantitativen Erforschung wissenschaftlicher Prozesse, so genannte Zitationsgraphen, das sind Netzwerke von Publikationen, die durch Zitationen miteinander verbunden sind. Atıf analizi Szientometrie altında,, bu nedenle bilimsel süreçleri kantitatif araştırma incelendiğinde-Zitationsgraphen, bu yayınların başka bir gerekçe ile bağlı ağları vardır denir. Als indirekte Beziehungen aufgrund von Zitationen treten dabei Kozitation und Bibliografische Kopplung auf. Dolaylı ilişkiler alıntıları bir sonucu olarak meydana süre Kozitation ve bibliyografik kaplin üzerinde. Die Zitationsanalyse hat eine Reihe von Regelmäßigkeiten in Zitationsgraphen festgestellt. Atıf analizi Zitationsgraphen içinde düzenlilikler sayıda teşhis edildi. Ihre etwa seit Ende der 1950er Jahre stattfindende Anwendung zur Beurteilung von wissenschaftlicher Leistung ist umstritten. Beri 1950'lerin bilimsel üretim uygulamayı değerlendirmek üzere civarında gerçekleşmesi Kişisel tartışmalıdır.

Auch der Umstand, dass Publikationen nicht oder nicht richtig zitiert werden, kann untersucht werden. Ayrıca, gerçeği yayınlar veya Year değildir düzgün, kovuşturma yapılabilecek çalışmıyor. Das Phänomen des Nicht-Zitierens wird in der Szientometrie als Uncitedness bezeichnet. Olmayan olgu-alıntı Szientometrie içinde Uncitedness olarak bilinen bir. Es wird vermutet, dass ein wesentlicher Teil der zitierten Literatur vom Autor nicht gelesen wurde. Bu önemli bir kısmını yazar tarafından belirtilen edebiyat okumak değildir düşünülmektedir. Linda C. Smith stellte in einer Studie zur Zitierung des bekanntesten Werkes von Vannevar Bush fest, dass die Autoren das Werk aus dem Zusammenhang gerissen zitierten, um beliebige Aussagen zu belegen, die teilweise sogar im Widerspruch zu dem zitierten Artikel standen. [4] Linda C. Smith bir çalışmada en iyi bu yazarların çalışmaları kapsamında, bazı olan aslında Year makale aykırı olan tüm ifadeler kanıtlamak için çıkarıldı Year Vannevar Bush çalışması bilinen CITE aşağı çevirdi. [4] Zitieren im Internet [ Bearbeiten ] [Edit] İnternet Cite

Bei Diskussionen im Internet, zum Beispiel per E-Mail (zB in Mailinglisten ) oder in Diskussionsforen , bei denen man sich auf andere Diskussionsteilnehmern bezieht, ist es oft notwendig das Gesagte zu zitieren. ) Internet üzerinde tartışma, örneğin e yoluyla için-posta (, genellikle teklif için gerekli ne dedi hangi referans tartışma diğer katılımcılara yapılan e-posta listelerinde veya tartışma forumları, örneğin. Dort spricht man auch oft vom quoting (englisch Zitieren ). Var bir çoğu (İngilizce den) Cite alıntı da biliyor. Viele Diskussionsteilnehmer stört es, wenn das Zitat dabei nicht klar als solches markiert ist oder mehr als notwendig zitiert wird. Eğer teklif net olarak işaretli olmadığından Birçok panelist rahatsız veya bu alıntı daha fazla ihtiyaç vardır.

Siehe dazu: TOFU , Fullquote , Zitieren von Internetquellen . Bak: tofu, tam oranı, internet kaynaklarına dayanarak. Siehe auch [ Bearbeiten ] [Edit] Ayrıca bakınız Vikisöz Wikiquote: Zitat – Zitate Vikisöz: Alıntı - Quotes

  * Zitation Citation
  * Zitieren von Internetquellen Internet kaynaklara dayanarak
  * Zitatensammlung Alıntı Koleksiyonu
  * Bildzitat Image Citation
  * Geflügeltes Wort Dictum
  * Ebenda Ibid
  * Wikiquote Vikisöz
  * Web of Science Web of Science

Einzelnachweise [ Bearbeiten ] Kaynaklar [Edit] Dış

 1. ↑ Ulrich Schlüer: Professor Georg Kreis verliert einen Prozess. In: Schweizerzeit. Flaach 1. ↑ Ulrich Schlüer: Profesör Georg Kreis bir süreç kaybeder. In: İsviçre zaman. Flaach 1 Oktober 2004 ( http://www.schweizerzeit.ch/2204/prozess.htm ). Ekim 2004 (http://www.schweizerzeit.ch/2204/prozess.htm).  siehe auch die Artikel von Mörgeli und Kreis im Tages-Anzeiger vom 25. Mörgeli ve Tages daire tarafından ayrıca madde-Anzeiger, 25 bkz Juni und 2. Haziran ve 2 Juli 2002.) Temmuz 2002.)
 2. ↑ Nachweis ↑ Algılama
 3. ↑ Vgl. ↑ Cf hierzu Hans-Otto Schenk: Die Examensarbeit. Bu, Hans-Otto Schenk: tez. Ein Leitfaden für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler , Göttingen 2005, UTB 2657, S. 82-86, ISBN 3-8252-2657-3 Ekonomistler ve sosyal bilimciler için bir kılavuz, Göttingen 2005, UTB 2657, s. 82-86, ISBN 3-8252-2657-3
 4. ↑ Linda C. Smith: Memex as an image of potentiality in information retrieval research and development. In: Proceedings of the Annual ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval. 1980, S. 345-369. ↑ Linda C. Smith, Memex bilgi alımını araştırma ve geliştirme potansiyeli bir görüntü olarak. In: Proceedings of ACM Yıllık Konferansı Araştırma ve Kalkınma Bilgi Alma yılında. 1980, s. 345-369.

Literatur [ Bearbeiten ] [Edit] Referanslar

Allgemein informieren über das Zitieren die Einführungen in die einzelnen Fächer, z. B. in die Literatur-, Geschichts- oder Rechtswissenschaft. Hakkında genel bilgiler gerekçe tanıtımları ve edebiyatı, tarih ve hukuk gibi çeşitli konularda, için.

  * DIN 1505, Titelangaben von Schrifttum DIN 1505, Başlık Bilgi literatürden
  * MV Simkin, VP Roychowdhury: Read before you cite!. In: Complex Syst.. 14, 2003, S. 269–274. MV Simkin, VP Roychowdhury: Daha önce cite!. In: Karmaşık Sist .. 14, 2003, s. 269-274. 
  * Runkehl/Siever (Hgg.): Das Zitat im Internet. Runkehl / Savurma Eleme (ed.): Internet üzerinde ver. Ein Electronic Style Guide zum Publizieren, Bibliografieren, Zitieren . Elektronik yayıncılık, bibliyografya, teklifler için bir stil rehberi. Hannover: Revonnah, 2001. ISBN 978-3-927715-83-7 Hannover: Revonnah, 2001. ISBN 978-3-927715-83-7
  * Stephan Keiler/Christoph Bezemek, leg cit – Leitfaden für juristisches Zitieren, Springer Wien/New York 2008 ISBN 978-3-211-78244-6 Stephan Keiler / Christoph Bezemek, bacak akt - Kılavuzu Cite hukuki, Springer Viyana / New York 2008, ISBN 978-3-211-78244-6
  * Anton Schäfer: Abkürzungen, Begriffe, Zitiervorschläge ( Akronyme ) , (internationale Einführung, Zitiervorschläge und umfangreiche Abkürzungssammlung), Verlag Österreich , 2008, ISBN 978-3704651129 . Anton Schäfer: kısaltmalar, terimler, Zitiervorschläge (görünüm) (uluslararası kabulü, Zitiervorschläge ve geniş koleksiyon kısaltma), Avusturya Verlag, 2008, ISBN 978-3704651129.

Weblinks [ Bearbeiten ] [Edit] Referanslar Vikisözlük Wiktionary: Zitat – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen und Grammatik Vikisözlük: Citation - anlam açıklamaları, kelime kökeni, eş anlamlı, çevirileri ve dilbilgisi Vikisöz Wikiquote: Zitat – Zitate Vikisöz: Alıntı - Quotes

  * Zitat aus einem Urteil Quote a iktidardaki
  * Sammlung hilfreicher Links zum wissenschaftlichen Zitieren der FU Berlin Toplanması Free University of Berlin bilimsel atıf için yararlı bağlantılar
  * Eintrag in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (englisch, inklusive Literaturangaben) Vorlage:SEP/Wartung/Parameter 1 und weder Parameter 2 noch Parameter 3 Giriş Stanford Encyclopedia of Philosophy (İngilizce, referanslar dahil) Şablon: Eylül / Bakım / Parametre 1 de ve 2 Parametre hala yok parametre 3
  * Zitat, Zitierregeln und Anmerkungen Beispiele und Online-Übungen rund um das Zitat, Zitierregeln und Anmerkungen Alıntı, alıntı kuralları ve notları örnekler ve tırnak, alıntı kuralları ve notlar etrafında çevrimiçi alıştırmalar
  * Richtlinien für Quellennachweise - typisch für sozialwissenschaftliche Fächer Referanslar Guidelines for - sosyal bilimler için tipik
  * Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur - mit Schwerpunkt Zitation Çalışma bilimsel literatür ile - vurgu Citation
  * Quellennachweise Referanslar
grape

Yasal uyarı Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten! Lütfen hukuki sorunlar için bilgi notu girin! Mükemmel bir makale olarak bu değer okuma. Qsicon lesenswert.svg Dieser Artikel wurde in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen. Bu ürün makaleler listesine değer okuma ekledi oldu. Von „ http://de.wikipedia.org/wiki/Zitat “ "Http://de.wikipedia.org/wiki/Zitat adresinden" alındı Kategorien : Urheberrecht | Medienrecht | Wissenschaftliche Arbeit | Wikipedia:Lesenswert Kategorisi: telif incelemeleri | Medya | Bilimsel Çalışmalar | Vikipedi:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki