FANDOM


Bakınız

*TSHH:
TSHH < Yenişehir TSHH < TSHH / Yenişehir TSHH < TSHH / Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nedir? < TSHH / Tüketici Hakem Heyeti nedir? < TSHH / ÇETKODER Çevre ve Tüketici Özel Ödülü
*Formlar:
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilecek dilekçe örneği< TSHH dilekçe örneği < TSHH / dilekçe örneği < TSHH Başvuru Formu < TSHH / TSHH Başvuru Formu
*Kararlar:
Yenişehir TSHH/Örnek Kararlar
*Ödüller:
Yenişehir TSHH/Geleneksel Tüketici Ödülleri < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri Duyuru Metni < Yenişehir TSHH / Geleneksel Tüketici Ödülleri - 2009 < Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri < Çevre ve Tüketici Özel Ödülü < Geleneksel tüketici ödülleri yönetmeliği < TSHH / Tüketici Hakem Heyetinin Geleneksel Tüketici Ödüllerine Adaylık nasıl olur? < 13. Geleneksel Tüketici Ödülleri “Başarılı Kuruluş Ödülü”
*Kavramlar:
Tüketici < Tüketici memnuniyeti < Tüketicinin korunması < Tüketici sorunları < Tüketici anlaşmazlıkları <Ayıplı mal <Tüketici hakları
*Örgütler:
Tüketici örgütleri < Tüketiciyi koruma örgütleri < Tüketici dernekleri < Tüketici Hakları Derneği < ÇETKODER < Mersin Tüketici Hakları Derneği < TSHH / Mersin Tüketici Hakları Derneği *Görevlendirme:
TSHH'de bilirkişi görevlendirme < TSHH / Bilirkişi görevlendirme
*Medya:
Gazete taramaları < TSHH / Gazete taramaları < TSHH videoları < TSHH / TSHH videoları < Yenişehir TSHH broşür çalışması < TSHH / Yenişehir TSHH broşür çalışması < Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar < TSHH / Yenişehir TSHH'de yapılan yenilikler ve yakalanan başarılar <Yenişehir TSHH/üyelerin online çalışma sistemi hakkındaki görüşleri


*TSHH/Dilekçe örneği *Başvuruda istenilecek belgeler *Yenişehir TSHH , *TSHH web projesi- *TSHH'de bilirkişi görevlendirme - *Tüketicinin korunması hakkında kanun *4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketiciye sağladığı haklar * TSHH sunu dökümanı [1]
*Mevzuat:
Tüketicinin korunması hakkında kanun < Garanti belgesi yönetmeliği

Şablon:Tüketici d


İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde görüşülmekte olan ek'te dosyası bulunan tüketici şikayetlerinin incelenmesi için bilirkişi olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz.

Konunun incelenmesinde aşağıdaki hususları dikkate alarak görüşünüzün 20 (Yirmi) gün içerisinde bir rapor halinde hakem heyetimize sunulmasını önemle rica ederim.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Edit

1- Şikayete konu malın incelenmesi öncesinde tüketiciye randevu verilerek ve satıcıya da arzu ederse incelemede bulunabileceği bildirilerek bilirkişinin uygun göreceği en uygun mekanda inceleme yapılmalıdır.Ancak satıcı refakat etmek için zorlanmamalıdır.

2- İnceleme teknik donanımla ve araştırmaya yardımcı olacak malzemelerle yapılmalı,dosyada bulunan belgeler incelemede göz önünde bulundurulmalı ; şikayet edilen hususların nedeninin tüketicinin kullanımından mı yoksa üretimden veya servis hizmetlerinden mi kaynaklandığı yönünde araştırma yürütülmelidir.

3- Gerekli ölçüm ve tespitler sırasında veya inceleme bitiminde tüketici/satıcı hakkında haklı yada haksızlığını belirten ifadeler kullanılmamalıdır.

Raporun yazılması Edit

a) Raporun ilk bölümünde tüketici şikayeti (iddiası) yazılmalı,incelenen malınşikayete konu olan mal olmasına dikkat edilerek raporda da bu konuya açıklık getirilmelidir.

b) İkinci bölümde tespit edilen bulgular net olarak teknik ifadelerle açıklanmalıdır.Ayrıntılı olmasına özen gösterilmelidir.

c) Son bölümde ise; tüketici şikayetine konu olan malın tespitleri; kullanıcı hatasından mı yoksa üretim/servis hizmetlerinden mi kaynaklandığı üzerinde yoğunlaştırılarak görüşünüzün sonucu balirtilmelidir.Ancak tüketici haklıdır/haksızdır gibi ifadelere yer verilmemelidir.

Bilirkişilik ücreti için banka/şube adı ile hesap numarasını ayrı bir sayfada yazılı olarak bildiriniz.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki