Fandom

Yeni Wiki

Yenişehir:Mahalli İdareler Bürosu

67.082pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Mahalli İdareler Bürosunun Görevleri:

  • Bağlı Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
  • Özel idarelerle ilgili iş ve işlemleri.
  • Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
  • Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.
  • Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri.
  • Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.
  • Mahalli İdarelerin isimlerinin ve sınırlarının değiştirilmesi ile ilgili iş ve işlemler.


== İLGİLİ MEVZUAT ==


Kanunlar Edit


Yönetmelikler Edit


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki