FANDOM


YANGINLA İLGİLİ UYGULAMADA OLAN YÖNETMELİKLER

27.11.2007/2007-12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik

9.9.2009 gün ve 27344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

==Yanma Nedir? Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

YANMANIN KOŞULLARIEdit

Yanma olayının oluşabilmesi için YANICI MADDE ,ISI VE OKSİJEN’in bir arada olması gerekmektedir. Bu olaya YANGIN ÜÇGENİ denir.

YANICI MADDELER'Edit

KATI haldeki yanıcı maddeler

SIVI haldeki yanıcı maddeler

GAZhaldeki yanıcı maddeler

YANGINEdit

Yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında oluşan ve denetlenemeyen yanma olayına Yangın denir.YangınKatı,Sıvı veya gaz maddelerin alevlenerek kontrolsuz yanmasıdır.

YANMANIN �ÇEŞİTLERİEdit

YAVAŞ YANMA

HIZLI YANMA

PARLAMA-PATLAMA ŞEKLİNDE YANMA

KENDİ KENDİNE YANMA

YANGIN TÜRLERİEdit

A TÜRÜ YANGIN

B TÜRÜ YANGIN

C TÜRÜ YANGIN

D TÜRÜ YANGIN

YANGIN TÜRLERİEdit

===A TÜRÜ YANGIN ===Yanıcı katı maddeler (Odun, kömür, kağıt, ot, dokumalar vb.) yangınıdır.

===B TÜRÜ YANGIN ===Yanıcı sıvı maddeler(Benzin, benzol, makina yağları, yağlı boyalar, solvent vb.) yangınıdır.

===C TÜRÜ YANGIN ===Yanıcı gaz maddeleri (Metan, propan, bütan,LPG,asetilen, doğalgaz, hirojen vb.)yangınıdır.

===D TÜRÜ YANGIN=== Yanabilen hafif metaller (Alüminyum, magnezyum, sodyum,potasyum,lityum ve bunların alışımları ile kırışımları) yangınıdır.

YANGININ ÇIKMA NEDENLERİEdit

Koruma önlemlerinin alınmaması

Bilgisizlik

İhmal ve Dikkatsizlik

Kazalar

Sıcrama

Sabotaj

Doğa olayları

YANGIN SÖNDÜRME USULLERİEdit

Soğutarak söndürme, havayı kesme, yanıcı maddeyi ortadan

YANGIN SÖNDÜRME USULLERİEdit

SOĞUTARAKEdit

Su ile soğutma, yanıcı maddeyi dağıtma, kuvvetli üfleme

HAVAYI KESMEEdit

Örtme, boğma, oksijeni azaltma

-YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMAEdit

Yanıcı maddeyi ısıdan ayırmak

Ara boşluğu meydana getirmek

YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN MADDELEREdit

SU

KARBONDİOKSİT

KURU KİMYEVİ TOZ

KÖPÜK ((FOAM)

===YANGINDAN KORUNMA VE YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?===

YANGIN GELİYORUM DEMEZ Edit

==YANGIN KAPINIZI ÇALARSA NE YAPACAK SINIZ?==

YANGIN KAPINIZI ÇALARSAEdit

1.Telaşlanmayınız.

2.Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız.

3.İtfaiye ye telefon ediniz.

4.Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz.

5.Mümkün ise yangının cinsini de bildiriniz. (Bina, benzin, motorlu vasıta gibi)

6.Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.

7.İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut vasıta ve imkanlardan faydalanmaya çalışınız.

8.Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız.

9.Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayanız.

10.Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

==UNUTMAYIN !==

===İTFAİYE HİZMETLERİ ÜCRETSİZDİR...===

'''YANGIN İHBAR

 == ALO  110==

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki