FANDOM


Bakınız

Yenişehir KHGB
Yenişehir İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
Yenişehir KHGB Meclis üyeleri
Yenişehir KHGB Encümen üyeleri
Yenişehir KHGB Gelir-Gider Analizi
Yenişehir Köylerinin 2010 Yılı Bütçeleri
Köylere Hizmet Götürme Birliği/Slayt
Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen kararları


KHGB nedir?
Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeliği
Köylere Hizmet Götürme Birliği Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

Mevzuat Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Şablon:KHGB
Şablon:Yenişehir KHGB
Şablon:KHGBbakınız -d -


Karar Tarihi : 28.01.2009 Karar no : 2009/1


2009/1 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri Kartal’ ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 28/01/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı.

Madde 1: Birlik Müdürü olarak Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü H.Bilgehan Yavuz’un atanmasına,

Madde 2: Birlik kuruluş çalışmalarının devamına ancak Mahalli İdareler seçimleri yapılıp boş olan Birlik Meclisi üyelikleri ve Birlik Encümeni üyelikleri dolduruluncaya kadar yatırım yapılmamasına,

Madde 3: Birliğin kuruluş faaliyetleri için İl Özel İdaresinden ödenek istenmesine,

Madde 4: Encümen toplantılarının 2 haftada bir Perşembe günleri saat 09.30’da yapılmasına


Oy birliği ile karar verildi.

2009/2 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 12/02/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Köylerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilmesi için çalışma yapılmasına,

Madde 2: Bölgenin turizm yapısının değerlendirilerek, turizm amaçlı yapılabilecek yatırımların değerlendirilmesine, Karar verildi.


2009/3 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 12/03/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: İl Özel İdaresince hazırlanan Mersin Merkez-Kocavilayet-Emirler-Uzunkaş Köyü 4 Km. gurup köy yolunun 2 kat asfalt sathi kaplama işinin yapılması için İl Özel İdaresi ile Protokol yapılmasına,

Madde 2: Madde 1 de belirtilen protokolün yapılması için Birlik Başkanına yetki verilmesine,

Madde 3: Mart ayı içerisinde Mahalli İdare seçimleri yapılacağından, 1.Madde dışındaki yatırım ve ihale işlerinin seçimden sonraya bırakılmasına,

Karar verildi.

2009/4 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 22/04/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Birlik Tarafından Turizm ve Otelcilik Lisesi Spor salonunun kiralanarak sportif amaçlı işletilmesine, işlemleri yürütmek üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine,

Madde 2: Birliğin ihtiyacı olan defter ve formların bastırılmasına ve bedelinin birlik hesabından ödenmesine,

Madde 3: Birlik Müdürlüğü görevinin İlçe Yazı İşleri Müdürü H.Bilgehan Yavuz tarafından yürütülmesine,

Madde 4: Köylerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilmesi için Köy Muhtarlıklarına yazı yazılmasına,

Madde 5: 5747 sayılı yasa gereğince ilçemizde kapanan Çiftlikköy Belediyesinden Kaymakamlık adına tahsis edilen Belediye binasının Kaymakamlık tarafından Birliğe tahsisi edilmesi durumunda pansiyon veya himaye evi veya çocuk yuvası olarak işletilmesine veya kiraya verilmesine böylece atıl olan binanın değerlendirilmesine, gerekli işlemleri yapmak üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine,

Madde 6: Emirler Köyündeki yamaç paraşütü olarak kullanılan gelincik tepesi mevkisinin Birliğimiz tarafından işletilmesine, sportif amaçlı yolunun yaptırılmasına veya yaptıttırılmasına, veya tahsisinin sağlanmasına veya kamulaştırılmasına, işlemleri yürütmek üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine,

Madde 7: İnsu Köyünün mağara turizmine açılarak Birlik tarafından değerlendirilmesine, bu amaçla Avrupa Birliği projeleri yapılmasına ve ortaklıklar kurulmasına, işlemleri yürütmek üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine,

Madde 8: Dezavantajlı toplumsal guruplardan olan otistik çocuklarla ilgili Avrupa Birliği Projelerinin yapılmasına, yaptırılmasına, işlemleri yürütmek üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine,

Madde 9: Bölgenin turizm yapısının değerlendirilerek, Turunçlu köyünde mağaraların bulunduğu bölgenin değerlendirilmesine, işletilmesine, bu konuda yardım yapılmasına, işlemleri yürütmek üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine, karar verildi.

2009/5 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 20/05/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Birliğimiz muhasebe işlemlerinde kullanılmak üzere Analitik Bütçe Muhasebe programı alınmasına;

Madde 2: Birliğimize yapılacak bağışlarda kullanılmak üzere gelir makbuzu bastırılmasına, bağış toplanacak yerler konusunda Birlik Başkanına yetki verilmesine;

Madde 3: Kaymakamlığımız adına tahsis edilmiş bulunan, kapanan Çiftlikköy belediyesi binasının Birlik Merkezi olarak kullanılmak üzere tadilatının yaptırılmasına;

Karar verildi.


2009/6 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 10/06/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: 2009/5-1 sayılı karar gereğince alımına karar verilen Analitik Bütçe Muhasebe programı alınması işinin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Fatura Karşılığı Alım usulü ile alınmasına;

Madde 2: İlçemiz Mal Müdürü Hüseyin AVŞAR’ın Birlik Saymanı olarak atanmasına,

Madde 3: Kocavilayet-Emirler-Uzunkaş Grup Köy yolunun yapımı işi olarak İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen paradan 20.000,00 TL’nin yapılan protokol gereği İl Özel İdaresi hesabına aktarılmasına;

Karar verildi.


2009/7 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 17/06/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Kocavilayet-Emirler-Uzunkaş Grup Köy yolunun yapımı işi için İl Özel İdaresi ile yapılan protokol gereği, protokolde belirtilen miktarda mucır alınmasına; işlemlerin Birlik Encümeninden oluşan Birlik İhale Komisyonunca yürütülmesine;

Madde 2: 2009/5 sayılı encümen toplantısında alımına karar verilen Analitik Bütçe Muhasebe programı bedeli olan KDV dahil 885.00 TL nin Birlik Hesabından ödenmesine;

Karar verildi:

2009/8 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 01/07/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Çukurkeşlik Köyünde projelendirilen, sulama suyu borusu alımı işi için İl Özel İdaresince ayrılan ödeneğin istenmesine;

Madde 2: Çavak Köyü tarımsal sulamasının kapalı sistem yapılabilmesi için gerekli olan 3500 m, 3 lük kangal borunun alınabilmesi için İl Özel İdaresinden ödenek istenmesine;

Karar verildi:

2009/9 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 15/07/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Kocavilayet-Emirler Uzunkaş grup yolu için mucur+yük.fig. tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda en düşük teklifi veren YELMAD MADENCİLİK firmasından alım yapılmasına;

Madde 2: Çavak Köyü tarımsal sulamasının kapalı sistem yapılabilmesi için gerekli olan 3500 m, 3 lük kangal borunun alınabilmesi için İl Özel İdaresinden ödenek istenmesine;

Karar verildi:

2009/10 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 15/07/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Kocavilayet-Emirler Uzunkaş grup yolu için mucur+yük.fig. tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda en düşük teklifi veren YELMAD MADENCİLİK firmasından alım yapılmasına;

Madde 2: Çavak Köyü tarımsal sulamasının kapalı sistem yapılabilmesi için gerekli olan 3500 m, 3 lük kangal borunun alınabilmesi için İl Özel İdaresinden ödenek istenmesine;

Karar verildi:

2009/11 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Mezitli Kaymakamı, Kaymakam V. Kamil KICIROĞLU’nun Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 12/08/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Birlik Encümeni ve Birlik Müdürüne yapılan ödemelerden kesilen Gelir Vergisi ve Damga vergilerinin toplamı olan 461,88 TL nin ödenmesine; Söz konusu ödemenin elden yapılması gerektiğinden Birlik Müdürü H.Bilgehan YAVUZ’un hesabına aktarılmasına;

Karar verildi:

2009/12 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 26/08/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Kapanan Çiftlikköy Belediyesinin Kaymakamlığımıza devredilen binasının, gelir getirici amaçlar için Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kullanılması için Valilik Makamından izin alınmasına;

Madde 2: 29.03.2009 Yerel seçimleri ile kapatılan Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait paranın ve araçların yeni kurulan ilçelere dağıtılması için İl Özel İdaresine yazı yazılmasına;

Madde 3: Çavak Köyü için ihtiyaç duyulan 3500 m kangal borunun alınması için fiyat araştırması yapılmasına;

Karar verildi:

2009/13 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 09/09/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: PTT Mezitli Şube Müdürlüğünün Kapanan Çiftlikköy Belediyesinin Kaymakamlığımıza devredilen binasında büro kurmak üzere bir oda talebi ile ilgili işlemleri yürütmek ve sözleşme yapmak üzere Birlik Başkanına yetki verilmesine;

Madde 2: 2009/9 sayılı karar ile alımına karar verilen Mucır bedeli olarak 6053,40 TL nin YEL-MAD madencilik firmasına ödenmesine;

2009/14 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 23/09/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Mersin Özel İdaresinin 17.09.2009 tarih ve 17158 sayılı yazısı ile ödenek tahsis edildiği bildirilen Uzunkaş Köyü S.T. projesi için keşif istenmesine;

Madde 2: Birlik hesaplarında bulunan paranın ayrıca bir karara gerek kalmaksızın Vadeli hesaplara aktarılması ve ödeme yapılması gerektiği durumlarda vadeli hesapların bozdurulması ve elde edile faiz gelirinin Birliğin genel yönetim giderlerinde kullanılması için gelir olarak kaydedilmesi konusunda Birlik Başkanına yetki verilmesine;

Madde 3: Birlik Başkanlığınca hazırlanan ve 2010-2011-2012 yılları Bütçe Tahminlerinin kabulü ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine;

Karar verildi.

2009/15 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 14/10/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Köylerimizde sporun geliştirilmesi, işsiz gençlerimizin sportif faaliyetlerde bulunması için Çukurkeşlik ve Çavak Köylerine spor alanı yaptırılmasına;

Madde 2: Söz konusu sahaların keşiflerinin İl Özel İdaresinden istenmesine;

Karar verildi.

2009/16 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 21/10/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: 2009/6 nolu karar ile Birlik Saymanı olarak görevlendirilen İlçemiz Mal Müdürü Hüseyin Avşar’ın tayin olması nedeniyle bu görevlendirmenin iptaline;

Madde 2: 2009/3-1 sayılı karar ile İl Özel İdaresine protokol ile yaptırılan Kocavilayet-Emirler-Uzunkaş yolu yapım bedeli olarak 14.000 TL’nin İl Özel İdaresine ödenmesine;

Karar verildi.

2009/17 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 03/11/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Birlik Encümeni ve Birlik Müdürü ücretlerinin geçmiş dönemlerine ait gelir ve damga vergisi bedeli olan 467,42 TL ile gecikme cezası olan 46,74 TL nin Birlik hesaplarından ödenmesi için Birlik Müdürü H.Bilgehan YAVUZ’a ödenmesine;

Madde 2: 2009/3-1 sayılı karar ile İl Özel İdaresine protokol ile yaptırılan Kocavilayet-Emirler-Uzunkaş yolu yapım bedeli olarak 14.000 TL’nin 3. dilim olarak İl Özel İdaresine ödenmesine;

Madde 3: Birliğimizin Halkbank Pozcu Şubesi nezdinde bulunan AK004013 nolu Vadeli Hesabında bulunan 20.000 TL’nin vadesiz hesaba aktarılmasına.

Madde 4: Birlik Başkanlığınca hazırlanan 2010 yılı yatırım ve çalışma programının kabulüne;

Karar verildi.

2009/18 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 18/11/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: 2009/3-1 sayılı karar ile İl Özel İdaresine protokol ile yaptırılan Kocavilayet-Emirler-Uzunkaş yolu ihale bedelinden artan 4.149,45 TL nin Karahacılı Köyü köy içi yollarının betonlanması işi için İl Özel İdaresinden istenmesine;

Karar verildi.

2009/19 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 25/11/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Mersin İl Özel İdaresinin 12.11.2009 tarih ve 20489 sayılı yazısı ile gönderilen Turunçlu köyü sulama suyu tesisi projesine ait keşif özetinde belirtilen işlerin yapılmasına ve ödeneğinin kullanılmasına;

Madde 2: Mersin İl Özel İdaresinin 12.11.2009 tarih ve 20489 sayılı yazısı ile ödenek gönderilen Uzunkaş köyü Sulama Tesisi projesi için ihale yapılmasına;

Madde3: Çukurkeşlik köyü sulama suyu tesisi ve trafo yapılması için Mersin İl Özel İdaresinden ödenek ve keşif istenmesine;

Karar verildi.

2009/20 nolu Encümen Kararı Edit

Birliğimiz Encümeni Birlik Başkanı, Kaymakam Eyüp Sabri KARTAL’ın Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 09/12/2009 tarihinde Kaymakamlık Toplantı salonunda toplandı. Madde 1: Birlik Encümeninin 01.07.2009 tarih ve 2009/9 sayılı kararı ile alımına karar verilen Çavak Köyü sulama suyu tesisi için 3500 m kangal borunun en düşük fiyatı veren Gaye Ticaret firmasından alınarak, Köy Muhtarı Oktay Türkmen’e teslim edilmesinin ardından ilgili firmaya gerekli ödemenin yapılmasına;

Madde 2: Birlik Encümeninin 23.09.2009 tarih ve 2009/14 sayılı kararı ile keşif istenen Uzunkaş Köyü sulama tesisi için doğrudan temin yöntemiyle alım yapılmasına;

Madde 3: Mersin Özel İdaresinin 21.10.2009 tarih ve 9480 sayılı yazısı ile Turunçlu Köyü Sulama Tesisine boru alımı işi için gönderilen ödenek ve keşfe istinaden alım işlemlerinin yapılmasına;

Karar verildi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki