FANDOM


<KHGB < Yenişehir KHGB

Encümenin görev ve yetkileri: Edit

Madde 15- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b)Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c)Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e)Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f)İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g)Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
h)Artırma, eksiltme, şartnameleri hazırlamak, birliğin ihalelerini, alımlarını ve bunlara ilişkin pazarlıkları, sözleşmeleri yapmak,
i)Yüz Bin Yeni Türk Lirasına kadar kiraya vermek ile iki milyon YTL kadar alım ve satım ile ilgili işleri yapmak,


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki