FANDOM


Belediye <Yenişehir Belediyesi <Yenişehir Belediye Meclisi

2009 KararlarıEdit

Aralık 2009 Yenişehir Belediye Meclisi KararlarıEdit

KARAR

Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.11.2009 tarih ve M.33.7.YEE.0.10-210/9497 sayılı yazısı ve ekleri okunarak görüşmeye geçildi.

KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi[] ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesine[] göre; Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır.

Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir. Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclis, belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında 1 ay tatil kararı alabilir.

Belediye Meclisimizin her ayın ilk haftasında hangi gün ilk toplantısını yapacağı ve hangi ayın tatil olacağının önceden genel olarak belirlenmesinin daha uygun olacağı düşüncesiyle5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesine göre; Yenişehir Belediye Meclisinin 2010 yılında Ağustos ayının tatil edilmesine ve diğer ayların ilk meclis toplantı günlerinin ise aşağıda belirtildiği gün ve saatte yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yenişehir Belediye Meclisinin 2010 yılı Ağustos Ayı Hariç Diğer Ayların İlk Meclis Toplantı Tarihi ve SaatleriEdit

 • Ocak Ayı: 5 Ocak 2010 Salı günü saat 14:00
 • Şubat Ayı: 1 Şubat 2010 Pazartesi günü saat 14:00
 • Mart Ayı: 1 Mart 2010 Pazartesi günü saat 14:00
 • Nisan Ayı: 5 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 14:00
 • Mayıs Ayı: 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 14:00
 • Haziran Ayı:1 Haziran 2010 Salı günü saat 14:00
 • Temmuz Ayı: 5 Temmuz 2010 Pazartesi günü saat 14:00
 • Eylül Ayı: 1 Eylül 2010 Çarşamba günü saat 14:00
 • Ekim Ayı: 4 Ekim 2010 Pazartesi saat 14:00
 • Kasım Ayı: 1 Kasım 2010 Pazartesi günü saat 14:00
 • Aralık Ayı: 6 Aralık 2010 Pazartesi günü saat 14:002010 Yılı Yenişehir Belediye Meclisi Kararları

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki