FANDOM


1- Okuma-yazma kurslarının kapsamı nedir? Okuma yazma bilmeyen tek yurttaş kalmayacak! Bu amaca ulaşmak amacıyla tüm yerleşim birimlerinde düzenlenen okuma yazma kursları, merkezimizin başlıca görevidir. Hem kişilere okuma yazma öğretmek, hem de bu beceriyi günlük yaşamda kullanabilmesi için kurslarımız sürekli düzenlenmektedir.

2- Mesleki Teknik Kurslar neleri kapsar?

2.a) Beceri Geliştirme: Mesleki ve teknik eğitim görme imkanı bulamamış ya da eksik ağitim almış kişileri mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, onları pasif tüketiciden aktif üretici konumuna getirmek, bir işyerinde çalışabilecek, kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriye kavuşturmak amacıyla düzenlenir.

2.b) Meslek Kazandırma: Bir meslek dalında çalışanları ya da meslek edinmek isteyenleri geliştirmek, yeniliklere hazırlamak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eleman olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenir

3- Sosyal ve Kültürel Kurslar neleri kapsar?

Toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin gelişimlerini artırmak, bilgi, beceri kazandırmak, üst öğretime hazırlamak, kültürel değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen kurslardır. Bu kurslar gerekirse okul öncesi çocuklarıda kapsayacak şekilde düzenlenir.

Kurslar Nasıl Açılır?

Okuma yazma ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları dışındaki tüm kurslar 12 kişilik bir grubun oluşması ile düzenlenir. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, engelliler, hükümlü ve tutuklular ile risk altındaki kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda 12 kişilik sayı aranmaz.

Kurslar Nerede Düzenlenir?

Kurs ve etkinlikler; öncelikle merkez binamızda, mahalle ve köylerde sağlanan kurs binalarında, eğitim odalarında, yerel belediyelerin sağladıkları salonlarda ve kamu ve özel kurumlara ait binalarda düzenlenebilir.

Kurslara Kimler Katılabilir?

Her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlar eğitime katılabilir. 18 yaşından küçükler velilerinin izinleri ile katılabilirler. İlk öğretim öğrencileri kendi okul saatleri dışındaki kurslara katılabilir. Yabancı uyruklu ve göçmenler valiliğin izni ile katılabilir.

Gerekli ise kurs programı için kriterler belirlenir. Bu kriterler, kursun içeriğine göre kurs yöneticisi tarafından belirlenir.

Kurslara Nasıl Kayıt Olunur?

Kurslara kayıt olmak için merkezimize T.C. kimlik numarası olan bir dilekçeile başvurabilir.

Kurslara Ne Zaman Kayıt Olabilirim?

Kurslara yılın 12 ayı ön kayıt yaptırabilirsiniz. Kursun açılması planan tarihler internet sitemizden duyurulur ve başvuran kursiyerlerin cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgi verilir. Aynı zamanda kayıt sırasında belirtilen adresler düzenlenecek kurslar hakkında aylık bülten gönderilir.

Kurslara Devam Zorunlumudur?

Her türlü kursa devam zorunluluğu vardır. 1/5 oranında kursa devamsızlık hakkı vardır. Örneğin 100 günlük toplam 400 saatlik bir kursa 20 gün'den ( 80 saat) fazla devamsızlık yapan öğrencinin kaydı silinir ve belge verilmez.

Kurs sonunda yapılan sınavda başarsız olan öğrencilere de belge verilmez.

Kurslar Hangi Saatlerde Düzenlenir?

Tüm kurslar sabah saat 07:00 ile 24:00 arasında, haftanın tüm günlerinde düzenlenir.

Dış LinkEdit

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi internet sayfası

http://yenisehirhem33.com/--Fırat YAMAN 11:34, Kasım 23, 2009 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki